Âm thanh thông báo

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5(C)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5(C)

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3(C)

Giá :

720,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3(C)

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPFS

Giá :

630,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPFS

Mua hàng

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

Giá :

580,000 vnđ

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

Mua hàng

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

Giá :

540,000 vnđ

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3

Giá :

520,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3

Mua hàng

Camera HD-TVI 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12HFT-F

Giá :

1,507,000 vnđ

Camera HD-TVI 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12HFT-F

Mua hàng

Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F

Giá :

1,243,000 vnđ

Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F

Giá :

1,100,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3

Giá :

790,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT

Giá :

660,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-IT

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP

Giá :

630,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3

Giá :

580,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3P

Giá :

600,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D3T-I3P

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPE

Giá :

670,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPE

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IR (C)

Giá :

540,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IR (C)

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C)

Giá :

510,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C)

Mua hàng

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16B2-IF (Vỏ...

Giá :

460,000 vnđ

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16B2-IF (Vỏ sắt)

Mua hàng

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

Giá :

440,000 vnđ

Camera HD-TVI 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16B2-IPF

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRLO

Giá :

770,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRLO

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL

Giá :

840,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRLO

Giá :

920,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRLO

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL

Giá :

890,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRLPO

Giá :

650,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRLPO

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRLO

Giá :

600,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRLO

Mua hàng

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL

Giá :

650,000 vnđ

Camera hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL

Giá :

790,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRLO

Giá :

720,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRLO

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL

Giá :

900,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRLO

Giá :

940,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRLO

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRLO

Giá :

1,010,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRLO

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

Giá :

1,020,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

Giá :

1,056,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Giá :

1,236,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Mua hàng

Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD42215-HC-LA

Giá :

5,952,000 vnđ

Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD42215-HC-LA

Mua hàng

Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA SD42C212I-HC

Giá :

3,360,000 vnđ

Camera Speed Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA SD42C212I-HC

Mua hàng

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225I-HC

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD49225I-HC

Mua hàng

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225I-HC

Giá :

6,732,000 vnđ

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA SD59225I-HC

Mua hàng

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225-HC-LA

Giá :

6,516,000 vnđ

Camera HDCVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD49225-HC-LA

Mua hàng

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Giá :

5,400,000 vnđ

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Mua hàng

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD59225-HC-LA

Giá :

8,352,000 vnđ

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD59225-HC-LA

Mua hàng

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

Giá :

1,356,000 vnđ

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500BP-LED

Giá :

792,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500BP-LED

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-LED

Giá :

620,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-LED

Mua hàng

Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR

Giá :

780,000 vnđ

Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR

Mua hàng

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

Giá :

912,000 vnđ

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

Giá :

888,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP

Giá :

685,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TLP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S4

Giá :

648,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S5

Giá :

685,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S5

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4

Giá :

550,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

Giá :

580,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400RP

Giá :

550,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400RP

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P

Giá :

520,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P

Giá :

460,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DH-HAC-HFW1800TP-A

Giá :

1,248,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DH-HAC-HFW1800TP-A

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TP

Giá :

1,200,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TP

Mua hàng

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TP-A-LED

Giá :

876,000 vnđ

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TP-A-LED

Mua hàng

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED

Giá :

1,020,000 vnđ

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED

Mua hàng

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED

Giá :

925,000 vnđ

Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-A-S5

Giá :

672,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-A-S5

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

Giá :

580,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200SP-S5

Giá :

620,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200SP-S5

Mua hàng

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Giá :

1,807,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Voltage Input : 12VDC / 24VDC

Current Draw : 330mA / 185mA

Dimension : (L)210 x (W)35 x (T)22 (mm)

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp đầu vào: 12VDC / 24VDC
  • Vẽ hiện tại: 500mA x2 / 265mA
  • Kích thước: (L) 266 x (W) 67 x (T) 39 (mm)
Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Giá :

14,144,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Giá :

15,327,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G4402-R/M-Dm55-I

Mua hàng

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Giá :

7,826,000 vnđ

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/EFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/MFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Giá :

29,822,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-R/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-L1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-R/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng