Báo cháy YUN-YANG

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Mua hàng

Module đầu dò giám sát điều khiển báo cháy YUNYANG YRR-02

Module đầu dò giám sát điều khiển báo cháy YUNYANG YRR-02

Mua hàng

Rate of Rise Heat Detector YUNYANG YRD-02

Giá :

78,000 vnđ

Rate of Rise Heat Detector YUNYANG YRD-02

Mua hàng

Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01

Giá :

85,000 vnđ

Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01

Mua hàng

Fixed Temperature Mechanical Fire Alarm Detector YUNYANG YDT-S01

Giá :

95,000 vnđ

Fixed Temperature Mechanical Fire Alarm Detector YUNYANG YDT-S01

Mua hàng

4 inch 3W Surface-Mount Speaker YUNYANG YSP-0403D

Giá :

156,000 vnđ

4 inch 3W Surface-Mount Speaker YUNYANG YSP-0403D

Mua hàng

4 inch 5W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-0405A

Giá :

156,000 vnđ

4 inch 5W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-0405A

Mua hàng

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO1

Giá :

225,000 vnđ

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO1

Mua hàng

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO2

Giá :

225,000 vnđ

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO2

Mua hàng

Fire Bell YUNYANG YFB-6

Giá :

234,000 vnđ

Fire Bell YUNYANG YFB-6

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02

Giá :

238,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02

Mua hàng

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Giá :

240,000 vnđ

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22

Giá :

252,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22

Mua hàng

Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6

Giá :

266,000 vnđ

Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6

Mua hàng

Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6

Giá :

280,000 vnđ

Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24

Giá :

308,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24

Mua hàng

Emergency Light 700mAH YUNYANG YLE-01E

Giá :

315,000 vnđ

Emergency Light 700mAH YUNYANG YLE-01E

Mua hàng

Stand Alone Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YSD-H02

Giá :

325,000 vnđ

Stand Alone Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YSD-H02

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L

Giá :

350,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L

Mua hàng

6.5-inch 6W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-616A

Giá :

350,000 vnđ

6.5-inch 6W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-616A

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-01

Giá :

365,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-01

Mua hàng

Module cách ly YUNYANG YRR-21

Giá :

405,000 vnđ

Module cách ly YUNYANG YRR-21

Mua hàng

8-inch 10W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-610A

Giá :

520,000 vnđ

8-inch 10W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-610A

Mua hàng

Đầu dò khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-091

Giá :

520,000 vnđ

Đầu dò khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-091

Mua hàng

Module kết nối đầu dò thường YUNYANG YRR-01

Giá :

585,000 vnđ

Module kết nối đầu dò thường YUNYANG YRR-01

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11

Giá :

598,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12

Giá :

598,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12

Mua hàng

Nút ấn báo cháy địa chỉ gắn chìm YUNYANG YRR-04

Giá :

598,000 vnđ

Nút ấn báo cháy địa chỉ gắn chìm YUNYANG YRR-04

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ gắn chìm YUNYANG YR2-04

Giá :

650,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ gắn chìm YUNYANG YR2-04

Mua hàng

Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ YUNYANG YR2-12

Giá :

650,000 vnđ

Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ YUNYANG YR2-12

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YR2-11

Giá :

650,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YR2-11

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13

Giá :

676,000 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang địa chỉ YUNYANG YR2-13

Giá :

705,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang địa chỉ YUNYANG YR2-13

Mua hàng

8 inch 10W Coaxial Arrey Speaker YUNYANG YSP-610AS

Giá :

1,005,000 vnđ

8 inch 10W Coaxial Arrey Speaker YUNYANG YSP-610AS

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L

Giá :

2,750,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L

Giá :

2,875,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L

Giá :

3,185,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L

Giá :

3,485,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L

Giá :

3,978,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L

Giá :

4,475,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L

Giá :

4,930,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L

Giá :

5,305,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L

Giá :

6,435,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L

Giá :

7,579,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L

Giá :

8,710,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD...

Giá :

9,295,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L

Giá :

9,845,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD...

Giá :

10,296,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD...

Giá :

10,777,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

11,050,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L

Giá :

11,362,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

12,116,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD...

Giá :

12,398,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

12,402,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L

Giá :

13,247,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

14,027,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

14,471,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L

Giá :

15,145,000 vnđ

Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

15,795,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop YUNYANG YFR-S1

Giá :

16,185,000 vnđ

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop YUNYANG YFR-S1

Mua hàng

1 Loop 256 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

20,319,000 vnđ

1 Loop 256 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 256 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

24,025,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 256 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

2 Loop 512 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

24,025,000 vnđ

2 Loop 512 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

3 Loop 768 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

27,715,000 vnđ

3 Loop 768 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 512 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

28,457,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 512 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

4 Loop 1024 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

32,149,000 vnđ

4 Loop 1024 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 768 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

32,890,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 768 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

5 Loop 1280 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

36,582,000 vnđ

5 Loop 1280 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 1024 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

37,323,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 1024 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

6 Loop 1536 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

41,015,000 vnđ

6 Loop 1536 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1280 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

44,720,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1280 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

7 Loop 1792 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

46,189,000 vnđ

7 Loop 1792 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 1536 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

49,153,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 1536 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

8 Loop 2000 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Giá :

53,586,000 vnđ

8 Loop 2000 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

8 Loop 2000 Address Fire Alarm Control Panel YUNYANG YFR-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 1792 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

54,691,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 1792 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Giá :

60,229,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ YUNYANG YFR-2

Mua hàng