Báo trộm SECO-LARM

Cảm biến từ có dây SECO-LARM SM-217Q/W

Giá :

200,000 vnđ

Cảm biến từ có dây SECO-LARM SM-217Q/W

Mua hàng

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vô tuyến SK-93ERSD

Giá :

350,000 vnđ

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vô tuyến SK-93ERSD

Mua hàng

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vo tuyến SK-91ERSD

Giá :

350,000 vnđ

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vo tuyến SK-91ERSD

Mua hàng

Bộ nhận tien hiệu vo tuyến 2 kênh SK-910R2-4Q

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ nhận tien hiệu vo tuyến 2 kênh SK-910R2-4Q

Mua hàng

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS-GNQ

Giá :

326,750 vnđ

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS-GNQ

Mua hàng

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS2A-PQ

Giá :

505,000 vnđ

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS2A-PQ

Mua hàng

điều khiển vô tuyến tiếp điểm hữu tuyến NO SK-939 TDWS-B

Giá :

350,000 vnđ

Remote vô tuyến tiếp điểm hữu tuyến NO, tần số 433.92MHz, ENFORCER USA

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q 660Q

Giá :

6,555,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q 660Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q495

Giá :

5,858,600 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q495

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 330Q

Giá :

5,500,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 330Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 165Q

Giá :

5,500,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 165Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-964-D 390Q

Giá :

3,185,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-964-D 390Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D390Q

Giá :

3,385,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D390Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D290Q

Giá :

2,530,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D290Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D190Q

Giá :

2,009,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D190Q

 

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E960-D90Q

Giá :

1,650,000 vnđ

Đầu báo Báo Trộm Hàng Rào E960-D90Q

Mua hàng

Đầu báo E-936-S45RRGQ

Giá :

1,500,000 vnđ

Đầu báo E-936-S45RRGQ

Mua hàng

Đầu báo E-931CS22RFCQ

Giá :

2,050,500 vnđ

Đầu báo E-931CS22RFCQ

Mua hàng

Đầu rò tiếng động E-190

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu rò tiếng động E-190

Mua hàng

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Giá :

350,000 vnđ

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Mua hàng

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Giá :

250,000 vnđ

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Mua hàng

Công tắc từ SS-072

Giá :

95,000 vnđ

Công tắc SS-072

 

Mua hàng

Công tắc từ rung M5-adj

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ rung NC, EBELCO

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-267

Giá :

250,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-267

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

Giá :

105,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

Giá :

125,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

Giá :

100,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

 

Mua hàng

Bộ thu RF 1 kênh, 11 ~ 24 VAC / VDC, 433,92MHz, Ngõ ra rơ le

1-Channel RF Receiver, 11~24 VAC/VDC, 433.92MHz, Relay Output

Mua hàng

SK-910RBQ

1-Channel RF Receiver, 11~24 VAC/VDC, 315MHz, Relay Output

Mua hàng
- 29%

Nút khẩn SS-077Q

Giá :

250,000 vnđ

350,000 vnđ

Nút khẩn SS-077Q

Mua hàng

SM-4601-L3Q

Industrial Wide-Gap Magnetic Contact Switches

Mua hàng

SM-4601-LQ

Industrial Wide-Gap Magnetic Contact Switches, UL Listed

Mua hàng

Công tắc từ cửa cuốn có dây SM-226R-3Q

Giá :

450,000 vnđ

Công tắc từ cửa cuốn có dây SM-226R-3Q

Mua hàng