Bộ camera Gia Đình HIKVISION

Trọn Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HIK02

Giá :

9,660,000 vnđ

Bộ 4 Camera bao gồm:
2 Camera DS-2CE56F1T-ITP
2 Camera DS-2CE16F1T-IT3 
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HIK03

Giá :

9,590,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm
1 Camera DS-2CE56F7T-ITM
1 Camera DS-2CE16F7T-IT 
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Trọn Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision...

Giá :

8,190,000 vnđ

Bộ 4 Camera bao Bồm:
2 Camera DS-2CE56D0T-IRP 
2 Camera DS-2CE16D0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HIK07

Giá :

7,380,000 vnđ

 Bộ 2 Camera bao gồm:
2 Camera DS-2CE56F1T-IT3 (HD-TVI-3M)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK-B54

Giá :

7,250,000 vnđ

Bộ 4 Camera bao gồm:
2 Camera DS-2CE56D0T-IR 
2 Camera DS-2CE16D0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK37

Giá :

7,110,000 vnđ

Bộ 4 Camera bao gồm:
4 Camera DS-2CE16D0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Trọn Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision...

Giá :

7,110,000 vnđ

Bộ 4 Camera bao gồm:
4 Camera DS-2CE56D0T-IR (HD-TVI-2M)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Trọn Bộ 4 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision...

Giá :

6,970,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 2.0 Megapixel Hikvision
2 Camera DS-2CE56D0T-IRP
2 Camera DS-2CE16D0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HT-1074

Giá :

6,870,000 vnđ

Bộ 2 Camera TVI 3.0 Megapixel Hikvision
1 Camera DS-2CE56F1T-ITM (HD-TVI-3M)
1 Camera DS-2CE16F1T-IT3 (HD-TVI-3M)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM 

 
Mua hàng

Bộ 3 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK-B67

Giá :

6,850,000 vnđ

Bộ 3 Camera TVI 2.0 Megapixel Hikvision
2 Camera DS-2CE56D0T-IRP
1 Camera DS-2CE16D0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel hikvision HIK05

Giá :

6,800,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:
1 Camera DS-2CE56F1T-IT3 (HD-TVI-3M)
1 Camera DS-2CE16F1T-ITP (HD-TVI-3M)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
1 Cloud Xem Online trọn đời
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 
Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HT-1076

Giá :

6,800,000 vnđ

Bộ 2 Camera TVI 3.0 Megapixel Hikvision
1 Camera DS-2CE56F1T-ITP
1 Camera DS-2CE16F1T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB1 Cloud Xem Online trọn đời
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 3 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK28

Giá :

6,580,000 vnđ

Bộ 3 Camera bao gồm:

3 Camera DS-2CE16D0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 
Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt trọn Bộ 3 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision...

Giá :

6,530,000 vnđ

Bộ 3 Camera bao gồm:
2 Camera DS-2CE56D0T-IR
1 Camera DS-2CE16D0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK-B63

Giá :

6,500,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:
1 Camera DS-2CE56D0T-IRP
1 Camera DS-2CE16D0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Xem Online Trọn đời
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 3 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK-B68

Giá :

6,240,000 vnđ

Bộ 3 Camera bao gồm:
2 Camera DS-2CE56D0T-IRP
1 Camera DS-2CE16D0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB1 
Cloud Xem Online trọn đời
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HIK09

Giá :

6,220,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:

2 Camera DS-2CE56F1T-ITM
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Bao công lắp đặt TP.HCM 
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 3.0 Megapixel Hikvision HIK08

Giá :

6,080,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:

2 Camera DS-2CE56F1T-ITP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Bao công lắp đặt TP.HCM 
BẢO HÀNH 2 NĂM

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình
6F1T-ITP (HD-TVI-3M)
Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision HIK-B64

Giá :

5,900,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:
1 Camera DS-2CE56D0T-IRP
1 Camera DS-2CE16D0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
1 Ổ cứng Seagate 250GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel

Giá :

5,640,000 vnđ

Bộ 2 Camera bao gồm:
- 2 Camera DS-2CE16D0T-IR
- 1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1
- 1 Ổ cứng Seagate 500GB
- Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
- Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 
- Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
- Bao công lắp đặt TP.HN
- BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Cho Gia Đình TVI 2.0 Megapixel Hikvision

Giá :

5,500,000 vnđ

Bộ 2 Camera Bao Gồm:

2 Camera DS-2CE56D0T-IR

1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HQHI-K1

1 Ổ cứng Seagate 500GB

Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 

Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen

Bao công lắp đặt TP.HN

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng