Camera cho Gia Đình giá rẻ

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4...

Giá :

6,880,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision

2 Camera DS-2CE56C0T-IR
2 Camera DS-2CE16C0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4...

Giá :

6,820,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
2 Camera DS-2CE16C0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4...

Giá :

6,800,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision

4 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4...

Giá :

6,798,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
2 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision HIK-B50

Giá :

6,640,000 vnđ

Bộ 4 Camera Hikvision lắp trong nhà & ngoài trời

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
2 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel HIK-B72

Giá :

6,633,000 vnđ

Bộ 3 Camera Gia Đình  Hikvision TVI 1.0 Megapixel

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IT5
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn bộ 4 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel HIK-B52

Giá :

6,446,000 vnđ

Trọn bộ 4 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

2 Camera DS-2CE56C0T-IR
2 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Camera gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4 Camera ) 3352

Giá :

5,920,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision lắp trong nhà & ngoài trời

4 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt camera Trọn Bộ 3 Camera Gia Đình 1.0Megapixel Hikvision...

Giá :

5,759,000 vnđ

Bộ 3 Camera Gia Đình Bao Gồm:

3 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,710,000 vnđ

Trọn Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

2CameraDS-2CE56C0T-IRM
1CameraDS-2CE16C0T-IT3
1Đầu ghi hình 4 kênhDS-7204HGHI-F1
1Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Camera gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel ( Bộ 3 Camera )

Giá :

5,667,000 vnđ

Bộ 3 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision lắp trong nhà & ngoài trời

3 Camera DS-2CE16C0T-IR (HD-TVI-1M - Vỏ sắt)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt camera Trọn Bộ 2 Camera Gia Đình 1.0 Megapixel Hikvision...

Giá :

5,635,000 vnđ

Bộ 2 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision lắp trong nhà & ngoài trời

2 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 250GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel HIK-B85

Giá :

5,635,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

1 Camera DS-2CE56C0T-IR
1 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM 

Mua hàng

Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,610,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

1 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IT5
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt camera Trọn Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,590,000 vnđ

Bộ 3 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision lắp trong nhà

2 Camera DS-2CE56C0T-IRP
1 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel HIK-B73

Giá :

5,490,000 vnđ

Bộ 3 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu 5,000/1m ( tính sau)
Dây điện 5,000/1m ( tính sau)
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Trọn bộ 4 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,440,000 vnđ

Trọn Bộ 4 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

2 Camera DS-2CE56C0T-IRP
2 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB

Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ 3 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,420,000 vnđ

Bộ 3 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 
Đi Kèm Nguồn + Jack + Hộp Gen
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Bộ 2 Camera gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

Giá :

5,420,000 vnđ

Bộ 2 Camera gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

1 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IT3
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 250GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m
Bao công lắp đặt TP.HN
BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Bộ Camera cho gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel Hikvision ( Bộ 4...

Giá :

5,400,000 vnđ

Bộ 4 Camera TVI 1.0 Megapixel Hikvision lắp trong nhà & ngoài trời

4 Camera DS-2CE56C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500 GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Camera Trọn Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel...

Giá :

4,917,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel

2 Camera DS-2CE56C0T-IRM (HD-TVI-1M)
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 ổ cứng seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Camera trọn Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision lTVI 1.0...

Giá :

4,686,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision lTVI 1.0 Megapixel

1 Camera DS-2CE56C0T-IRM
1 Camera DS-2CE16C0T-IR
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt Camera Trọn Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel...

Giá :

4,095,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel 

1 Camera DS-2CE56C0T-IRP
1 Camera DS-2CE16C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng

Lắp đặt camera Trọn Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision TVI 1.0 Megapixel...

Giá :

4,015,000 vnđ

Bộ 2 Camera Gia Đình Hikvision 

2 Camera DS-2CE56C0T-IRP
1 Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1
1 Ổ cứng Seagate 500GB
1 Cloud Xem Online trọn đời

Dây tín hiệu Tặng 10m đầu tiên 5,000/1m 
Dây điện Tặng 10m đầu tiên  5,000/1m 

BẢO HÀNH 2 NĂM

Mua hàng