Camera IP HIKVISION

Server quản lý phần mềm giám sát 300 kênh camera HIKVISION...

Server quản lý phần mềm giám sát 300 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/HW/E5/300Ch

Mua hàng

Server quản lý phần mềm giám sát 300 kênh camera HIKVISION...

Server quản lý phần mềm giám sát 300 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/HW/300Ch

Mua hàng

server quản lý phần mềm giám sát 64 kênh camera HIKVISION...

Server quản lý phần mềm giám sát 64 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/HW/64Ch

Mua hàng

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-Alarm System-Base

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-Alarm System-Base

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION...

Giá :

118,287,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/64Ch

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 128 kênh camera HIKVISION...

Phần mềm quản lý tập trung 128 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/HW/D18M/128Ch

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION...

Giá :

8,398,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/4Ch

Mua hàng

Phần mềm quản lý máy chấm công HIKVISION HiKCentral-Attendance-Base

Phần mềm quản lý máy chấm công HIKVISION HiKCentral-Attendance-Base

Mua hàng

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-FacialReco/Chanel

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-FacialReco/Chanel

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 1 camera HIKVISION HikCentral-VSS-1Camera

Giá :

2,095,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 1 camera HIKVISION HikCentral-VSS-1Camera

Mua hàng

Camera IP COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

Giá :

1,771,000 vnđ

Camera IP COLORVU Lite 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

Mua hàng

Camera IP COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2027G2-LU(C)

Giá :

2,574,000 vnđ

Camera IP COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2027G2-LU(C)

Mua hàng

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2047G2-LU(C)

Giá :

2,981,000 vnđ

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2047G2-LU(C)

Mua hàng

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL(C)

Giá :

3,223,000 vnđ

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL(C)

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

Giá :

1,200,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

Giá :

957,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

Mua hàng

Camera IP 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G0-I8

Giá :

2,409,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G0-I8

Mua hàng

Camera IP 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G0-I5

Giá :

2,629,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G0-I5

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I

Giá :

2,450,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I

Giá :

2,950,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G2-2I

Giá :

2,486,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G2-2I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Giá :

2,607,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G2-2I

Giá :

3,025,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G2-2I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Giá :

3,179,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G1-IZS .

Giá :

4,092,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G1-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS

Giá :

4,576,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G2-IZS

Giá :

3,806,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2663G2-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Giá :

3,531,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

Giá :

3,267,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

Mua hàng

Camera IP nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS

Camera IP nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7A26G0/P-IZS (2.8-12mm)

Mua hàng

Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7046G0/EP-IHSY

Camera IP nhận diện biển số xe HIKVISION iDS-2CD7046G0/EP-IHSY (11~40 mm)

Mua hàng

Camera IP COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T27G2-L(C)

Giá :

3,102,000 vnđ

Camera IP COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T27G2-L(C)

Mua hàng

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T47G2-L(C)

Giá :

3,509,000 vnđ

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T47G2-L(C)

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2023G2-IU

Giá :

1,903,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2023G2-IU

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

Giá :

2,057,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I

Giá :

2,321,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I

Mua hàng

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

Giá :

2,442,000 vnđ

Camera IP Acusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

Mua hàng

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(C)

Giá :

3,685,000 vnđ

Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(C)

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

Giá :

1,331,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

Giá :

957,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

Mua hàng

Camera IP Dome Accusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

1,793,000 vnđ

Camera IP Dome Accusense 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2323G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome Accusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

1,936,000 vnđ

Camera IP Dome Accusense 4.0 hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

2,090,000 vnđ

Camera IP Dome Acusense 4.0 hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2363G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

2,475,000 vnđ

Camera IP Dome Acusense 4.0 hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2383G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

Giá :

1,331,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2186G2-ISU(C)

Giá :

3,465,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2186G2-ISU(C)

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Giá :

1,980,000 vnđ

Camera IP Dome 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Giá :

3,773,000 vnđ

Camera IP Dome 4.0 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS

Giá :

3,531,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2763G2-IZS

Giá :

3,806,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2763G2-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS

Giá :

4,576,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Giá :

2,090,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2163G2-IU

Giá :

1,958,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 6.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2163G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2183G2-IU

Giá :

2,310,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2183G2-IU

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS

Giá :

4,796,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2543G0-I

Giá :

2,112,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2543G0-I

Mua hàng

Camera IP Fisheye 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-I

Giá :

5,577,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-I

Mua hàng

Camera IP Dome COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2327G2-LU(C)

Giá :

2,530,000 vnđ

Camera IP Dome COLORVU 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2327G2-LU(C)

Mua hàng

Camera IP Dome COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(C)

Giá :

2,948,000 vnđ

Camera IP Dome COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(C)

Mua hàng

Camera IP Dome COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL(C)

Giá :

3,135,000 vnđ

Camera IP Dome COLORVU 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL(C)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE

Giá :

10,032,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (2.8-12mm)

Giá :

10,395,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (2.8-12mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (8-32mm)

Giá :

10,758,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (8-32mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(S5)

Giá :

7,898,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(S5)

Mua hàng