Camera IP HDPARAGON

HOT

Camera IP dùng trong xe (Indoor) 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-XM6112IRP

Giá :

19,032,000 vnđ

Camera IP dùng trong xe (Indoor) 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-XM6112IRP
Mua hàng
HOT

Camera di động 3G HDPARAGON HDS-MH2311/32G/GLE

Giá :

212,040,000 vnđ

Camera di động 3G HDPARAGON HDS-MH2311/32G/GLE
Mua hàng
HOT

Máy đo tốc độ phương tiện giao thông HDPARAGON HDS-CSR-IM

Giá :

103,920,000 vnđ

Máy đo tốc độ phương tiện giao thông HDPARAGON HDS-CSR-IM
Mua hàng
HOT

Máy đo tốc độ phương tiện giao thông HDPARAGON HDS-CSR-IN (P)

Giá :

137,808,000 vnđ

Máy đo tốc độ phương tiện giao thông HDPARAGON HDS-CSR-IN (P)
Mua hàng
HOT

Camera Checkpoint sử dụng cho hệ thống đo tốc độ HDPARAGON...

Giá :

27,516,000 vnđ

Camera Checkpoint sử dụng cho hệ thống đo tốc độ HDPARAGON HDS-TCV900-A/25/H1
Mua hàng
HOT

Camera nhận diện biển số xe 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR7026IRZ12

Giá :

23,280,000 vnđ

Camera nhận diện biển số xe 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR7026IRZ12
Mua hàng
HOT

Camera nhận diện biển số xe 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR7026IRZ8

Giá :

8,964,000 vnđ

Camera nhận diện biển số xe 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-LPR7026IRZ8
Mua hàng
HOT

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-30

Giá :

8,964,000 vnđ

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-30
Mua hàng
HOT

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-20

Giá :

8,964,000 vnđ

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-20
Mua hàng
HOT

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-10

Giá :

91,404,000 vnđ

Camera IP ngụy trang 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-6425PIN-10
Mua hàng
HOT

Đèn hỗ trợ cho camera giao thông HDPARAGON HDS-TL2000AI-L1

Giá :

39,180,000 vnđ

Đèn hỗ trợ cho camera giao thông HDPARAGON HDS-TL2000AI-L1
Mua hàng
HOT

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

Giá :

177,576,000 vnđ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI
Mua hàng
HOT

Camera IP toàn cảnh 360º 16,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA1636-IRZ

Giá :

145,764,000 vnđ

Camera IP toàn cảnh 360º 16,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA1636-IRZ
Mua hàng
HOT

Camera IP toàn cảnh 180º 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA0818-IRZ

Giá :

173,868,000 vnđ

Camera IP toàn cảnh 180º 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PA0818-IRZ
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ

Giá :

60,396,000 vnđ

Camera IP Speed Dome chống cháy nổ 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6223-PTZ
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome chống ăn mòn muối biển 2,0 Megapixel HDPARAGON...

Giá :

116,592,000 vnđ

Camera IP Speed Dome chống ăn mòn muối biển 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6223-PTZ
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8250LIR-A

Giá :

109,236,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8250LIR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836LIR-A

Giá :

82,188,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836LIR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 MP HDPARAGON HDS-PT8436LIR-A

Giá :

76,884,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 MP HDPARAGON HDS-PT8436LIR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8236LIR-A

Giá :

76,296,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8236LIR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836IR-A

Giá :

48,732,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4K HDPARAGON HDS-PT8836IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436IR-A

Giá :

84,792,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8436IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250IR-A

Giá :

47,676,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8250IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8236IR-A

Giá :

35,472,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8236IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8225IR-A

Giá :

48,732,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT8225IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8225IR-AX

Giá :

39,720,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT8225IR-AX
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6236IR-A

Giá :

30,696,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6236IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225IR-A

Giá :

15,852,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A

Giá :

13,200,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A/D

Giá :

12,672,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7425IR-A/D
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225IR-A

Giá :

11,076,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/D

Giá :

31,764,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/D
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5,0 Megapixel Megapixel HDPARAGON...

Giá :

29,112,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5,0 Megapixel Megapixel HDPARAGON HDS-PT7530IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7430IR-A

Giá :

25,404,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7430IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7420IR-A

Giá :

21,108,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7420IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7230IR-A

Giá :

20,100,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7230IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7232IR-A

Giá :

15,852,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7232IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/H

Giá :

16,596,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 MP HDPARAGON HDS-PT7225IR-A/H
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7222IR-A

Giá :

31,764,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7222IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225-DN

Giá :

36,528,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT6225-DN
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A3

Giá :

36,528,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A3
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A

Giá :

27,516,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5232-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A3

Giá :

27,516,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A3
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A

Giá :

11,244,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5220H-DN

Giá :

10,560,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5220H-DN
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225H-DN

Giá :

8,436,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225H-DN
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215H-DN

Giá :

13,200,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215H-DN
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3326IRZ1

Giá :

5,040,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3326IRZ1
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5404IR-A/H

Giá :

4,668,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5404IR-A/H
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A/H

Giá :

13,200,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5204IR-A/H
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225IR-A

Giá :

11,616,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5225IR-A
Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215IR-A

Giá :

5,244,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215IR-A
Mua hàng