Camera IP HDPARAGON

HOT

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1600KI

Giá :

19,884,000 vnđ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1600KI

Mua hàng
HOT

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Mua hàng
HOT

Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông HDPARAGON...

Giá :

25,626,000 vnđ

Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông HDPARAGON HDS-TP50-12DT(4T)

Mua hàng
HOT

Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1,0 Megapixel HDPARAGON...

Giá :

1,596,000 vnđ

Camera IP Robot hồng ngoại không dây 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2001IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON...

Giá :

1,596,000 vnđ

Camera IP Robot hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT2021IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW

Giá :

2,124,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2423IRPW

Giá :

2,064,000 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2423IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW

Giá :

2,220,000 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW

Giá :

3,024,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRPW

Giá :

2,328,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRPW

Mua hàng
HOT

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW

Giá :

2,388,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2010IRP3

Giá :

2,604,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2010IRP3

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP/D

Giá :

1,056,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP/D

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Giá :

1,392,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP

Giá :

1,608,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP/D

Giá :

2,124,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP/D

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2020IRP

Giá :

2,340,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2020IRP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2023IRP

Giá :

1,390,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2023IRP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2020IRPH

Giá :

2,964,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2020IRPH

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP

Giá :

3,720,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2043IRP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2052IRPH

Giá :

3,180,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2052IRPH

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2083IRP

Giá :

4,188,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2083IRP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRZ3

Giá :

4,344,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRZ3

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRAZ3

Giá :

4,512,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2621VF-IRAZ3

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2223IRP8

Giá :

4,716,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2223IRP8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2220IRPH8

Giá :

3,612,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2220IRPH8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2242IRP8

Giá :

4,344,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2242IRP8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2243IRP8

Giá :

3,190,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2243IRP8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2252IRPH8

Giá :

3,816,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2252IRPH8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2283IRP8

Giá :

4,884,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2283IRP8

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2623IRAZ5

Giá :

5,304,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2623IRAZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2620IRAHZ5

Giá :

6,252,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-HF2620IRAHZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2643IRAZ5

Giá :

7,260,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2643IRAZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2683IRAZ5

Giá :

6,840,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2683IRAZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP HD hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2652IRAHZ5

Giá :

8,328,000 vnđ

Camera IP HD hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-2652IRAHZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5285VF-IRAZ5

Giá :

8,856,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5285VF-IRAZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ5

Giá :

18,504,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ10

Giá :

14,268,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại HDPARAGON HDS-5226VF-IRAZ10

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ5

Giá :

15,852,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ10

Giá :

15,324,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5226VF-IRAHZ10

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 12 Megapixel HDPARAGON HDS-42C5VF-IRZ5

Giá :

16,908,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 12 Megapixel HDPARAGON HDS-42C5VF-IRZ5

Mua hàng
HOT

Camera IP PTZ hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3220IR-A

Giá :

26,460,000 vnđ

Camera IP PTZ hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3220IR-A

Mua hàng
HOT

Camera IP PTZ hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3320IR-A

Giá :

18,084,000 vnđ

Camera IP PTZ hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT3320IR-A

Mua hàng
HOT

Camera IP HDPARAGON HDS-5026BX-AP

Giá :

11,616,000 vnđ

Camera IP HDPARAGON HDS-5026BX-AP

Mua hàng
HOT

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-25

Giá :

180,217,600 vnđ

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-25

Mua hàng
HOT

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-50

Giá :

212,100,000 vnđ

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2235D-50

Mua hàng
HOT

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L8

Giá :

269,844,000 vnđ

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L8

Mua hàng
HOT

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L25

Giá :

269,844,000 vnđ

Camera IP cảm ứng nhiệt HDPARAGON HDS-TM2033-L25

Mua hàng
HOT

Camera IP chống cháy nổ 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6222IRA

Giá :

67,284,000 vnđ

Camera IP chống cháy nổ 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-EX6222IRA

Mua hàng
HOT

Camera IP chống cháy nổ và ăn mòn HDPARAGON HDS-EX6222IRA/AC

Giá :

73,705,000 vnđ

Camera IP chống cháy nổ và ăn mòn HDPARAGON HDS-EX6222IRA/AC

Mua hàng
HOT

Camera IP chống ăn mòn muối biển 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX

Giá :

29,688,000 vnđ

Camera IP chống ăn mòn muối biển 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-AC6626BX

Mua hàng