Camera HIKVISION

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION...

Giá :

118,287,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/64Ch

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8250I5X-AELW

Giá :

81,796,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8250I5X-AELW

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8836IX-AELW

Giá :

75,667,500 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8836IX-AELW

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Giá :

66,418,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL

Giá :

33,176,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7225IX-AEL

Giá :

27,910,500 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DF7225IX-AEL

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7530IW-AE

Giá :

21,494,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7530IW-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

17,622,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5)

Mua hàng

Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI

Giá :

16,181,000 vnđ

Bàn điều khiển camera IP SpeedDome HIKVISION DS-1100KI

Mua hàng

Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16 mm)

Giá :

16,116,800 vnđ

Camera nhận diện biển số HIKVISION DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16 mm)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7230TI-A

Giá :

15,402,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7230TI-A

Mua hàng

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2,0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A

Giá :

15,264,000 vnđ

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2,0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A

Mua hàng

Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

15,235,000 vnđ

Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5330W-AE

Giá :

15,037,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5330W-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7430IW-AE

Giá :

15,037,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7430IW-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5330W-AE3

Giá :

15,037,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5330W-AE3

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7232IW-AE

Giá :

14,331,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7232IW-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7432IW-AE(S5)

Giá :

14,212,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7432IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G0-IZHS (8-32mm)

Giá :

14,095,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD5A26G0-IZHS (8-32mm)

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A (Turbo...

Giá :

14,091,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A (Turbo 7-Inch)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5432IW-AE(S5)

Giá :

13,937,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5432IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7232IW-AE(S5)

Giá :

13,596,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7232IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

13,046,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A(C)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5320W-AE3

Giá :

12,881,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5320W-AE3

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5232IW-AE(S5)

Giá :

12,430,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5232IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7425IW-AE(S5)

Giá :

12,430,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7425IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A

Giá :

12,430,000 vnđ

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7232TI-A

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(S5)

Giá :

11,900,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(S5)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

11,858,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5232TI-A(E)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5232W-AE

Giá :

11,451,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5232W-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425IW-AE

Giá :

11,297,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425IW-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425IW-AE(S5)

Giá :

11,297,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425IW-AE(S5)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7225IW-AE

Giá :

11,297,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE7225IW-AE

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7230TI-A

Giá :

11,011,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7230TI-A

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE

Giá :

10,953,600 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (8-32mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (8-32mm)

Giá :

10,758,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (8-32mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

10,584,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (2.8-12mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (2.8-12mm)

Giá :

10,395,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A404IW-DE (2.8-12mm)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425W-AE

Giá :

10,373,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5425W-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DS-2DE4A425IW-DE

Giá :

10,214,400 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A204IW-DE

Giá :

9,658,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A204IW-DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425IW-DE

Giá :

9,405,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425IW-DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE

Giá :

9,405,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE

Mua hàng

Camera Speed Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

9,086,000 vnđ

Camera Speed Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE7225TI-A(C)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225IW-AE

Giá :

9,031,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225IW-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225IW-AE(S5)

Giá :

9,031,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225IW-AE(S5)

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION...

Giá :

8,398,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/4Ch

Mua hàng

Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-10 (2m cable)

Giá :

8,243,500 vnđ

Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-10 (2m cable)

Mua hàng

Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

8,243,500 vnđ

Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-20

Mua hàng

Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

8,243,500 vnđ

Camera IP ngụy trang kết nối mạng 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD6425G0-30

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225W-AE

Giá :

8,217,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE5225W-AE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A215IW-DE

Giá :

8,019,500 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4A215IW-DE

Mua hàng

Webcam hội nghị truyền hình Hikvision DS-MEGO-202PTZ

Giá :

7,990,000 vnđ

Webcam hội nghị truyền hình Hikvision DS-MEGO-202PTZ

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4225IW-DE(S5)

Giá :

7,898,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4225IW-DE(S5)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(S5)

Giá :

7,898,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(S5)

Mua hàng

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A...

Giá :

7,898,000 vnđ

Camera Speed Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A (E)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425W-DE

Giá :

7,865,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425W-DE

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425W-DE3

Giá :

7,865,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4425W-DE3

Mua hàng

Camera IP Speed Dome toàn cảnh hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

7,733,000 vnđ

Camera IP Speed Dome toàn cảnh hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2PT3326IZ-DE3

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

7,513,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225TI-A(C)

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4225W-DE/DS-2DE4225W-DE3

Giá :

7,161,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4225W-DE/DS-2DE4225W-DE3

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415W-DE3

Giá :

7,139,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4415W-DE3

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

7,106,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225TI-D(E)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5223TI-A

Giá :

6,974,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5223TI-A

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL

Giá :

6,677,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS

Giá :

6,545,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-IS

Mua hàng

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION DS-1200KI

Giá :

6,406,500 vnđ

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome HIKVISION DS-1200KI

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I

Giá :

6,402,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2955FWD-I

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(S5)

Giá :

6,380,000 vnđ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(S5)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225T-D(E)

Giá :

6,303,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225T-D(E)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225T-D3(D)

Giá :

6,030,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4225T-D3(D)

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225T-A

Giá :

5,995,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225T-A

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225T-A3

Giá :

5,995,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE5225T-A3

Mua hàng

Camera IP Dome Acusense hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS

Giá :

5,940,000 vnđ

Camera IP Dome Acusense hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS

Mua hàng

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

5,907,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215TI-D(E)

Mua hàng

Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION...

Giá :

5,841,000 vnđ

Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

Mua hàng

Camera IP HD Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215W-DE3

Giá :

5,824,000 vnđ

Camera IP HD Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215W-DE3

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-IS

Giá :

5,720,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-IS

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215W-DE

Giá :

5,709,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE4215W-DE

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL

Giá :

5,555,500 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL

Mua hàng

Bộ Kit camera IP Wifi 4.0 Megapixel HIKVISION NK44W0H(D)

Giá :

5,511,000 vnđ

Bộ Kit camera IP Wifi 4.0 Megapixel HIKVISION NK44W0H(D)

Mua hàng

Camera IP Fisheye 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-I

Giá :

5,291,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2935FWD-I

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2635FWD-IZS

Giá :

5,192,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2635FWD-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2626G2-IZSU/SL

Giá :

5,159,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2626G2-IZSU/SL

Mua hàng

Camera HDTVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215T-D3(D)

Giá :

5,115,000 vnđ

Camera HDTVI Speed Dome 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2AE4215T-D3(D)

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2746G1-IZS

Giá :

5,016,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2746G1-IZShik

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3304W-DE

Giá :

5,005,000 vnđ

Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2DE3304W-DE

Mua hàng

Camera IP Dome Acusense hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS

Giá :

4,983,000 vnđ

Camera IP Dome Acusense hồng ngoại 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G1-IZS

Giá :

4,928,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2683G1-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZS

Giá :

4,917,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZS

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2735FWD-IZS

Giá :

4,917,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2735FWD-IZS

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZ

Giá :

4,916,800 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2625FHWD-IZ

Mua hàng