Camera IP IDIS

TR-4216R - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

TR-4216R - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

Mua hàng

TR-4216 - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

TR-4216 - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

Mua hàng

DR-1204P - Đầu ghi DirectIP Series 1200 4 Kênh Full HD

DR-1204P - Đầu ghi DirectIP Series 1200 4 Kênh Full HD

Mua hàng

DR-2204P-Đầu ghi Full HD DirectIP 2200 Series

DR-2204P-Đầu ghi Full HD DirectIP 2200 Series

Mua hàng

DR-2316P-Đầu ghi DirectIP 2300 Series H.265 4K

DR-2316P-Đầu ghi DirectIP 2300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-2404P- Đầu ghi DirectIP 2400 Series H.265 4K

DR-2404P- Đầu ghi DirectIP 2400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-4316PS-Đầu ghi DirectIP 4300 Series H.265 4K

DR-4316PS-Đầu ghi DirectIP 4300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-4308P-Đầu ghi DirectIP 4300 Series H.265 4K

DR-4308P-Đầu ghi DirectIP 4300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8364(F)D-Đầu ghi 4K DirectIP 8300 Series H.265

DR-8364(F)D-Đầu ghi 4K DirectIP 8300 Series H.265

Mua hàng

DR-8432D - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8432D - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8432 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8432 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8416 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8416 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DC-D4533HRX-Camera IP Dome IR Vandal chống va đập cao 5MP

DC-D4533HRX-Camera IP Dome IR Vandal chống va đập cao 5MP

Mua hàng

Camera IP Bullet Full HD IR DC-E4213WRX1-JB3 ống kính 2.8mm

Camera IP Bullet Full HD IR DC-E4213WRX1-JB3 ống kính 2.8mm

Mua hàng