Camera IP IDIS

DC-D6233RX - camera IP IDIS Dome ống kính thay đổi FULL HD

DC-D6233RX - camera IP IDIS Dome ống kính thay đổi FULL HD

Mua hàng

DC-Z1263 - camera IDIS IP BOX ZOOM FULL HD zoom 18x

DC-Z1263 - camera IDIS IP BOX ZOOM FULL HD zoom 18x

Mua hàng

DC-Y8C13RX - Camera IP IDIS Fisheye 4K 12MP

DC-Y8C13WRX - Camera IP IDIS Fisheye 4K 12MP

Mua hàng

DC-Y6513WRX - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

DC-Y6513WRX - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

Mua hàng

DC-Y6513RX - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

DC-Y6513RX - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

Mua hàng

DC-Y1514W - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

DC-Y1514W - Camera IP IDIS Fisheye Full HD 5MP

Mua hàng

DC-S6283HRXL - Camera IP PTZ IDIS Lightmaster IR 2MP zoom 36x

DC-S6283HRXL - Camera IP PTZ IDIS Lightmaster IR 2MP zoom 36x

Mua hàng

DC-S3883HRX - Camera IP PTZ IDIS IR 8MP zoom 31x

DC-S3883HRX - Camera IP PTZ IDIS IR 8MP zoom 31x

Mua hàng

DC-S3583HRX - Camera IP PTZ IR IDIS Full HD 5MP zoom 31x

DC-S3583HRX - Camera IP PTZ IR IDIS Full HD 5MP zoom 31x

Mua hàng

DC-S3283WHX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

DC-S3283WHX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

Mua hàng

DC-S3283FX - Camera IP PTZ IDIS Flush Full HD zoom 30x

DC-S3283FX - Camera IP PTZ IDIS Flush Full HD zoom 30x

Mua hàng

DC-S1283WRX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

DC-S1283WRX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

Mua hàng

DC-S1283WHX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

DC-S1283WHX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

Mua hàng

DC-S1283FX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

DC-S1283FX - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 30x

Mua hàng

DC-S1263WH - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 18x

DC-S1263WH - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 18x

Mua hàng

DC-S1263F - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 18x

DC-S1263F - Camera IP PTZ IDIS Full HD zoom 18x

Mua hàng

DC-T6243HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

 

DC-T6243HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

Mua hàng

DC-T6234HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD cảm biến PIR

DC-T6234HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD cảm biến PIR

Mua hàng

DC-T6233HRXL - Camera IP Thân trụ IR siêu sáng IDIS Full HD 2MP

DC-T6233HRXL - Camera IP Thân trụ IR siêu sáng IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T6233HRX-JB - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

DC-T6233HRX-JB - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T4533HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 5MP

DC-T4533HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 5MP

Mua hàng

DC-T4236WRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

DC-T4236WRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T4236HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

DC-T4236HRX - Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T4233WRX-JB-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

DC-T4233WRX-JB-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T4233HRX-Camera IP Thân trụ IDIS IR Full HD 2MP

DC-T4233HRX-Camera IP Thân trụ IDIS IR Full HD 2MP

Mua hàng

DC-E4513WRX 4.0mm-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 5MP

DC-E4513WRX 4.0mm-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 5MP

Mua hàng

Camera IP Bullet IR IDIS DC-E4513WRX 2.8mm 5MP

Camera IP Bullet IR IDIS DC-E4513WRX 2.8mm 5MP

Mua hàng

Camera Full HD IR Bullet IDIS tiêu chuẩn NDAA DC-E4216WRX

Camera Full HD IR Bullet IDIS tiêu chuẩn NDAA DC-E4216WRX

Mua hàng

Camera IP Bullet Full HD IR DC-E4213WRX1-JB3 ống kính 2.8mm

Camera IP Bullet Full HD IR DC-E4213WRX1-JB3 ống kính 2.8mm

Mua hàng

Camera IP Bullet IR Full HD IDIS DC-E4213WRX1-JB2 2.8mm

Camera IP Bullet IR Full HD IDIS DC-E4213WRX1-JB2 2.8mm

Mua hàng

DC-E4212WR - Camera IP Bullet IR IDIS Full HD ống kính 4.0mm

DC-E4212WR - Camera IP Bullet IR IDIS Full HD ống kính 4.0mm

Mua hàng

DC-E4212WR - camera IP bullet IR IDIS Full HD ống kính 2.8mm

DC-E4212WR - camera IP bullet IR IDIS Full HD ống kính 2.8mm

Mua hàng

DC-T3C33HRX-dòng camera IP Bullet IR 12MP IDIS với bộ sưởi

DC-T3C33HRX-dòng camera IP Bullet IR 12MP IDIS với bộ sưởi 

Mua hàng

DC-T3243HRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

DC-T3243HRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

Mua hàng

DC-T3234HRX-Camera hồng ngoại Full HD IR IDIS với cảm biến PIR

DC-T3234HRX-Camera hồng ngoại Full HD IR IDIS với cảm biến PIR

Mua hàng

DC-T3233HRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

DC-T3233HRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP có bộ sưởi

Mua hàng

DC-E3212WRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

DC-E3212WRX-Camera IP Thân trụ IR IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

DC-T1833WHR-Camera IP Thân trụ hồng ngoại IDIS 4K Ultra HD 8MP

DC-T1833WHR-Camera IP Thân trụ hồng ngoại IDIS 4K Ultra HD 8MP

Mua hàng

DC-D6243HRX- Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 2MP

DC-D6243HRX- Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 2MP

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD DC-D6233HRXL

DC-D6233HRXL-Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD

Mua hàng

DC-D6233FRX-Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD

DC-D6233FRX-Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD

Mua hàng

DC-D4533RX-Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4533RX

DC-D4533RX-Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4533RX

Mua hàng

DC-D4533HRX-Camera IP Dome IR Vandal chống va đập cao 5MP

DC-D4533HRX-Camera IP Dome IR Vandal chống va đập cao 5MP

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4513WRX 4.0mm

Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4513WRX 4.0mm

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4513WRX 2.8mm

Camera IP Dome hồng ngoại IDIS Full HD 5MP DC-D4513WRX 2.8mm

Mua hàng

DR-8416 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8416 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8432 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8432 - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8432D - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

DR-8432D - Đầu ghi DirectIP 8400 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-8364(F)D-Đầu ghi 4K DirectIP 8300 Series H.265

DR-8364(F)D-Đầu ghi 4K DirectIP 8300 Series H.265

Mua hàng

DR-6332PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6332PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6332PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-S-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6316PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6316PS-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-A-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-6308P-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

DR-6308P-SA-Đầu ghi DirectIP 6300 Series H.265 4K

Mua hàng