Camera IP UNV

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 12.0 Megapixel UNV IPC6858SR-X22P

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 12.0 Megapixel UNV IPC6858SR-X22P

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6852SR-X44U

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC6852SR-X44U

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC6258SR-X22DUP

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC6258SR-X22DUP

Mua hàng

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel UNV IPC6253SR-X33

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel UNV IPC6253SR-X33

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel OmniView UNV IPC8542ER5-DUG

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel OmniView UNV IPC8542ER5-DUG

Mua hàng

Bàn phím điều khiển Camera IP Speed Dome UNV KB-1100

Bàn phím điều khiển Camera IP Speed Dome UNV KB-1100

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel UNV IPC868ER-VF18-B

Camera IP Fisheye hồng ngoại 12.0 Megapixel UNV IPC868ER-VF18-B

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC814SR-DVPF16

Giá :

6,650,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC814SR-DVPF16

Mua hàng
HOT

Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC814SR-DVSPF16

Giá :

6,475,000 vnđ

Camera IP Fisheye hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC814SR-DVSPF16

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3634ER3-DPZ28

Giá :

6,615,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3634ER3-DPZ28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3632ER3-DUPZ28-C

Giá :

5,341,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3632ER3-DUPZ28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC3238ER3-DVZ

Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC3238ER3-DVZ

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3234SR3-DVZ28

Giá :

7,875,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3234SR3-DVZ28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3234SR-DV

Giá :

6,440,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3234SR-DV

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER3-DVZ28-C

Giá :

6,650,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER3-DVZ28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER-DV-C

Giá :

5,950,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER-DV-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER-VS-C

Giá :

5,033,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3232ER-VS-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC314SR-DVPF36

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC314SR-DVPF36

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC314SR-DVPF28

Giá :

4,375,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC314SR-DVPF28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC312SR-VPF28-C

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC312SR-VPF28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324ER3-DVPF36

Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch progressive scan CMOS.

Độ phân giải: 4.0 Megapixel.

Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.

Ghi hình: 2592×1520@20 fps, 2560×1440@25 fps.

Ống kính: 3.6 mm.

Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324ER3-DVPF28

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324ER3-DVPF28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324LR3-VSPF40

Giá :

2,968,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324LR3-VSPF40

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324LR3-VSPF28

Giá :

3 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC324LR3-VSPF28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322ER3-DUVPF28-C

Giá :

3,745,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322ER3-DUVPF28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-DVPF40-C

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-DVPF40-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-DVPF28-C

Giá :

2,800,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-DVPF28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-VSPF40-C

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-VSPF40-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-VSPF28-C

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-VSPF28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322LR3-VSPF40-D

Giá :

1,561,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322LR3-VSPF40-D

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322LR3-VSPF28-D

Giá :

1,635,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322LR3-VSPF28-D

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3614LR3-PF40

Giá :

3,045,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3614LR3-PF40

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3614LR3-PF28

Giá :

3,045,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC3614LR3-PF28

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612ER3-PF40-C

Giá :

2,625,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612ER3-PF40-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612ER3-PF28-C

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612ER3-PF28-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612LR3-PF40-C

Giá :

1,428,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612LR3-PF40-C

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612LR3-PF28-C

Giá :

1,428,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC3612LR3-PF28-C

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC742SR9-PZ30-32G

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC742SR9-PZ30-32G

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC268ER9-DZ

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel UNV IPC268ER9-DZ

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC252ERA-X22DUG

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC252ERA-X22DUG

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC262ER9-X10DU

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC262ER9-X10DU

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC262ER9-DUZ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC262ER9-DUZ

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2C2L-IR6-F40-E-DT (PoE)

Giá :

2 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2C2L-IR6-F40-E-DT (PoE)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2C2L-IR6-F40-E-DT (Non-PoE)

Giá :

2 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2C2L-IR6-F40-E-DT (Non-PoE)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC744SR5-PF60-32G

Giá :

9,058,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC744SR5-PF60-32G

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2324EBR-DPZ28

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2324EBR-DPZ28

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2324EBR-DP

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2324EBR-DP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2224SR5-DPF60-B

Giá :

4,235,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2224SR5-DPF60-B

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF60M-D

Giá :

3 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF60M-D

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-APF60

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-APF60

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-APF40

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-APF40

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-DPF60

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-DPF60

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-DPF36

Giá :

4 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124SR3-DPF36

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF60

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF60

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF40

Giá :

2,366,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR3-PF40

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2322EBR5-DUPZ28-C

Giá :

6 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2322EBR5-DUPZ28-C

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2322EBR5-P-C

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2322EBR5-P-C

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF60-C

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF60-C

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF40-C

Giá :

5 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF40-C

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF60-B

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF60-B

Mua hàng