Camera IP WISENET

Camera IP Zoom 32X Hanwha Techwin WISENET SNZ-6320

Camera IP Zoom 32X Hanwha Techwin WISENET SNZ-6320

Mua hàng

Bàn điều khiển PTZ Hanwha Techwin WISENET SPC-7000

Bàn điều khiển PTZ Hanwha Techwin WISENET SPC-7000

Mua hàng

Camera chống cháy nổ Hanwha 2.0 Megapixel Techwin WISENET TNO-6320E

Camera chống cháy nổ Hanwha 2.0 Megapixel Techwin WISENET TNO-6320E

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNB-6002/VAP

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNB-6002/VAP

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6000

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6000

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6001/VAP

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6001/VAP

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6005/VAP

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-6005/VAP

Mua hàng

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNZ-6320/VAP

Camera IP 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNZ-6320/VAP

Mua hàng

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNB-8002/VAP

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNB-8002/VAP

Mua hàng

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-8000/VAP

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-8000/VAP

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNV-6012M

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNV-6012M

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6081Z/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6081Z/VAP

Mua hàng

Camera IP Fisheye hồng ngoại 6 Megapixel Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Fisheye hồng ngoại 6 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNF-8010RVM/VAP

Mua hàng

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNV-6023R

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNV-6023R

Mua hàng

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNV-6024RM

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNV-6024RM

Mua hàng

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Flat hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6022RM/VAP

Mua hàng

Camera IP Flateye 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6012/VAP

Camera IP Flateye 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6012/VAP

Mua hàng

Camera IP Flateye 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6012M/VAP

Camera IP Flateye 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6012M/VAP

Mua hàng

Camera IP Flateye hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-6080RV

Camera IP Flateye hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-6080RV

Mua hàng

Camera IP Flateye hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Flateye hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-6080RV/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-L6080R/VAP

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-L6080R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-7010R/VAP

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-7010R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-7030R/VAP

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-7030R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8020R/VAP

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8020R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8080R/VAP

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8080R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-8020R/VAP

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-8020R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-8080R/VAP

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNO-8080R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET PNO-A9081R

Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET PNO-A9081R

Mua hàng

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6230/VAP

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6230/VAP

Mua hàng

Camera IP Speed Dome Multi-directional hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha...

Camera IP Speed Dome Multi-directional hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET PNM-9084RQZ

Mua hàng

Camera IP nhiệt định vị 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-4041T

Camera IP nhiệt định vị 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-4041T

Mua hàng

Camera IP nhiệt định vị 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-4051T

Camera IP nhiệt định vị 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-4051T

Mua hàng

Camera chống cháy nổ 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-6320E

Camera chống cháy nổ 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNU-6320E

Mua hàng

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4030T

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4030T

Mua hàng

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNB-8000/KAP

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNB-8000/KAP

Mua hàng

Camera IP UHD 4K 12 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNB-9000/KAP

Camera IP UHD 4K 12 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNB-9000/KAP

Mua hàng

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-8000

Camera IP 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNB-8000

Mua hàng

Camera Radiometric Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4030TR

Camera Radiometric Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4030TR

Mua hàng

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4040T

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4040T

Mua hàng

Camera Radiometric Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4040TR

Camera Radiometric Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4040TR

Mua hàng

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4041T

Camera Thermal 0.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET TNO-4041T

Mua hàng

Camera IP Flateye hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Flateye hồng ngoại 4.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-7080RVW

Mua hàng

Camera IP Flateye hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-8021R

Camera IP Flateye hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-8021R

Mua hàng

Camera IP Flateye hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-8011R

Camera IP Flateye hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNE-8011R

Mua hàng

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET HNP-E60

Mua hàng

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET...

Giá :

2,184,000 vnđ

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET HNO-E60

Mua hàng
HOT

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Home hồng ngoại không dây Full HD 1080P Hanwha Techwin WISENET HNB-E60

Mua hàng

Camera IP Dome 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-8021

Giá :

4,316,000 vnđ

Camera IP Dome 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-8021

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-8020R

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-8020R

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-6082R

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QND-6082R

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8020R

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-8020R

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-6010R/KAP

Giá :

3,983,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNO-6010R/KAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6030R/VAP

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6030R/VAP
Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6020R/VAP

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6020R/VAP
Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6010R/VAP

Giá :

1,476,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6010R/VAP

Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNP-L6233RH/KAP

Giá :

39,550,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng lưu trữ 128GB.

-Ống kính: 4.4 ~ 101.2mm.

-Zoom quang: 23x.

-Zoom số: 12x.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 63.68º (Wide) ~ 3.1º (Tele)/ theo chiều dọc: 37.52º (Tele).

-Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn LED hồng ngoại.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 100 mét.

Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNP-6230RH/KAP

Giá :

63,560,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng lưu trữ 128GB.

-Ống kính: 4.4 ~ 101.2mm.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 63.68º (Wide) ~ 3.1º (Tele) / theo chiều dọc: 37.52º (Wide) ~ 1.76º (Tele).

-Zoom quang: 23x.

-Zoom số: 16x.

-Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn LED hồng ngoại.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 100 mét.

Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET SNP-6320RH/KAP

Giá :

71,890,000 vnđ

-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch 2.38 Megapixel CMOS.

-       Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.

-       Độ phân giải: 1920 x 1080.

-       Tốc độ tối đa khung hình: 60 hình/ giây.

-       Ống kính: 4.4 ~ 140.8 mm.

Mua hàng
HOT

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNP-6370RH/KAP

Cảm biến hình ảnh: 1/1.9 inch CMOS.
Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG.
Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng lên đến 128GB.
Ống kính: 6 ~ 222mm.
Tỉ lệ Zoom: 37x.
Zoom số: 16x.
Góc quan sát theo chiều ngang: 59.3º (Wide) ~ 1.9º (Tele) / theo chiều dọc: 35.8º (Wide) ~ 1.1º (Tele).
Tầm quan sát hồng ngoại: 350 mét.

Mua hàng

Bàn điều khiển PTZ camera IP Hanwha Techwin WISENET SPC-2000

Giá :

15,372,000 vnđ

Bàn điều khiển PTZ camera IP Hanwha Techwin WISENET SPC-2000

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNO-L6083R/KAP

Giá :

4,235,000 vnđ

-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch 2.19 Megapixel CMOS.

-       Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG

-       Độ phân giải: 2 Megapixel.

-       Độ nhạy sáng: Màu: 0.095Lux (1/30sec, F1.4), 0.002Lux (2sec, F1.4), Trắng/ đen: 0Lux (IR LED on)

-       Ống kính: 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal.

-       Góc quan sát: H: 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) / V: 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele) / D: 121.9°(Wide) ~ 37.1°(Tele)

-       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

-       Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T).

-       Chức năng quan sát Ngày và Đêm.

-       Chức năng chống ngược sáng BLC (BackLight Compensation).

-       Chức năng tương cường độ tương phản SSDR.

-       Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-       Chức năng phát hiện chuyển động.

-       Chức năng điều chỉnh độ lợi AGC.

-       Tiêu đề camera: 15 ký tự.

-       Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (IEEE802.3af, class 2)

-       Số người truy cập kết nối đồng thời: 6 người.

-       Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8/ 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.0

-       Hỗ trợ trình duyệt web: Internet Explorer (phiên bản 8 ~ 11), Mozilla Firefox (phiên bản 9 ~ 35), Google Chorme (phiên bản 15 ~ 40), Apple Safari (phiên bản 8.0.2).

-       Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (IEEE802.3af, Class 2).

-       Hỗ trợ tiêu chuẩn chống thấm nước: IP66.

-       Hố trợ tiêu chuẩn chống va đập: IK10.

-       Công suất tiêu thụ: Tối đa 5.9W.

-       Kích thước: Ø70.0 x 246.0mm

-       Trọng lượng: 700g

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET SNO-L6013R/KAP

Giá :

3,262,000 vnđ

-       Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch 2.19 Megapixel CMOS

-       Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG

-       Độ phân giải: 2 Megapixel.

-       Độ nhạy sáng: Màu: 0.15Lux (1/30sec, F1.8), 0.003Lux (2sec, F1.8). Trắng/ đen: 0Lux (IR LED on)

-       Ống kính fixed: 3.6mm.

-       Góc quan sát theo chiều ngang: 86.5°, theo chiều dọc: 47.8°, theo phương chéo: 101.2°.

-       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

-       Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T).

-       Chức năng quan sát Ngày và Đêm.

-       Chức năng chống ngược sáng BLC (BackLight Compensation).

-       Chức năng tương cường độ tương phản SSDR.

-       Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-       Chức năng phát hiện chuyển động.

-       Chức năng điều chỉnh độ lợi AGC.

-       Tiêu đề camera: 15 ký tự.

-       Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (IEEE802.3af, class 2)

-       Số người truy cập kết nối đồng thời: 6 người

-       Hỗ trợ tiêu chuẩn chống thấm nước: IP66.

-       Công suất tiêu thụ: Tối đa 5.7W.

-       Kích thước: Ø58.6 x 165.2mm.

-       Trọng lượng: 250g.

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6070R/KAP

Giá :

4,935,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Độ phân giải: (Color) 0.095Lux (30IRE), B/W: 0 Lux (IR LED on).

-Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC dung lượng tối đa 128GB.

-Ống kính: 2.8 ~ 12mm (varifocal lens).

-Tỉ lệ Zoom: 4.3x.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 103.8˚ ~ 32.4º / theo chiều dọc: 53.7˚ ~ 18.4º/ phương chéo: 121.9º ~ 37.1º.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

-Chức năng quan Ngày và Đêm.

-Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-Chức năng phát hiện chuyển động: Off / On (4ea polygonal zones).

-Chức năng vùng riêng tư: Off / On (6ea rectangular zones).

-Chức năng điều chỉnh độ lợi AGC.

-Chức năng cân bằng ánh sang trắng: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor.

-Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

-Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.

-Nguồn điện cung cấp: 12VDC.

-Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Kích thước: Ø70.0 x 246.0mm.

-Trọng lượng: 730g.

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6030R/KAP

Giá :

3,615,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng tối đa 128GB.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Độ nhạy sáng: (Color) 0.15Lux, B/W: 0 Lux (IR LED ON).

-Ống kính cố định: 6mm.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 52.54º, theo chiều dọc: 28.86˚, theo chiều ngang: 61.14º.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

-Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).

-Chức năng phát hiện chuyển động: Off / On (4ea polygonal zones).

-Chức năng vùng riêng tư: Off / On (6ea rectangular zones).

-Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số Digital DNR (Dynamic Noise Reduction).

-Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-Chức năng LDC (Lens Distortion Correction): Off / On (5 levels with min / max) Off / On (5 levels with min / max).

-Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

-Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.

-Nguồn điện: 12VDC.

-Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Công suất tiêu thụ: Tối đa 7W (PoE), tối đa 6W (12VDC).

-Kích thước: Ø70 x 246mm.

-Trọng lượng: 730g.

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6020R/KAP

Giá :

3,615,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng tối đa 128GB.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Độ nhạy sáng: (Color) 0.15Lux, B/W: 0 Lux (IR LED ON).

-Ống kính cố định: 3.6mm.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 86.48º, theo chiều dọc: 46.22º, theo chiều ngang: 102.44º.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 25 mét.

-Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).

-Chức năng phát hiện chuyển động: Off / On (4ea polygonal zones).

-Chức năng vùng riêng tư: Off / On (6ea rectangular zones).

-Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số Digital DNR (Dynamic Noise Reduction).

-Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-Chức năng LDC (Lens Distortion Correction): Off / On (5 levels with min / max) Off / On (5 levels with min / max).

-Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

-Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.

-Nguồn điện: 12VDC.

-Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Công suất tiêu thụ: Tối đa 7W (PoE), tối đa 6W (12VDC).

-Kích thước: Ø70 x 246mm.

-Trọng lượng: 730g.

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET QNO-6010R/KAP

Giá :

3,620,000 vnđ

-Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG.

-Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC dung lượng tối đa 128GB.

-Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

-Độ nhạy sáng: (Color) 0.15Lux, B/W: 0 Lux (IR LED ON).

-Ống kính cố định: 2.8mm.

-Góc quan sát theo chiều ngang: 116.0º, theo chiều dọc: 62.0˚, theo chiều -ngang: 137.0º.

-Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

-Chức năng quan sát Ngày và Đêm (ICR).

-Chức năng phát hiện chuyển động: Off / On (4ea polygonal zones).

-Chức năng vùng riêng tư: Off / On (6ea rectangular zones).

-Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số Digital DNR (Dynamic Noise Reduction).

-Chức năng giảm nhiễu số SSNR.

-Chức năng LDC (Lens Distortion Correction): Off / On (5 levels with min / max) Off / On (5 levels with min / max).

-Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

-Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.

-Nguồn điện: 12VDC.

-Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Công suất tiêu thụ: Tối đa 7W (PoE), tối đa 6W (12VDC).

-Kích thước: Ø70 x 246mm.

-Trọng lượng: 730g.

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6070R/VAP

Giá :

3,685,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6070R/VAP

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6030R/VAP

Giá :

1,795,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6030R/VAP

Mua hàng
HOT

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6020R/VAP

Giá :

1,795,000 vnđ

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.

- Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.

- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.

- Ống kính cố định: 4mm.

- Độ nhạy sáng: 0.18 Lux@F2.0 (Color), 0 Lux (B/W) (IR Led Bật).

- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

- Chức năng chống ngược sáng WDR.

- Chức năng quan sát Day & Night (ICR).

- Chức năng giảm tiếng ồn kỹ thuật số SSNR.

- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ miro SD/ SDHC/SDXC.

- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

- Hỗ trợ Hallway view, wisestream II.

- Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE.

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG WISENET LNO-6010R/VAP

Giá :

1,476,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET LNO-6020R/VAP

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNV-6013

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SNV-6013
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6010/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6010/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6011F/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6011F/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6080/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6080/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6080V/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6080V/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-L6080V/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-L6080V/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNP-6040H/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNP-6040H/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6081

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6081
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6085/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6085/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6120/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6120/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6120RS/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-6120RS/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-L6080/VAP

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XNV-L6080/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 4K hồng ngoại 12 Megapixel Hanwha Techwin WISENET...

Camera IP Dome 4K hồng ngoại 12 Megapixel Hanwha Techwin WISENET PND-9080R/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 5 Megapixel hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-8080R/VAP

Camera IP Dome 5 Megapixel hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-8080R/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome 5 Megapixel hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-8080RV/VAP

Camera IP Dome 5 Megapixel hồng ngoại Hanwha Techwin WISENET XND-8080RV/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome extraLUX 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6085/VAP

Camera IP Dome extraLUX 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6085/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome extraLUX 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6085V/VAP

Camera IP Dome extraLUX 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET XND-6085V/VAP
Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SND-L5083R

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel Hanwha Techwin WISENET SND-L5083R
Mua hàng