Hệ thống chuông gọi Ringcall

Bộ gọi khách chờ đợi, xếp hàng RINGCALL Set 20 Pcs

Giá :

33,600,000 vnđ

Bộ gọi khách chờ đợi, xếp hàng RINGCALL Set 20 Pcs

Mua hàng

Bộ gọi khách chờ đợi, xếp hàng RINGCALL Set 10 Pcs

Giá :

22,080,000 vnđ

Bộ gọi khách chờ đợi, xếp hàng RINGCALL Set 10 Pcs

Mua hàng

Thảm cảm biến trọng lượng RINGCALL RTS-100NFM

Giá :

15,168,000 vnđ

Thảm cảm biến trọng lượng RINGCALL RTS-100NFM

Mua hàng

Phần mềm giám sát cuộc gọi RINGCALL RTS5-M

Giá :

14,500,000 vnđ

Phần mềm giám sát cuộc gọi RINGCALL RTS5-M

Mua hàng

Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PC

Giá :

8,640,000 vnđ

Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PC

Mua hàng

Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33P

Giá :

8,200,000 vnđ

Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33P

Mua hàng

Bảng hiển thị 6 chữ số RINGCALL RC3-61C

Giá :

6,625,000 vnđ

Bảng hiển thị 6 chữ số RINGCALL RC3-61C

Mua hàng

Máy nhấn phát tín hiệu gọi RINGCALL RQ100-TRANSMITTER

Giá :

6,625,000 vnđ

Máy nhấn phát tín hiệu gọi RINGCALL RQ100-TRANSMITTER

Mua hàng

Bảng hiển thị 2 chữ số RINGCALL RC3-23P

Giá :

5,280,000 vnđ

Bảng hiển thị 2 chữ số RINGCALL RC3-23P

Mua hàng

Thiết bị tiếp sóng kéo dài RINGCALL RTS5-B

Giá :

3,360,000 vnđ

Thiết bị tiếp sóng kéo dài RINGCALL RTS5-B

Mua hàng

Đồng hồ tin nhắn đeo tay RINGCALL RP7-1

Giá :

3,168,000 vnđ

Đồng hồ tin nhắn đeo tay RINGCALL RP7-1

Mua hàng

Nút gọi cảm ứng nam châm báo mở cửa RINGCALL RB6-NDOP

Giá :

1,908,000 vnđ

Nút gọi cảm ứng nam châm báo mở cửa RINGCALL RB6-NDOP

Mua hàng

Nút gọi nam châm RINGCALL RB6-PMP

Giá :

1,908,000 vnđ

Nút gọi nam châm RINGCALL RB6-PMP

Mua hàng

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-PD

Giá :

1,716,000 vnđ

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-PD

Mua hàng

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-S

Giá :

1,695,000 vnđ

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-S

Mua hàng

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-P

Giá :

1,680,000 vnđ

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW-P

Mua hàng

Bộ sạc cho thẻ gọi báo rung RINGCALL RC1-CHARGER

Giá :

1,585,000 vnđ

Bộ sạc cho thẻ gọi báo rung RINGCALL RC1-CHARGER

Mua hàng

Nút gọi bằng chân RINGCALL RB6-2NWH-F

Giá :

1,500,000 vnđ

Nút gọi bằng chân RINGCALL RB6-2NWH-F

Mua hàng

Thẻ gọi báo rung Pager RINGCALL RG1-RECEIVER

Giá :

1,440,000 vnđ

Thẻ gọi báo rung Pager RINGCALL RG1-RECEIVER

Mua hàng

Nút gọi RINGCALL RB6-6B

Giá :

1,395,000 vnđ

Nút gọi RINGCALL RB6-6B

Mua hàng

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW

Giá :

1,250,000 vnđ

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB6-2NW

Mua hàng

Nút gọi bằng chân RINGCALL RB5-1NWH-F

Giá :

1,250,000 vnđ

Nút gọi bằng chân RINGCALL RB5-1NWH-F

Mua hàng

Nút gọi RINGCALL RB6-2B

Giá :

1,248,000 vnđ

Nút gọi RINGCALL RB6-2B

Mua hàng

Nút bấm gọi y tá RINGCALL RB5-1NW-P

Giá :

1,155,000 vnđ

Nút bấm gọi y tá RINGCALL RB5-1NW-P

Mua hàng

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB9-2NW

Giá :

530,000 vnđ

Nút nhấn chuông gọi y tá RINGCALL RB9-2NW

Mua hàng

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB9-2B

Giá :

475,000 vnđ

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB9-2B

Mua hàng

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB9-3B

Giá :

468,000 vnđ

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB9-3B

Mua hàng

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB7-1B

Giá :

435,000 vnđ

Nút bấm chuông gọi RINGCALL RB7-1B

Mua hàng

Nút bấm RINGCALL RB5-1R

Giá :

375,000 vnđ

Nút bấm RINGCALL RB5-1R

Mua hàng

Nút bấm gọi y tá RINGCALL RB5-1NW

Giá :

375,000 vnđ

Nút bấm gọi y tá RINGCALL RB5-1NW

Mua hàng

Nút gọi RINGCALL RB3-1BR

Giá :

350,000 vnđ

Nút gọi RINGCALL RB3-1BR

Mua hàng

Chân đế nút gọi Mica

Giá :

96,000 vnđ

Chân đế nút gọi Mica

Mua hàng

Đèn báo động hành lang RINGCALL R3-S100

Đèn báo động hành lang RINGCALL R3-S100

Mua hàng