Chuyển đổi Quang-điện

HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100A/B

Giá :

2,059,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80A/B

Giá :

1,682,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B

Giá :

1,566,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100

Giá :

2,421,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80

Giá :

1,769,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-120A/B

Giá :

1,754,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-120A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-100A/B

Giá :

1,653,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-100A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B

Giá :

1,566,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60A/B

Giá :

846,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-120

Giá :

1,827,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-120
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-100

Giá :

1,580,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-100
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-80

Giá :

1,029,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-80
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

1,406,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-918GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

2,247,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-918SM-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

1,044,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-914GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-914SM-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

666,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-912GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

486,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-912SM-20
Mua hàng
HOT

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220

Giá :

2,639,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220
Mua hàng
HOT

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-S220

Giá :

2,610,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-S220
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40A/B

Giá :

702,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20A/B

Giá :

576,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40A/B

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2A/B

Giá :

378,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-60

Giá :

928,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-60
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60

Giá :

1,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40

Giá :

1,200,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A

Giá :

15,756,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A

Giá :

7,787,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-300SC/E
Mua hàng
HOT

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001

Giá :

6,604,000 vnđ

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001
Mua hàng
HOT

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002

Giá :

6,383,000 vnđ

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002
Mua hàng
HOT

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000

Giá :

13,624,000 vnđ

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E

Giá :

24,973,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E

Giá :

12,337,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

8,086,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-810SC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

5,070,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-700SC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E

Giá :

3,445,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E
Mua hàng
HOT

10/100/1000Mbps to SFP Media Converter D-Link DMC-G01LC/E

Giá :

1,196,000 vnđ

10/100/1000Mbps to SFP Media Converter D-Link DMC-G01LC/E
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,614,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-530SC/E
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,445,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-515SC/E
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R
Mua hàng
HOT

Media Converter D-Link DMC-300SC

Giá :

2,769,000 vnđ

Media Converter D-Link DMC-300SC
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F60SC/E

Giá :

1,833,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F60SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F30SC/E

Giá :

1,742,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F30SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E

Giá :

1,742,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E

Giá :

1,625,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E

Giá :

1,495,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-60A

Giá :

1,058,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-60A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-40B

Giá :

638,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-40B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-40A

Giá :

638,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-40A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20B

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20A

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-60

Giá :

681,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-60
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-40

Giá :

594,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-40
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-20

Giá :

507,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SA-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112MA-2

Giá :

507,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112MA-2
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-100B

Giá :

1,827,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-100B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-100A

Giá :

1,827,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-100A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-80B

Giá :

1,551,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-80B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-80A

Giá :

1,551,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-80A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-60B

Giá :

957,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-60B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-60A

Giá :

957,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-60A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-40B

Giá :

551,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-40B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-40A

Giá :

551,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-40A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20B

Giá :

391,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20B
Mua hàng