Chuyển đổi Quang-điện

HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E

Giá :

1,495,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E

Giá :

1,625,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E

Giá :

1,742,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-02L

Giá :

640,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-02L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-20L

Giá :

640,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-40L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E59-80L

Giá :

1,460,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E59-80L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G88-05L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G88-05L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G39-20L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G39-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G39-40L

Giá :

820,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G39-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G59-80L

Giá :

1,980,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G59-80L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E35-20L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E35-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E53-20L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E53-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E35-40L

Giá :

840,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E35-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E53-40L

Giá :

840,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E53-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-G35-03L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-G35-03L
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802

Giá :

1,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802

Giá :

1,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15

Giá :

1,480,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15

Giá :

1,820,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35

Giá :

1,760,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35

Giá :

2,080,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50

Giá :

2,080,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50

Giá :

1,660,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802

Giá :

2,180,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Giá :

2,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Giá :

2,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Giá :

3,050,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Giá :

1,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Giá :

1,740,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Giá :

2,500,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Giá :

5,750,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Giá :

6,276,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Mua hàng
HOT

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Giá :

2,196,000 vnđ

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Mua hàng
HOT

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Giá :

4,548,000 vnđ

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Mua hàng
HOT

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Giá :

6,880,000 vnđ

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Mua hàng
HOT

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100

Giá :

1,764,000 vnđ

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100

Mua hàng
HOT

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105A

Giá :

1,956,000 vnđ

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105A

Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F30SC/E

Giá :

1,742,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F30SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F60SC/E

Giá :

1,833,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F60SC/E
Mua hàng
HOT

Media Converter D-Link DMC-300SC

Giá :

2,769,000 vnđ

Media Converter D-Link DMC-300SC
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,445,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-515SC/E
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,614,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-530SC/E
Mua hàng
HOT

10/100/1000Mbps to SFP Media Converter D-Link DMC-G01LC/E

Giá :

1,196,000 vnđ

10/100/1000Mbps to SFP Media Converter D-Link DMC-G01LC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E

Giá :

3,445,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

5,070,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-700SC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

8,086,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-810SC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E

Giá :

12,337,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E

Giá :

24,973,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E
Mua hàng
HOT

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000

Giá :

13,624,000 vnđ

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000
Mua hàng
HOT

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002

Giá :

6,383,000 vnđ

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002
Mua hàng
HOT

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001

Giá :

6,604,000 vnđ

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001
Mua hàng
HOT

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-300SC/E
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A

Giá :

7,787,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A
Mua hàng
HOT

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A

Giá :

15,756,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40

Giá :

1,200,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60

Giá :

1,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-60
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-60

Giá :

928,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-60
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2A/B

Giá :

378,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B

Giá :

360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40A/B

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-40A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20A/B

Giá :

576,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40A/B

Giá :

702,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-40A/B
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E
Mua hàng
HOT

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-S220

Giá :

2,610,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-S220
Mua hàng
HOT

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220

Giá :

2,639,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

486,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-912SM-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

666,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-912GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

630,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-914SM-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

1,044,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-914GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

2,247,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-918SM-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

1,406,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-918GS-20
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-80

Giá :

1,029,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-80
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-100

Giá :

1,580,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SM-100
Mua hàng