Chuyển đổi Quang-điện

HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E

Giá :

1,495,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F02SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E

Giá :

1,625,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F15SC/E
Mua hàng
HOT

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E

Giá :

1,742,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXU/E
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-02L

Giá :

640,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-02L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-20L

Giá :

640,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E39-40L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E39-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-E59-80L

Giá :

1,460,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-E59-80L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G88-05L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G88-05L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G39-20L

Giá :

740,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G39-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G39-40L

Giá :

820,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G39-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPD-G59-80L

Giá :

1,980,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G59-80L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E35-20L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E35-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E53-20L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E53-20L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E35-40L

Giá :

840,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E35-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-E53-40L

Giá :

840,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-E53-40L
Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YTPS-G35-03L

Giá :

780,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-G35-03L
Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802

Giá :

1,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802

Giá :

1,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15

Giá :

1,480,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15

Giá :

1,820,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35

Giá :

1,760,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35

Giá :

2,080,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50

Giá :

2,080,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50

Giá :

1,660,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802

Giá :

2,180,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Giá :

2,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Giá :

2,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Giá :

3,050,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Giá :

1,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Giá :

1,740,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Giá :

2,500,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Giá :

5,750,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Giá :

6,276,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Mua hàng
HOT

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Giá :

2,196,000 vnđ

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Mua hàng
HOT

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Giá :

4,548,000 vnđ

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Mua hàng