Chuyển đổi Quang-điện

Bộ chuyển đổi tín hiệu cáp quang VANTECH VTE-01D

Bộ chuyển đổi tín hiệu cáp quang VANTECH VTE-01D

Mua hàng

Bộ ghép tín hiệu 2 kênh video VANTECH VTM-02

Bộ ghép tín hiệu 2 kênh video VANTECH VTM-02

Mua hàng

Bộ ghép tín hiệu 4 kênh video VANTECH VTM-04

Giá :

3,850,000 vnđ

Bộ ghép tín hiệu 4 kênh video VANTECH VTM-04

Mua hàng

D-Link DMC-F20SC-BXD/E

Giá :

1,833,000 vnđ

100Base-TX to 100Base-FX (LC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-F20SC-BXD/E

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1V-1DF T/RS

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh BTON 1V-1DF T/RS

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1VF-T/R

Giá :

913,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1V1DF-T/R

Giá :

1,102,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1V1D-T/R

Giá :

1,319,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-H1V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V-T/R

Giá :

1,218,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V1D-T/R

Giá :

1,479,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2V-1DF-T/RS

Giá :

1,885,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh BTON 2V-1DF-T/RS

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2VF-T/R

Giá :

1,015,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2V1DF-T/R

Giá :

1,189,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-8C↑↓F-T/R

Giá :

8,874,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-8C↑↓F-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2V1D-T/R

Giá :

1,493,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-H2V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V-T/R

Giá :

1,798,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V1D-T/R

Giá :

2,059,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4V-1DF-T/RS

Giá :

2,175,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh BTON 4V-1DF-T/RS

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4VF-T/R

Giá :

1,508,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4V1DF-T/R

Giá :

1,696,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4V1D-T/R

Giá :

2,073,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-H4V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V-T/R

Giá :

3,074,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V1D-T/R

Giá :

3,117,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8V-1DF-T/R

Giá :

2,755,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh BTON 8V-1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8VF-T/R

Giá :

2,610,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8V1DF-T/R

Giá :

2,798,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8V1D-T/R

Giá :

3,262,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-H8V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8V-T/R

Giá :

6,017,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8V-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8V1D-T/R

Giá :

7,221,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON 16V-1DF-T/R

Giá :

5,727,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh BTON 16V-1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16V1D-T/R

Giá :

8,917,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-HD16V1D-T/R

Giá :

17,690,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-HD16V1D-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16VF-T/R

Giá :

6,090,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16V1DF-T/R

Giá :

7,105,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 16 kênh Converter BTON BT-H16V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh Converter BTON BT-H32V1DF-T/R

Giá :

19,836,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh Converter BTON BT-H32V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh Converter BTON BT-H32VF-T/R

Giá :

18,734,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 32 kênh Converter BTON BT-H32VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V1DF-T/R

Giá :

1,174,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1VF-T/R

Giá :

986,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 1 kênh Converter BTON BT-HD1VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2VF-T/R

Giá :

1,464,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2VF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V1DF-T/R

Giá :

1,653,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 2 kênh Converter BTON BT-HD2V1DF-T/R

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V1DF-T/R

Giá :

2,334,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 4 kênh Converter BTON BT-HD4V1DF-T/R

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8VF-T/R

Giá :

4,350,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện Video 8 kênh Converter BTON BT-HD8VF-T/R

Mua hàng
HOT

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105A

Giá :

1,956,000 vnđ

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105A

Mua hàng
HOT

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100

Giá :

1,764,000 vnđ

RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100

Mua hàng
HOT

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Giá :

6,880,000 vnđ

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Mua hàng
HOT

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Giá :

4,548,000 vnđ

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Mua hàng
HOT

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Giá :

2,196,000 vnđ

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A

Mua hàng
HOT

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Giá :

1,960,000 vnđ

Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Giá :

5,750,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Giá :

2,500,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Giá :

1,740,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A

Mua hàng
HOT

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Giá :

6,276,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Giá :

1,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Giá :

3,050,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Giá :

2,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Mua hàng
HOT

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Giá :

2,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Mua hàng