Đầu ghi hình eView

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh eView NVR5864F

Giá :

25,760,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh eView NVR5864F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh eView NVR5432F

Giá :

7,936,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh eView NVR5432F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh eView NVR5232F

Giá :

2,900,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh eView NVR5232F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh eView NVR5216F

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh eView NVR5216F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh eView NVR5116F

Giá :

1,616,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh eView NVR5116F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh eView NVR5108F

Giá :

1,232,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh eView NVR5108F
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP/Analog 32 kênh eView ACT5432L

Giá :

11,824,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP/Analog 32 kênh eView ACT5432L
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP/Analog 32 kênh eView ACT5232L

Giá :

9,392,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP/Analog 32 kênh eView ACT5232L
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 16 kênh eView ACT5216LP

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 16 kênh eView ACT5216LP
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 16 kênh eView ACT5216L

Giá :

3,376,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 16 kênh eView ACT5216L
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 8 kênh eView ACT5208LP

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 8 kênh eView ACT5208LP
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/CVI/TVI 8 kênh 720P eView ACT5108L

Giá :

1,584,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD/CVI/TVI 8 kênh 720P eView ACT5108L
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 4 kênh eView ACT5204LP

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 4 kênh eView ACT5204LP
Mua hàng

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 4 kênh eView ACT5104

Giá :

1,200,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD/TVI/CVI/IP 4 kênh eView ACT5104
Mua hàng