Cáp USB to 4 RS232 (USB to 4 com) Z-TEK ZE552A

Giá :

750,000 vnđ

Cáp USB to 4 RS232 (USB to 4 com) Z-TEK ZE552A
Mua hàng

Dây USB to 2 RS232 (USB to 2 com) DTECH - DT5024

Giá :

485,000 vnđ

Dây USB to 2 RS232 (USB to 2 com) DTECH - DT5024
Mua hàng

Dây USB to RS232 (USB to com) Z-TEK ZE533C hỗ trợ Win7, Win8

Giá :

280 vnđ

Dây USB to RS232 (USB to com) Z-TEK ZE533C hỗ trợ Win7, Win8
Mua hàng

Cáp USB to RS232 1.5m Unitek Y-105 hỗ trợ Win7, 8

Giá :

180 vnđ

Cáp USB to RS232 1.5m Unitek Y-105 hỗ trợ Win7, 8
Mua hàng

Dây USB to RS485 Unitek Y1081

Giá :

350,000 vnđ

Dây USB to RS485 Unitek Y1081
Mua hàng

Cáp com DB9 dương ra DB15 (15Pin) dương

Giá :

220,000 vnđ

Cáp com DB9 dương ra DB15 (15Pin) dương
Mua hàng

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS485/422 Convert Hub UOTEK UT-861 chính hãng

Giá :

3,450,000 vnđ

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS485/422 Convert Hub UOTEK UT-861 chính hãng
Mua hàng

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS232 Convert Hub UOTEK UT-860 chính hãng

Giá :

2,350,000 vnđ

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS232 Convert Hub UOTEK UT-860 chính hãng
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 5M

Giá :

160,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 3M

Giá :

120,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 3M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 2M

Giá :

100,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9M) Ugreen 2M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com R2(9M-9M) Ugreen 1.5M

Giá :

90,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com R2(9M-9M) Ugreen 1.5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 5M

Giá :

160,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 3M

Giá :

120,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 3M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 2M

Giá :

100,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 2M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 1.5M

Giá :

90,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9F-9F) Ugreen 1.5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 5M

Giá :

160,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 3M

Giá :

120,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 3M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 2M

Giá :

100,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 2M
Mua hàng

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 1.5M

Giá :

90,000 vnđ

Cáp nối thẳng Com to Com RS232(9M-9F) Ugreen 1.5M
Mua hàng

Cáp com DB9M to Com 8Pin Mini DIN 3m

Giá :

250,000 vnđ

Cáp com DB9M to Com 8Pin Mini DIN 3m
Mua hàng

Cáp com DB9F to Com 8Pin Mini DIN 3m

Giá :

250,000 vnđ

Cáp com DB9F to Com 8Pin Mini DIN 3m
Mua hàng

Cáp DB25 nối thẳng 2 dương ra 1 âm, dây dài 0.3M

Giá :

300,000 vnđ

Cáp DB25 nối thẳng 2 dương ra 1 âm, dây dài 0.3M
Mua hàng

Cáp chia RS232 ra 2 đầu RS232 dây dài 0.3M

Giá :

160,000 vnđ

Cáp chia RS232 ra 2 đầu RS232 dây dài 0.3M
Mua hàng

Cáp chia DB25 dương 1 ra 2 (có sơ đồ kèm theo) dây dài 1.5M

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chia DB25 dương 1 ra 2 (có sơ đồ kèm theo) dây dài 1.5M
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 5m 9F/9F nối thẳng

Giá :

90 vnđ

Cáp RS232 DB9 5m 9F/9F nối thẳng
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 3M 9F/9F nối thẳng

Giá :

70 vnđ

Cáp RS232 DB9 3M 9F/9F nối thẳng
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 1.5M 9F/9F nối thẳng

Giá :

50 vnđ

Cáp RS232 DB9 1.5M 9F/9F nối thẳng
Mua hàng

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 10m

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 10m
Mua hàng

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 2m

Giá :

220,000 vnđ

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 2m
Mua hàng

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 1m

Giá :

220,000 vnđ

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 1m
Mua hàng

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 1.5m

Giá :

250,000 vnđ

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 1.5m
Mua hàng

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 3m

Giá :

280,000 vnđ

Cáp DB25 dương ra RS232 âm, dây dài 3m
Mua hàng

Cáp nối thẳng DB25 Female-Female 1.5M

Giá :

220,000 vnđ

Cáp nối thẳng DB25 Female-Female 1.5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 3M

Giá :

300,000 vnđ

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 3M
Mua hàng

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 1.5M

Giá :

220,000 vnđ

Cáp nối thẳng DB25 (M/M) 1.5M
Mua hàng

Đầu nối 9F/9F Adapter

Giá :

35,000 vnđ

Đầu nối 9F/9F Adapter
Mua hàng

Cáp nối thẳng DB25 (M/F) 1.5M

Giá :

220,000 vnđ

Cáp nối thẳng DB25 (M/F) 1.5M
Mua hàng

Cáp nối thẳng DB25 (M/F) 3M

Giá :

300,000 vnđ

Cáp nối thẳng DB25 (M/F) 3M
Mua hàng

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 5M

Giá :

200,000 vnđ

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 5M
Mua hàng

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 3M

Giá :

150,000 vnđ

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 3M
Mua hàng

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 1.5M

Giá :

120,000 vnđ

Cáp máy in LPT DB25 Male to IEEE 1284 Male 1.5M
Mua hàng

Đầu nối 9M/9F Adapter

Giá :

35,000 vnđ

Đầu nối 9M/9F Adapter
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 3m 9M/9M nối thẳng

Giá :

70 vnđ

Cáp RS232 DB9 3m 9M/9M nối thẳng
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 1.5M 9M/9M nối thẳng

Giá :

50 vnđ

Cáp RS232 DB9 1.5M 9M/9M nối thẳng
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 2M

Giá :

180,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 2M
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 3M

Giá :

250,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 3M
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 5M

Giá :

280,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15M (Âm sang dương) 5M
Mua hàng

Cáp lập trình CISCO (Cisco System Console) RS232 to RJ45 1.5m

Giá :

120,000 vnđ

Cáp lập trình CISCO (Cisco System Console) RS232 to RJ45 1.5m
Mua hàng

Cáp IDE-10 to RS232 1Port- 0.3m

Giá :

70,000 vnđ

Cáp IDE-10 to RS232 1Port- 0.3m
Mua hàng

Cáp IDE-10 to RS232 2Port- 0.3m

Giá :

80,000 vnđ

Cáp IDE-10 to RS232 2Port- 0.3m
Mua hàng

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 3m

Giá :

280,000 vnđ

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 3m
Mua hàng

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 1m

Giá :

220 vnđ

Cáp DB25 âm ra RS232 (db9) âm, dây dài 1m
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 5M 9F/9M nối thẳng

Giá :

90 vnđ

Cáp RS232 DB9 5M 9F/9M nối thẳng
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 3M 9F/9M nối thẳng

Giá :

70 vnđ

Cáp RS232 DB9 3M 9F/9M nối thẳng
Mua hàng

Cáp RS232 DB9 1.5M 9F/9M nối thẳng

Giá :

50 vnđ

Cáp RS232 DB9 1.5M 9F/9M nối thẳng
Mua hàng

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 2M

Giá :

180,000 vnđ

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 2M
Mua hàng

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 3M

Giá :

250,000 vnđ

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 3M
Mua hàng

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 5M

Giá :

280,000 vnđ

Cáp com DB9M to DB15F (Dương sang âm) 5M
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 2M

Giá :

180,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 2M
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 3M

Giá :

250,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 3M
Mua hàng

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 5M

Giá :

280,000 vnđ

Cáp com DB9F to DB15F (âm sang âm) 5M
Mua hàng

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS232 Dtech DT-5020

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ chuyển đổi USB to 4 RS232 Dtech DT-5020
Mua hàng

Cáp 37 chân (DB37) 1 đầu âm 1 đầu dương 3 mét

Giá :

420,000 vnđ

Cáp 37 chân (DB37) 1 đầu âm 1 đầu dương 3 mét
Mua hàng

Cáp 37 chân (DB37) 1 đầu âm 1 đầu dương 1.5 mét

Giá :

320,000 vnđ

Cáp 37 chân (DB37) 1 đầu âm 1 đầu dương 1.5 mét
Mua hàng

Cáp 37 chân (DB37) 2 đầu dương 3 mét

Giá :

420,000 vnđ

Cáp 37 chân (DB37) 2 đầu dương 3 mét
Mua hàng

Cáp 37 chân (DB37) 2 đầu dương 1.5 mét

Giá :

320,000 vnđ

Cáp 37 chân (DB37) 2 đầu dương 1.5 mét
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 2M Female/Female

Giá :

200,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 2M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 2M Male/Male

Giá :

200,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 2M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 2M Female/Male

Giá :

200,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 2M Female/Male
Mua hàng

Cáp USB to RS232 Uport 1110 tương thích với win10

Giá :

1,100,000 vnđ

Cáp USB to RS232 Uport 1110 tương thích với win10
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 3M Female/Male

Giá :

250,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 3M Female/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 3M Male/Male

Giá :

250,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 3M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 3M Female/Female

Giá :

250,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 3M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 5M Female/Female

Giá :

300,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 5M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 5M Male/Male

Giá :

300,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 5M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 5M Female/Male

Giá :

300,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 5M Female/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 10M Female/Female

Giá :

400,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 10M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 10M Male/Male

Giá :

400,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 10M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 10M Female/Male

Giá :

400,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 10M Female/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 15M Female/Female

Giá :

500,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 15M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 15M Male/Male

Giá :

500,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 15M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 15M Female/Male

Giá :

500,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 15M Female/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 20M Female/Female

Giá :

600,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 20M Female/Female
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 20M Male/Male

Giá :

600,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 20M Male/Male
Mua hàng

Cáp RS232C nối chéo 20M Female/Male

Giá :

600,000 vnđ

Cáp RS232C nối chéo 20M Female/Male
Mua hàng

Cáp USB sang R45 - Cáp USB console điều khiển wifi Cisco Tenda TP-Link...

Giá :

290,000 vnđ

Cáp USB sang R45 - Cáp USB console điều khiển wifi Cisco Tenda TP-Link 1.5 mét Ugreen 50773
Mua hàng

Cáp lập trình PLC Samkoon HMI USBCB EA | SK | SA 1.5 mét

Giá :

150,000 vnđ

Cáp lập trình PLC Samkoon HMI USBCB EA | SK | SA 1.5 mét
Mua hàng

Cáp lập trình PLC cho HMI USB-CP1H Omron CP1H / CP1E / CP1G / CP1L 1.5 mét

Giá :

150,000 vnđ

Cáp lập trình PLC cho HMI USB-CP1H Omron CP1H / CP1E / CP1G / CP1L 1.5 mét
Mua hàng

Cáp lập trình PLC màn hình cảm ứng Mitsubishi USB-FX3G / FX3A / FX3GA...

Giá :

150,000 vnđ

Cáp lập trình PLC màn hình cảm ứng Mitsubishi USB-FX3G / FX3A / FX3GA 1.5 mét
Mua hàng

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi Q06UDEH / Q03UDE / Q06UDEH / Q03UDE...

Giá :

150,000 vnđ

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi Q06UDEH / Q03UDE / Q06UDEH / Q03UDE 1.5 mét
Mua hàng

Cáp lập trình Yaskawa Σ-V 7 servo JZSP-CVS06-02-E 1.5 mét

Giá :

150,000 vnđ

Cáp lập trình Yaskawa Σ-V 7 servo JZSP-CVS06-02-E 1.5 mét
Mua hàng

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 10 mét

Giá :

500,000 vnđ

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 10 mét
Mua hàng

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 8 mét

Giá :

380,000 vnđ

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 8 mét
Mua hàng

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 5 mét

Giá :

280,000 vnđ

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 5 mét
Mua hàng

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 3 mét

Giá :

250,000 vnđ

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 3 mét
Mua hàng

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 2 mét

Giá :

180,000 vnđ

Cáp DB15 - Cáp 15 chân 2 hàng Male - Female mạ vàng 2 mét
Mua hàng