Trọn bộ 04 camera Full phụ kiện

HOT

BỘ 04 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IR GỒM ĐẦU GHI DS-7204HQHI-K1

Giá :

4,474,400 vnđ

7,714,483 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 04 CAMERA DS-2CE56D0T-IT3

Giá :

5,780,000 vnđ

9,965,517 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 04 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IT3 GỒM ĐẦU GHI DS-7204HQHI-K1

Giá :

5,997,600 vnđ

10,340,690 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 04 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IT5 GỒM ĐẦU GHI DS-7204HQHI-K1

Giá :

6,596,000 vnđ

11,372,414 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 04 CAMERA FULL-HD 3MP DS-2CE56F1T-ITM GỒM ĐẦU GHI DS-7204HQHI-K1

Giá :

5,181,600 vnđ

8,933,793 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
- 42%

BỘ 04 CAMERA FULL-HD 3MP DS-2CE16F1T-IT GỒM ĐẦU GHI DS-7204HQHI-K1

Giá :

5,181,600 vnđ

8,933,973 vnđ

  Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

➡️ Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

➡️ Nguồn 12v - 2A số lượng 04

➡️ Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

➡️ Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

 CAMERA HD-TVI HIKVISION 3MP TURBO DS-2CE16F1T-IT

Mua hàng
HOT

BỘ 04 CAMERA HD 1MP DS-2CE16C0T-IRP GỒM ĐẦU GHI DS-7204HGHI-F1

Giá :

3,416,000 vnđ

5,890,000 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 04

Jack kết nối BNC số lượng 04 cặp

Dây tín hiệu 40 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

 Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng