Trọn bộ 08 camera Full phụ

HOT

BỘ 08 CAMERA HD 1MP DS-2CE16C0T-IRP GỒM ĐẦU GHI DS-7208HGHI-F1/N

Giá :

5,680,000 vnđ

9,793,000 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IR GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

7,962,800 vnđ

13,728,966 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
- 42%

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE56D0T-IT3 GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

10,574,000 vnđ

18,231,035 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IT3 GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

11,009,200 vnđ

18,981,379 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 2MP DS-2CE16D0T-IT5 GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

12,206,000 vnđ

21,044,828 vnđ

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 3MP DS-2CE56F1T-ITM GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

9,377,200 vnđ

16,676,576 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

 Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng
HOT

BỘ 08 CAMERA FULL-HD 3MP DS-2CE16F1T-IT GỒM ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

Giá :

9,377,200 vnđ

16,167,586 vnđ

Trọn bộ camera cam kết không phát sinh thêm gồm:

Ổ Cứng chuyên dụng 500GB số lượng 01

Nguồn 12v - 2A số lượng 08

Jack kết nối BNC số lượng 08 cặp

 Dây tín hiệu 80 mét, dây HDMI ra tivi 01 sợi 1,5 mét

Tặng 01 Tên miền riêng xem qua điện thoại, laptop trọn đời

Mua hàng