Khóa cửa Điện tử-Điện từ

Double-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450D

Giá :

4,979,000 vnđ

Double-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450D

Mua hàng

Khóa cửa vân tay ZKTeco AL20DB

Giá :

4,758,000 vnđ

Khóa cửa vân tay ZKTeco AL20DB

Mua hàng

Khóa cửa vân tay ZKTeco AL20B

Giá :

4,264,000 vnđ

Khóa cửa vân tay ZKTeco AL20B

Mua hàng

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30Z

Giá :

4,175,000 vnđ

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30Z

Mua hàng

Khóa cửa điện tử ZKTeco AL10DB

Giá :

3,937,500 vnđ

Khóa cửa điện tử ZKTeco AL10DB

Mua hàng

Khóa cửa điện tử ZKTeco AL10B

Giá :

3,525,000 vnđ

Khóa cửa điện tử ZKTeco AL10B

Mua hàng

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30DB

Giá :

3,260,000 vnđ

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30DB

Mua hàng

Khóa cửa vân tay ZKTeco ML10-ID

Giá :

2,950,000 vnđ

Khóa cửa vân tay ZKTeco ML10-ID

Mua hàng

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30B

Giá :

2,888,000 vnđ

Khóa cửa điện tử ZKTeco DL30B

Mua hàng

Single-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450S

Giá :

2,548,000 vnđ

Single-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450S

Mua hàng

Khóa cửa điện từ PRO-01200M

Giá :

2,280,000 vnđ

Khóa cửa điện từ PRO-01200M

Mua hàng

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK

Giá :

2,260,000 vnđ

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK

Mua hàng

Khóa cửa điện từ PRO-0600DM

Giá :

2,250,000 vnđ

Khóa cửa điện từ PRO-0600DM

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012LZ

Giá :

1,875,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012LZ

Mua hàng

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Giá :

1,807,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2006AC

Giá :

1,800,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2006AC

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2003LZ

Giá :

1,596,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2003LZ

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2

Giá :

1,550,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2

Mua hàng

Khóa chốt điện từ mini PRO-EBL – loại mini

Giá :

1,540,000 vnđ

Khóa chốt điện từ mini PRO-EBL – loại mini

Mua hàng

Khóa điện từ HIKVISION DS-K4H250S

Giá :

1,313,000 vnđ

Khóa điện từ HIKVISION DS-K4H250S

Mua hàng

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-mất điện luôn đóng

Giá :

1,260,000 vnđ

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-mất điện luôn đóng

Mua hàng

Khóa chốt điện từ Elock-B4SE (mất điện luôn đóng)

Giá :

1,157,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Elock-B4SE (mất điện luôn đóng)

Mua hàng

Electric Strike Lock HIKVISION DS-K4G100

Giá :

1,118,000 vnđ

Electric Strike Lock HIKVISION DS-K4G100

Mua hàng

Khóa cửa điện từ PRO-0600M

Giá :

1,050,000 vnđ

Khóa cửa điện từ PRO-0600M

Mua hàng

Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

Giá :

1,027,000 vnđ

Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

Mua hàng

Khóa cửa điện từ PRO-0300M

Giá :

980,000 vnđ

Khóa cửa điện từ PRO-0300M

Mua hàng

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-loại 4 dây

Giá :

960,000 vnđ

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-loại 4 dây

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Giá :

949,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012L

Giá :

756,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012L

Mua hàng

Bộ bát kẹp kính PRO-0600MBR (dùng cho khóa PRO-0600M)

Giá :

728,000 vnđ

Bộ bát kẹp kính PRO-0600MBR (dùng cho khóa PRO-0600M)

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4H250-LZ

Giá :

680,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4H250-LZ

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Giá :

637,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Mua hàng

Khóa chốt HIKVISION DS-K4T108 (SH-K5T108)

Giá :

585,000 vnđ

Khóa chốt HIKVISION DS-K4T108 (SH-K5T108)

Mua hàng

Khóa từ cho 1 cửa HIKVISION DS-K4H258S (SH-K5H258S)

Giá :

585,000 vnđ

Khóa từ cho 1 cửa HIKVISION DS-K4H258S (SH-K5H258S)

Mua hàng

Khóa ngàm điện từ PRO-STL

Giá :

580,000 vnđ

Khóa ngàm điện từ PRO-STL

Mua hàng

Khóa cửa điện từ PRO-0120M

Giá :

548,600 vnđ

Khóa cửa điện từ PRO-0120M

Mua hàng

Bộ bát trên PRO-UBB

Giá :

540,000 vnđ

Bộ bát trên PRO-UBB

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB8A

Giá :

490,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB8A

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A

Giá :

490,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A

Giá :

490,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A

Mua hàng

Nút mở cửa không chạm tay PTE-300

Giá :

480,000 vnđ

Nút mở cửa không chạm tay PTE-300

Mua hàng

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM

Giá :

480,000 vnđ

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM

Mua hàng

Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM

Giá :

440,000 vnđ

Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM

Mua hàng

Nút nhấn Exit có chìa mở PRO-PB-04A

Giá :

380,000 vnđ

Nút nhấn Exit có chìa mở PRO-PB-04A

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Giá :

380,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Giá :

375,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Giá :

325,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Giá :

300,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Mua hàng

Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa

Giá :

280,000 vnđ

Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa

Mua hàng

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-LBM

Giá :

280,000 vnđ

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-LBM

Mua hàng

Bộ bát dưới PRO-LBB

Giá :

280,000 vnđ

Bộ bát dưới PRO-LBB

Mua hàng

Nút bấm mở cửa PBK-810C

Giá :

250,000 vnđ

Nút bấm mở cửa PBK-810C

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A

Giá :

240,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A / AR-PB1A

Giá :

240,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A / AR-PB1A

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Giá :

240,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Mua hàng

Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 2

Giá :

190,000 vnđ

Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 2

Mua hàng

Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 1

Giá :

190,000 vnđ

Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 1

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A

Giá :

182,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Giá :

145,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A

Giá :

130,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa PRO-PB10A

Giá :

91,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB10A

Mua hàng
HOT

Khóa từ cửa đơn YM-280 (LED)

Kiểm tra tải trọng Collinear 280kg, 600pound.

Điện áp kép 12 hoặc 24 VDC (tùy chọn).

Điện áp tiêu chuẩn là 12VDC khi hoàn thành.

MOV cung cấp bảo vệ ngược dòng.

Thích hợp cho cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.

LED cho biết trạng thái cửa.

Cảm biến trạng thái khóa (NO / NC / COM).

Từ tính chống dư được thiết kế.

Vật liệu cường độ cao, vỏ nhôm Anodized.

Thiết kế không bị hỏng cơ.

Tăng lực lượng nắm giữ, Nhà ở cách điện kép.

Chứng chỉ CE của Liên minh Châu Âu, Chứng chỉ MA của Văn phòng Công an Trung Quốc.

Mua hàng
HOT

Khóa từ cửa đôi YM-280D (LED)

Collinear Load Test 280kgx2,600poundsx2.

Dual Voltage 12 or 24 VDC(optional).

The Standard Voltage is 12VDC when Finished.

MOV Provides Reverse Current Protection.

Anti-Residual Magnetism Designed.

High Strength Material,Anodized Aluminum Housing.

Design without Mechanical Failure.

Increase the holding Force,Dual Insulative Housing.

CE Certificate by European Union,MA Certificate by China Public Security Office.

Mua hàng
HOT

EM600-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions : 
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Bộ điều khiển cung cấp điện ABK-901-12-3

Bộ điều khiển cung cấp điện ABK-901-12-3

Mua hàng

Bộ điều khiển cung cấp điện YP-901-12-3

Bộ điều khiển cung cấp điện YP-901-12-3

Mua hàng

Fail Safe Electric Bolt W/Cylinder YB-600A(LED)

YB-600A (LED) is an all-metal construction electric bolt .with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions.The Fail Secure is Locked when energized.The bolt of the lock adopts 304 stainless steel solid bar by CNC lathe, has 2000kg holding force. It colligates the system of Photoelectric control and Intelligent circuit design ,with the speciality of low-power consumption and anti-intrusion

Mua hàng