Khóa cửa Điện tử-Điện từ

HOT

Khóa từ cửa đơn YM-280 (LED)

Kiểm tra tải trọng Collinear 280kg, 600pound.

Điện áp kép 12 hoặc 24 VDC (tùy chọn).

Điện áp tiêu chuẩn là 12VDC khi hoàn thành.

MOV cung cấp bảo vệ ngược dòng.

Thích hợp cho cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy.

LED cho biết trạng thái cửa.

Cảm biến trạng thái khóa (NO / NC / COM).

Từ tính chống dư được thiết kế.

Vật liệu cường độ cao, vỏ nhôm Anodized.

Thiết kế không bị hỏng cơ.

Tăng lực lượng nắm giữ, Nhà ở cách điện kép.

Chứng chỉ CE của Liên minh Châu Âu, Chứng chỉ MA của Văn phòng Công an Trung Quốc.

Mua hàng
HOT

Khóa từ cửa đôi YM-280D (LED)

Collinear Load Test 280kgx2,600poundsx2.

Dual Voltage 12 or 24 VDC(optional).

The Standard Voltage is 12VDC when Finished.

MOV Provides Reverse Current Protection.

Anti-Residual Magnetism Designed.

High Strength Material,Anodized Aluminum Housing.

Design without Mechanical Failure.

Increase the holding Force,Dual Insulative Housing.

CE Certificate by European Union,MA Certificate by China Public Security Office.

Mua hàng
HOT

EM600-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions : 
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Bộ điều khiển cung cấp điện ABK-901-12-3

Bộ điều khiển cung cấp điện ABK-901-12-3

Mua hàng

Bộ điều khiển cung cấp điện YP-901-12-3

Bộ điều khiển cung cấp điện YP-901-12-3

Mua hàng

Fail Safe Electric Bolt W/Cylinder YB-600A(LED)

YB-600A (LED) is an all-metal construction electric bolt .with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions.The Fail Secure is Locked when energized.The bolt of the lock adopts 304 stainless steel solid bar by CNC lathe, has 2000kg holding force. It colligates the system of Photoelectric control and Intelligent circuit design ,with the speciality of low-power consumption and anti-intrusion

Mua hàng

Fail Secure Electric Bolt W/Cylinder YB-600B(LED)

YB-600B (LED) is an all-metal construction electric bolt.with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions. The Fail Secure is Unlocked when energized.Under the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ below zero it can be operated normally benefit by the all-metal linkage parts. The 304 stainless steel bolt can withstand 2000kg holding force.

Mua hàng

Fail Secure Electric Bolt W/Cylinder YB-600C(LED)

YB-600C (LED) is an all-metal construction electric bolt.with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions and special latch bolt Design.The special design of all-metal linkage parts results it can bear with the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ below zero .Special adopts 304 stainless steel Bolt by CNC lathe, can withstand 2000kg holding force.

Mua hàng

Fail Safe Electric Bolt W/Cylinder YB-630A(LED)

YB-630A (LED) is an all-metal construction electric bolt.with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions. It can be worked at the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ below zero based on the all-metal linkage parts. It works in severe temperature..The high level material of stainless steel benefit it can withstand 2000kg holding force.

Mua hàng

Fail Secure Electric Bolt W/Cylinder YB-630B(LED)

YB-630B (LED) is an all-metal construction electric bolt .with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions. Based on the all-metal linkage parts,It can work at the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ .The CNC lathe create the 304 stainless steel Bolt, which can bear with 2000kg holding force.

Mua hàng

Fail Secure Electric Bolt W/Cylinder YB-630C(LED)

YB-630C (LED) is an all-metal construction electric bolt with latch bolt Design .with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions. Based on the all-metal linkage parts,It can operate at the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ .The bolt adopts special stainless steel solid bar by CNC lathe.With the verified designs of magnetic valve, control by special photoelectric , ultra-low temperature and low-power dissipation

Mua hàng

Fail Secure Electric Bolt W/Cylinder YB-620(LED)

YB-620(LED) is an all-metal construction electric bolt.with European-type cylinder and has both electric control and manual control functions. The Fail Secure is Unlocked when energized.Under the temperature of 60 ℃ or -40 ℃ below zero it can be operated normally benefit by the all-metal linkage parts. The 304 stainless steel bolt can withstand 2000kg holding force.

Mua hàng

Surface-mounted Electric Bolt W/Cylinder YB-900

Surface-mounted Electric Bolt W/Cylinder YB-900

Mua hàng

EM1200D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1500-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.2A, 5W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

600LED-TB

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

EM600-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.5A, 10W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Khóa từ cho 2 cửa EBELCO EM1200-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM300D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 320mA ; 24V / 160mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs (136 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 0.7 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)210x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM300-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 300mA ; 24V / 150mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs x2 (136 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)340x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM1500-S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM600-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs x2 (272 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)500x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-UBM

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-UBM

Mua hàng

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-AD (Auto Door-Cửa tự động)

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-AD (Auto Door-Cửa tự động)

Mua hàng