Kiểm soát ra vào - chấm công

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X958A

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X958A

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt đo thân nhiệt...

Giá :

18,000,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt đo thân nhiệt RONALD JACK FACEPRO1-TD

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID-C

Giá :

2,880,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID-C

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Granding DG-100

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Granding DG-100

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Granding GT100

Giá :

3,650,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Granding GT100

Mua hàng

Thiết bị đọc phụ IDTI ISR-100

Giá :

3,260,000 vnđ

Thiết bị đọc phụ IDTI ISR-100

Mua hàng

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Mua hàng

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt và vân tay...

Giá :

8,280,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK FACEPRO1-P

Mua hàng

Bộ cấp nguồn liên tục ZKTECO PS-901B

Bộ cấp nguồn liên tục ZKTECO PS-901B

Mua hàng

Bộ lưu điện cho kiểm soát cửa PS902B

Giá :

750,000 vnđ

Bộ lưu điện cho kiểm soát cửa PS902B

Mua hàng

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Giá :

1,807,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Voltage Input : 12VDC / 24VDC

Current Draw : 330mA / 185mA

Dimension : (L)210 x (W)35 x (T)22 (mm)

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp đầu vào: 12VDC / 24VDC
  • Vẽ hiện tại: 500mA x2 / 265mA
  • Kích thước: (L) 266 x (W) 67 x (T) 39 (mm)
Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Giá :

14,144,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Giá :

15,327,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G4402-R/M-Dm55-I

Mua hàng

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Giá :

7,826,000 vnđ

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/EFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/MFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Giá :

29,822,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-R/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-L1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-R/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

94,276,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M2/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

19,253,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/M-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

19,253,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/E-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

24,752,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/EPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

24,752,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/MPg-Dm55

Mua hàng

Cổng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G501-S

Giá :

11,168,000 vnđ

Cổng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G501-S

Mua hàng

Làn đường có hàng rào cho K3G501 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200(O-STD)

Giá :

7,826,000 vnđ

Làn đường có hàng rào cho K3G501 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

18,824,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/M-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

18,824,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/E-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

21,970,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/MPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

21,970,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/EPg-Dm55

Mua hàng

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Giá :

380,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Giá :

145,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Giá :

949,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Giá :

637,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Giá :

325,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Mua hàng

Khóa từ cho 1 cửa HIKVISION DS-K4H258S (SH-K5H258S)

Giá :

585,000 vnđ

Khóa từ cho 1 cửa HIKVISION DS-K4H258S (SH-K5H258S)

Mua hàng

Khóa chốt HIKVISION DS-K4T108 (SH-K5T108)

Giá :

585,000 vnđ

Khóa chốt HIKVISION DS-K4T108 (SH-K5T108)

Mua hàng

Double-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450D

Giá :

4,979,000 vnđ

Double-door Magnetic Lock HIKVISION DS-K4H450D

Mua hàng