Kiểm soát ra vào - chấm công

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Mua hàng

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Mua hàng

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Giá :

4,960,000 vnđ

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Mua hàng

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Giá :

3,860,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Mua hàng

Thiết bị điều khiển thang máy SUPREMA Lift I/O

Giá :

13,980,000 vnđ

Thiết bị điều khiển thang máy SUPREMA Lift I/O

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC

Giá :

39,880,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

37,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-Station DSM-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

34,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA Biostation-T2 BST2MW-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2M-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPREMA Biostation-T2 BST2RW-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

29,980,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2R-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi...

Giá :

35,680,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA FaceStation FSMW

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

33,290,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA FaceStation FSM

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless...

Giá :

20,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPREMA Biostation BSRW-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA...

Giá :

19,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry...

Giá :

13,380,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry W-BEWM-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

14,780,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSM

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

13,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSE

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM

Giá :

7,980,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM

Mua hàng

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Giá :

3,090,000 vnđ

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Mua hàng

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10

Giá :

108,900,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D

Giá :

18,990,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S

Giá :

17,990,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

36,790,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-STATION

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation...

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation L2 BSL2-OE

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

21,690,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC

Giá :

18,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

16,880,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSR-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào vân tay SUPREMA BioStation BST-OC

Giá :

15,980,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và vân tay SUPREMA BioStation BST-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

12,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPH-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

10,980,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPM-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay , thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

9,560,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPL-OC

Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Giá :

12,980,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE...

Giá :

11,690,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Giá :

7,950,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Giá :

6,790,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Giá :

6,280,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WD/ ProID10BD

Giá :

715,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WD/ ProID10BD

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WM/ ProID30BM

Giá :

611,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WM/ ProID30BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WM/ ProID40BM

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WM/ ProID40BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WM/ ProID20BM

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WM/ ProID20BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WM/ ProID10BM

Giá :

468,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WM/ ProID10BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WE/ ProID30BE

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WE/ ProID30BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WE/ ProID40BE

Giá :

429,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WE/ ProID40BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WE/ ProID20BE

Giá :

429,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WE/ ProID20BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WE/ ProID10BE

Giá :

377,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WE/ ProID10BE

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package...

Giá :

6,730,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package B

Mua hàng

Bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16

Giá :

2,639,000 vnđ

Bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package...

Giá :

4,173,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package A

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng điều khiển bảng phân tầng thang máy bằng...

Giá :

10,322,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng điều khiển bảng phân tầng thang máy bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco EC10 Package B

Mua hàng

Bảng điều khiển phân tầng thang máy ra vào bằng vân tay, thẻ...

Giá :

8,788,000 vnđ

Bảng điều khiển phân tầng thang máy ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco EC10

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco C3-400

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco C3-400

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco C3-200

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco C3-200

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco...

Giá :

8,333,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco InBio-460 Box

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco...

Giá :

6,708,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco InBio-260 Box

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

5,083,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco InBio-160 Box

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

4,225,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco inBio-160 Pro

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

3,666,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco InBio-160

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SC700

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SC700

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-H1-E

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-H1-E

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-V1-E

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-V1-E

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SA33

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SA33

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco Pro RF

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco Pro RF

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào ZKTeco MK-H (ID)

Giá :

871,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát ra vào ZKTeco MK-H (ID)

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Mua hàng

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu...

Giá :

11,999,000 vnđ

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse+

Mua hàng

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse

Giá :

10,959,000 vnđ

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

19,656,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco PRO FACE X

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

9,737,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-FP

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

8,463,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-RFID

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,904,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

13,546,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7B

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

14,625,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7A

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu...

Giá :

10,127,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProBio

Mua hàng