Kiểm soát cửa EBELCO

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Giá :

1,807,000 vnđ

Khóa chốt điện từ Ebelco DB-100

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Giá :

375,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn Ebelco E-108E

Mua hàng
HOT

EM600-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions : 
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

EM1200D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1500-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200-S-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.2A, 5W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

600LED-TB

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

EM600-LED-Magnetic Contact

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Magnetic Contact Rating : 28 VDC, 0.5A, 10W

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight (Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Reversed)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.08 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

600S (Double Screws)

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs (272 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.1 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)250x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Khóa từ cho 2 cửa EBELCO EM1200-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs x2 (545 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 5.0 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)532x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM300D-LED

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 320mA ; 24V / 160mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs (136 kg)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 0.7 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)210x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM300-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 300mA ; 24V / 150mA (±5%)

Holding Force : Up to 300 lbs x2 (136 kg x2)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 1.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)340x(W)35x(T)21 mm
Armature – (L)130x(W)33x(T)11 mm

Mua hàng

EM1500-S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 450mA ; 24V / 220mA (±5%)

Holding Force : Up to 1500 lbs (680 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 3.6 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)270x(W)76x(T)47 mm
Armature – (L)200x(W)70x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM1200S

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC

Current Draw : 12V / 420mA ; 24V / 210mA (±5%)

Holding Force : Up to 1200 lbs (545 kg)

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.5 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)266x(W)67x(T)39 mm
Armature – (L)185x(W)61x(T)16.5 mm

Mua hàng

EM600-S-Double

Voltage Input : 12 VDC / 24 VDC (per Magnet)

Current Draw : 12V / 480mA ; 24V / 240mA (±5%)

Holding Force : Up to 600 lbs x2 (272 kg x2)

Hall Effect Contact : SPDT rated 2A at 24 VDC

Anti-Rust Surface Treatment : Blue Zinc Plating

Operating Temperature : 0~55° C ( 32~131° F)

Operating Humidity : 0~95% ( non condensing)

Weight ( Magnet) : 2.2 kg (±1%)

Dimensions :
Magnet – (L)500x(W)42x(T)25 mm
Armature – (L)180x(W)38x(T)11 mm

Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 1200-LED

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp đầu vào: 12VDC / 24VDC
  • Vẽ hiện tại: 500mA x2 / 265mA
  • Kích thước: (L) 266 x (W) 67 x (T) 39 (mm)
Mua hàng

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Khóa cửa điện tử Ebelco 300-LED

Voltage Input : 12VDC / 24VDC

Current Draw : 330mA / 185mA

Dimension : (L)210 x (W)35 x (T)22 (mm)

Mua hàng