Kiểm soát cửa HIKVISION

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AEF-B

Giá :

1,950,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AEF-B

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AEF

Giá :

1,525,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AEF

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5604A-3XF/V

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5671-3XF/ZU

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1T671TM-3XF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFG

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DF-E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DG

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680D-E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672E

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672MW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EFW

Mua hàng

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T201EF-C

Giá :

5,600,000 vnđ

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T201EF-C

Mua hàng

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION...

Giá :

5,600,000 vnđ

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1T201MF-C

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Giá :

35,412,500 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1TA70MI-T

Mua hàng

Bộ kit kiểm soát bằng vân tay HIKVISION DS-KAS261

Giá :

2,462,500 vnđ

Bộ kit kiểm soát bằng vân tay HIKVISION DS-KAS261

Mua hàng

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T804EF

Giá :

3,112,500 vnđ

Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T804EF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804MF (SH-K2T804MF)

Giá :

2,212,500 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804MF (SH-K2T804MF)

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay HIKVISION...

Giá :

1,625,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay HIKVISION DS-K1T804AF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642EW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642E

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642MFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642MW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Giá :

2,725,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331W

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671TMFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671TMF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671TMW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671TM

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Giá :

3,750,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1TV41MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1TV41M

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T802M

Giá :

1,162,500 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T802M

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T802E

Giá :

1,162,500 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T802E

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T801M (SH-K2T801M)

Giá :

637,500 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T801M (SH-K2T801M)

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T801E (SH-K2T801E)

Giá :

637,500 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T801E (SH-K2T801E)

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AMF-B

Giá :

1,950,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AMF-B

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AMF

Giá :

1,525,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A802AMF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503EF-B

Giá :

1,337,500 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503EF-B

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503EF

Giá :

1,150,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503EF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AMF

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AMF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AEF

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AEF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503MF-B

Giá :

1,337,500 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503MF-B

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503MF

Giá :

1,137,500 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1A8503MF

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T606MFHIK

Giá :

7,587,500 vnđ

8,631,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T606MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Giá :

2,575,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T341AMF

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802EF-1 (SH-K2A802EF-1)

Giá :

1,525,000 vnđ

1,736,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802EF-1 (SH-K2A802EF-1)

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF

Giá :

1,600,000 vnđ

1,827,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T605MF

Giá :

7,259,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T605MF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF-1 (SH-K2A802MF-1)

Giá :

1,736,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF-1 (SH-K2A802MF-1)

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802F-1 (SH-K2A802F-1)

Giá :

1,450,000 vnđ

1,645,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802F-1 (SH-K2A802F-1)

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF-B

Giá :

2,050,000 vnđ

2,331,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802MF-B

Mua hàng
- 12%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802EF-B (SH-K2A802EF-B)

Giá :

2,050,000 vnđ

2,331,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802EF-B (SH-K2A802EF-B)

Mua hàng
- 17%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A8503F

Giá :

1,062,500 vnđ

1,281,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A8503F

Mua hàng
- 16%

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003EF

Giá :

1,337,500 vnđ

1,596,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003EF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003MF

Giá :

1,596,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003MF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003F

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003F

Mua hàng
HOT

THẺ THÔNG MINH FM11RF08-M1

Giá :

28,000 vnđ

40,000 vnđ

HOT

THẺ THÔNG MINH IC S50

Giá :

42,000 vnđ

60,000 vnđ

HOT

THẺ THÔNG MINH DS-KEM125

Giá :

42,000 vnđ

600,000 vnđ

- 30%

GIÁ CHỮ U DS-K4T108-U1

Giá :

280,000 vnđ

400,000 vnđ

HOT

NÚT EXIT DS-K7P02

Giá :

287,000 vnđ

410,000 vnđ

- 30%

GIÁ LZ CHO KHÓA TỪ DS-K4H258-LZ

Giá :

511,000 vnđ

730,000 vnđ

- 30%

NÚT EXIT DS-K7P05

Giá :

616,000 vnđ

880,000 vnđ

HOT

NÚT EXIT DS-K7P03

Giá :

616,000 vnđ

880,000 vnđ

HOT

NÚT KHẨN CẤP DS-K7PEB

Giá :

616,000 vnđ

880,000 vnđ

HOT

NÚT EXIT DS-K7P06

Giá :

616,000 vnđ

880,000 vnđ

HOT

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1802E

Giá :

623,000 vnđ

890,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1802M

Giá :

623,000 vnđ

890,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1801E

Giá :

623,000 vnđ

890,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1801EK

Giá :

679,000 vnđ

970,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1801M

Giá :

735,000 vnđ

1,050,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1801MK

Giá :

798,000 vnđ

1,140,000 vnđ

- 30%

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1802EK

Giá :

847,000 vnđ

1,210,000 vnđ

HOT

ĐẦU LỌC THẺ DS-K1802MK

Giá :

847,000 vnđ

1,210,000 vnđ

HOT

KHÓA TỪ CHO 1 CỬA DS-K4H258S

Giá :

910,000 vnđ

1,300,000 vnđ

- 30%

KHÓA CHỐT RƠI DS-K4T108

Giá :

966,000 vnđ

1,380,000 vnđ

HOT

MODULE BẢO MẬT DS-K2M060

Giá :

1,288,000 vnđ

1,840,000 vnđ

- 30%

KHÓA TỪ CHO 2 CỬA DS-K4H258D

Giá :

1,869,000 vnđ

2,670,000 vnđ

HOT

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY DS-K1A802F-1

Giá :

2,576,000 vnđ

3,680,000 vnđ

- 30%

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY DS-K1A802MF-1

Giá :

2,685,000 vnđ

3,830,000 vnđ

- 30%

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY DS-K1A802EF-1

Giá :

2,685,000 vnđ

3,830,000 vnđ

Máy Chấm Công Vân Tay Màn hình LCD, Tích hợp module đọc thẻ EM,
Lưu trữ 800 thẻ, 800 vân tay và 50,000 sự kiện Chấm công;
Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học;
Giao tiếp Uplink: TCP-IP.

Mua hàng
- 30%

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY DS-K1A802MF-B

Giá :

3,405,000 vnđ

4,860,000 vnđ

HOT

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY DS-K1A802EF-B

Giá :

3,405,000 vnđ

4,860,000 vnđ

HOT

Đầu lọc thẻ Hikvision DS-K1101M

Nguồn 12 VDC, ≤6W
Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm, tần số đọc 13.56MHz,
Chip xử lý 32 bit, có âm báo khi thao tác
Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
Kích thước 132.0×92.3×20.5mm ,
Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34)

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4H250-LZ

-Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt điện từ DS-K4H250S.

-The LZ-bracket adopts aldural material with the surface sandblast.

-It is suitable for in-swing doors.

-The door opens towards inside at the angle of 90°.

-The bracket is suitable for magnetic lock of 300kg series.

-The shell is hard anodizing electroplating Operated.

-The weight of the bracket is 0.75kg.

-The dimension of L-bracket is: 250 x 47 x 28.5mm.

-The dimension of Z-bracket is: 180 x 50 x 50mm (ABK-280ZL).

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2

Giá :

1,550,000 vnđ

-Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt điện từ DS-K4T100.

-The bracket is made up of aluminum alloy.

-The dimension of the bracket is: 205 x 58 x 46mm.

-It is suitable for fully frameless glass door.

-The door opens both sides at angle of 180°.

-The thickness of the glass is 10~15mm (0.39~0.59');

-The weight of the product is 1.3kg.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Giá :

430,000 vnđ

-Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt điện từ DS-K4T100.

-The bracket is made up of aluminum alloy.

-It is suitable for fully frameless glass door.

-The door opens both sides at the angle of 180°.

-The thickness of the glass is 10~15mm (0.39 ~ 0.59 inch).

-The weight of the product is 0.27kg (0.60lb).

Mua hàng