Kiểm soát cửa HIKVISION

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T343MWX

Giá :

5,250,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T343MWX

- Màn hình cảm ứng 4.3-inch
- Camera kép góc rộng 2MP
- Khoảng cách nhận diện khuôn mặt: 0.3 m to 1.5 m
- Dung lượng: 1500 khuôn mặt, 3000 thẻ từ và 150,000 sự kiện chấm công
- Sử dụng thuật toán AI
- Lấy dữ liệu chấm công bằng USB và mạng LAN/ Wifi
- Độ chính xác nhận diện khuôn mặt > 99%
- Thời gian nhận diện khuôn mặt (1:N) ≤ 0.2s
- Hỗ trợ kết nối kiểm soát ra vào
- Cấu hình từ xa qua Web
- Nguồn 12 V, 1.5 A.

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601-G

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601-G

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa HIKVISION DS-K2602-G

Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa HIKVISION DS-K2602-G

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604-G

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604-G

Mua hàng

Đầu đọc vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1201AEF

Giá :

1,956,000 vnđ

Đầu đọc vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1201AEF

Mua hàng

Đầu đọc vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1201AMF

Giá :

1,956,000 vnđ

Đầu đọc vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1201AMF

Mua hàng

Giá đỡ xích đu HIKVISION DS-KAB607-B1

Giá :

1,547,000 vnđ

Giá đỡ xích đu HIKVISION DS-KAB607-B1

Mua hàng

Giá đỡ đứng HIKVISION DS-DM0701BL

Giá :

1,027,000 vnđ

Giá đỡ đứng HIKVISION DS-DM0701BL

Mua hàng

Chân đế sàn HIKVISION DS-KAB6-BASE

Giá :

835,000 vnđ

Chân đế sàn HIKVISION DS-KAB6-BASE

Mua hàng

Khung bảng HIKVISION DS-KAB642-D

Giá :

500,000 vnđ

Khung bảng HIKVISION DS-KAB642-D

Mua hàng

Chân đế HIKVISION DS-KAB671-P1

Giá :

3,471,000 vnđ

Chân đế HIKVISION DS-KAB671-P1

Mua hàng

Chân đế HIKVISION DS-KAB671-B

Giá :

3,471,000 vnđ

Chân đế HIKVISION DS-KAB671-B

Mua hàng

Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S

Giá :

500,000 vnđ

Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S

Mua hàng

Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S

Giá :

450,000 vnđ

Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào đo thân nhiệt, nhận diện khuôn...

Giá :

13,000,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào đo thân nhiệt, nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T341BMWI-T

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804BMF

Giá :

1,807,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804BMF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802AF-B

Giá :

2,965,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802AF-B

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802AF

Giá :

2,353,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A802AF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A8503F-B

Giá :

1,989,000 vnđ

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A8503F-B

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt kèm thẻ, vân tay DS-K1T342MFWX

Giá :

7,110,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MFWX

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt kèm thẻ DS-K1T342MWX

Giá :

6,400,000 vnđ

Màn hình 4.3" cảm ứng
Camera kép 2MP góc rộng
Loại thẻ: Mifare
Khoảng cách nhận diện 0.3~1.5m
Khả năng lưu trữ 1500 khuôn mặt, 3000 thẻ, 150.000 sự kiện
Thời gian nhận diện (mỗi lần) <0.2s
Kết nối mở rộng đầu đọc thẻ qua RS485
Giao tiếp ISUP5.0; ISAPI; audio 2 chiều với phần mềm, màn hình trong nhà và trạm chính, hỗ trợ TCP/IP, Wifi
Khóa điện x1, cảm biến cửa x1, nút exit x1
12VDC, 91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt kèm thẻ, vân tay DS-K1T342MFX

Giá :

6,750,000 vnđ

• Màn hình 4.3" cảm ứng
• Camera kép 2MP góc rộng
• Loại thẻ: Mifare
• Khoảng cách nhận diện 0.3~1.5m
• Khả năng lưu trữ 1500 khuôn mặt, 3000 thẻ, 3000 vân tay, 150.000 sự kiện
• Thời gian nhận diện (mỗi lần) <0.2s
• Kết nối mở rộng đầu đọc thẻ qua RS485
• Giao tiếp ISUP5.0; ISAPI; audio 2 chiều với phần mềm, màn hình trong nhà và trạm chính, hỗ trợ TCP/IP
• Khóa điện x1, cảm biến cửa x1, nút exit x1
• 12VDC, 91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm

Mua hàng

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Mua hàng

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K3G4402-R/Pg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Giá :

14,144,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Giá :

15,327,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G4402-R/Dm55-I

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

15,717,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G4402-R/M-Dm55-I

Mua hàng

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Giá :

7,826,000 vnđ

Làn đường có hàng rào cho K3G411 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/EFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

25,896,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt, thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3G411-R/MFPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Giá :

29,822,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3G411-R/MPgQ-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-R/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-L1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

61,282,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-R/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-L2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M1/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

51,857,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-L2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh nhận diện thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M1/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/MPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION...

Giá :

75,246,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dùng khuôn mặt, thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/M-InPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3Y501-M2/EPg-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION...

Giá :

75,426,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và vân tay HIKVISION DS-K3Y501-M2/MF-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Giá :

94,276,000 vnđ

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M2/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

19,253,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/M-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

19,253,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/E-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

24,752,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/EPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

24,752,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G501-R/MPg-Dm55

Mua hàng

Cổng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G501-S

Giá :

11,168,000 vnđ

Cổng kiểm soát cửa vào ra HIKVISION DS-K3G501-S

Mua hàng

Làn đường có hàng rào cho K3G501 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200(O-STD)

Giá :

7,826,000 vnđ

Làn đường có hàng rào cho K3G501 HIKVISION DS-K7F01-KIT-P1200(O-STD)

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

18,824,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/M-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION...

Giá :

18,824,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng kiểm soát cửa vào ra dùng thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/E-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

21,970,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/MPg-Dm55

Mua hàng

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Giá :

21,970,000 vnđ

Cổng xoay 3 càng nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3G411-R/EPg-Dm55

Mua hàng

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Giá :

380,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Giá :

145,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Giá :

949,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H450-LZ

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Giá :

637,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258D-LZ

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Giá :

325,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Mua hàng