HOT

Đầu lọc thẻ Hikvision DS-K1101M

Nguồn 12 VDC, ≤6W
Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm, tần số đọc 13.56MHz,
Chip xử lý 32 bit, có âm báo khi thao tác
Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
Kích thước 132.0×92.3×20.5mm ,
Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34)

Mua hàng

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AEF

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AEF

Mua hàng

HIKVISION DS-K1T201AMF

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T201AMF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1TV41M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671TM

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671TMW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671TMF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671TMFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642MW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642MFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642E

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642EW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671MF

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672MW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672M

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672E

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680D-E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DG

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DF-E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFW

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay...

Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFG

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1T671TM-3XF

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5671-3XF/ZU

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ...

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5604A-3XF/V

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra độc lập HIKVISION DS-K1T105AE

Bộ kiểm soát vào ra độc lập HIKVISION DS-K1T105AE

Mua hàng

Video Intercom Monitoring Tablet HIKIVISION DS-KC001

Video Intercom Monitoring Tablet HIKIVISION DS-KC001

Mua hàng

Module bảo mật HIKVISION DS-K2M060 (SH-K3M060)

Module bảo mật HIKVISION DS-K2M060 (SH-K3M060)

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Mifare chống va đập HIKVISION DS-K1104M

Đầu đọc thẻ Mifare chống va đập HIKVISION DS-K1104M

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Mifare tích hợp mật khẩu HIKVISION DS-K1102MK

Đầu đọc thẻ Mifare tích hợp mật khẩu HIKVISION DS-K1102MK

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1102M

Đầu đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1102M

Mua hàng

Đầu đọc thẻ EM tích hợp mật khẩu HIKVISION DS-K1107EK

Đầu đọc thẻ EM tích hợp mật khẩu HIKVISION DS-K1107EK

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Mifare tích hợp mật khẩu chống va đập HIKVISION...

Đầu đọc thẻ Mifare tích hợp mật khẩu chống va đập HIKVISION DS-K1104MK

Mua hàng

Thẻ thông minh không tiếp xúc EM, Mifare HIKVISION S50+TK4100

Thẻ thông minh không tiếp xúc EM, Mifare HIKVISION S50+TK4100

Mua hàng

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION FM11RF08-M1...

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION FM11RF08-M1 (SH-11RF08-M1)

Mua hàng

Giá đỡ lắp khóa HIKVISION DS-K4H250D-U

Giá đỡ lắp khóa HIKVISION DS-K4H250D-U

Mua hàng

Đầu đọc khuôn mặt HIKVISION DS-K1F600-D6E

Đầu đọc khuôn mặt HIKVISION DS-K1F600-D6E

Mua hàng

Đầu đọc khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1F600-D6E-F

Đầu đọc khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1F600-D6E-F

Mua hàng

Temperature Screening VisitorTerminal HIKVISION DS-K5032-3XFD

Temperature Screening VisitorTerminal HIKVISION DS-K5032-3XFD

Mua hàng

Temperature Screening VisitorTerminal HIKVISION DS-K5032-D

Temperature Screening VisitorTerminal HIKVISION DS-K5032-D

Mua hàng

Cổng xoay bật ngang nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION...

Cổng xoay bật ngang nhận diện khuôn mặt và thẻ HIKVISION DS-K3B801-L/M-Dp110(O-STD)

Mua hàng

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Bộ gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U2

Mua hàng

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION...

Cổng xoay bật dọc dạng cánh dùng thẻ và mã QR HIKVISION DS-K3Y501-M1/MQ-Dp60(O-STD)

Mua hàng

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Mua hàng

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Phần mềm quản lý 1 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-1Door

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604-G

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa HIKVISION DS-K2604-G

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa HIKVISION DS-K2602-G

Bộ kiểm soát vào ra 2 cửa HIKVISION DS-K2602-G

Mua hàng

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601-G

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa HIKVISION DS-K2601-G

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T673DX

Trang bị ống kính góc rộng giúp nhận diện tốt hơn.

Công nghệ phát hiện mặt nạ chống giả mạo, gian lận.

Màn hình cảm ứng hiển thị sắc nét thông tin người dùng.

Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt chính xác ≥ 99%.

Tích hợp thẻ Mifare, thẻ Felica và module đọc thẻ DESfire.

Hỗ trợ nhận dạng một người và nhiều người (Tối đa 5 người).

Thời lượng nhận dạng khuôn mặt nhanh< 0,2 giây/người dùng.

Khoảng cách xác nhận xa người dùng không tiếp xúc lên đến 3m.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ làm việc của các nước tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Hoạt động ổn định có khả năng làm việc cao, chống thấm nước bụi bẩn đạt chuẩn quốc tế IP65.

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T673

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T673

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T673TDX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T673TDX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MWX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MWX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MFX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt HIKVISION DS-K1T321MFX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321MFWX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321MFWX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321EX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321EX

Mua hàng

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321EWX

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T321EWX

Mua hàng

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION DS-K7M102-M

Giá :

30,000 vnđ

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION DS-K7M102-M

Mua hàng
HOT

THẺ THÔNG MINH FM11RF08-M1

Giá :

28,000 vnđ

40,000 vnđ

Thẻ thông minh không tiếp xúc EM HIKVISION DS-KEM125 (SH-KEM225)

Giá :

45,000 vnđ

Thẻ thông minh không tiếp xúc EM HIKVISION DS-KEM125 (SH-KEM225)

Mua hàng

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION IC-S50

Giá :

45,000 vnđ

Thẻ thông minh không tiếp xúc Mifare 1 HIKVISION IC-S50

Mua hàng
HOT

THẺ THÔNG MINH IC S50

Giá :

42,000 vnđ

60,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Giá :

145,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U (SH-K5H258-U)

Mua hàng

Giá chữ U cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U1 (SH-K5T108-U1)

Giá :

156,000 vnđ

Giá chữ U cho khóa chốt rơi HIKVISION DS-K4T108-U1 (SH-K5T108-U1)

Mua hàng

Nút exit HIKVISION DS-K7P01

Giá :

182,000 vnđ

Nút exit HIKVISION DS-K7P01

Mua hàng

Exit Button HIKVISION DS-K7P02 (SH-K8P02)

Giá :

182,000 vnđ

Exit Button HIKVISION DS-K7P02 (SH-K8P02)

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Giá :

300,000 vnđ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Mua hàng

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Giá :

325,000 vnđ

Gá LZ cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-LZ (SH-K5H258-LZ)

Mua hàng

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801E (SH-K2801E)

Giá :

377,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801E (SH-K2801E)

Mua hàng

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801M

Giá :

377,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801M

Mua hàng

Exit Button HIKVISION DS-K7P05 (SH-K8P05)

Giá :

377,000 vnđ

Exit Button HIKVISION DS-K7P05 (SH-K8P05)

Mua hàng

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Giá :

380,000 vnđ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Mua hàng

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1802E (SH-K2802E)

Giá :

390,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1802E (SH-K2802E)

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Mifare 1 HIKVISION DS-K1802M

Giá :

390,000 vnđ

Đầu đọc thẻ Mifare 1 HIKVISION DS-K1802M

Mua hàng

Exit Button HIKVISION DS-K7P04

Giá :

390,000 vnđ

Exit Button HIKVISION DS-K7P04

Mua hàng
- 30%

GIÁ CHỮ U DS-K4T108-U1

Giá :

280,000 vnđ

400,000 vnđ

HOT

NÚT EXIT DS-K7P02

Giá :

287,000 vnđ

410,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801EK (SH-K2801EK)

Giá :

416,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801EK (SH-K2801EK)

Mua hàng

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801MK (SH-K2801MK)

Giá :

416,000 vnđ

Đầu đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1801MK (SH-K2801MK)

Mua hàng

Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S

Giá :

450,000 vnđ

Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S

Mua hàng

Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S

Giá :

500,000 vnđ

Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S

Mua hàng

Khung bảng HIKVISION DS-KAB642-D

Giá :

500,000 vnđ

Khung bảng HIKVISION DS-KAB642-D

Mua hàng