Kiểm soát cửa Honeywell

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-BIO-1000TA

Giá :

2,600,000 vnđ

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-BIO-1000TA

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OT36BHONCSQT

Giá :

16,695,000 vnđ

- Honeywell OmniAssure 2.0 XS MultiSmart readers support: (with keypad)

- ISO14443-3A: MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight®.

- ISO14443-4A: MIFARE DESFire® EV1, EV2 and V0.6, SmartMX.

- ISO14443-4B: Infineon, Atmel and STMicroelectronics.

- NFC: Peer-to-peer and support for passive credentials and devices.

- Low Frequency - LF Prox: EM4102 and credentials programmed for HID®, AWID®, QuadraKey and GE/CASI® ProxLite® LF Proximity credentials.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OT31BHONCSQT

Giá :

12,875,000 vnđ

- Honeywell OmniAssure 2.0 XS MultiSmart readers support: (no keypad).

- ISO14443-3A: MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight®.

- ISO14443-4A: MIFARE DESFire® EV1, EV2 and V0.6, SmartMX.

- ISO14443-4B: Infineon, Atmel and STMicroelectronics.

- NFC: Peer-to-peer and support for passive credentials and devices.

- Low Frequency - LF Prox: EM4102 and credentials programmed for HID®, AWID®, QuadraKey and GE/CASI® ProxLite® LF Proximity credentials.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP40HONS

Giá :

3,875,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 9.5 cm.

- Kích thước: 110 x 75 x 15 mm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP30HONS

Giá :

3,250,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 8.9 cm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP10HONS

Giá :

2,249,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 7 cm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM56BHOND

Giá :

17,498,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 95mA, Maximum 105mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM55BHONDT

Giá :

16,146,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM55BHOND

Giá :

10,048,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM41BHONDT

Giá :

10,647,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM Multi không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM41BHOND

Giá :

10,335,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM40BHONDT

Giá :

8,931,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 65mA, Maximum 90mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM33BHONDTSP

Giá :

8,489,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM33BHONDTSP

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHONDT

Giá :

6,383,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi TRM không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 75mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHOND

Giá :

5,954,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHOND

Giá :

5,499,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM16BHOND

Giá :

10,335,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM16BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM15BHOND

Giá :

8,931,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM15BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-32 (MGL)

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-32 (MGL)

Mua hàng

Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mã số HONEYWELL HON-FIN4KMIK-100K

Giá :

51,675,000 vnđ

Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mã số HONEYWELL HON-FIN4KMIK-100K

Mua hàng

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-FIN4000EMK-20K

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-FIN4000EMK-20K

Mua hàng

Đầu đọc vân tay, thẻ từ HONEYWELL HON-FIN4000AC-100K

Giá :

49,969,000 vnđ

Đầu đọc vân tay, thẻ từ HONEYWELL HON-FIN4000AC-100K

Mua hàng

Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S

Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM40BHOND

Giá :

8,931,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 65mA, Maximum 90mA.

Mua hàng
HOT

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHONDT

Giá :

4,730,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHONDT

Đầu đọc thẻ Multi không keypad.

Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

Kích thước: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm.

Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 60mA, Maximum 90mA.

Mua hàng
HOT

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-ID

Giá :

3,179,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-ID

Đầu đọc thẻ của Honeywell chuẩn EM tần số 125 KHz.

Khoảng cách đọc từ 5~6 cm.

Chuẩn đầu ra 26 bit Wiegand.

Kích thước: 145 x 42.9 x 23.1 mm.

Đạt chứng nhận CE/FCC.

Mua hàng

Door strike - Fail safe 12VDC Honeywell HL-S0125R

- Loại cửa chốt/ tắt nguồn

- Vật liệu bảng: Nhôm

- Kích thước: 125 (L) × 32 (W) × 44 (D) mm.

- Chọn điện áp đầu vào: 12VDC

- Mức tiêu thụ dòng: 400mA/ 12VDC

Mua hàng

Door strike - Fail secure 12VDC Honeywell HL-S0125

- Bật nguồn/ tắt nguồn khóa loại cathode

- Vật liệu bảng: Nhôm

- Kích thước: 125 (L) × 32 (W) × 44 (D) mm.

- Chọn điện áp đầu vào: 12VDC

- Mức tiêu thụ dòng: 400mA/ 12VDC

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200-W

- 1200 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 220 (L) x 63.5 W x 41 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) x 61 (W) x 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: surge absorber

- Four core wire

- Tensile force: 1200 lbs (about 500Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200S-W

- 1200 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 220 (L) x 63.5 W x 41 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) x 61 (W) x 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Attachment signal (seven core wire)

- Tensile force: 1200 lbs (about 500Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200LS

- 1200 lb. tension, with lock signal and LED, exposed mounting

- Single door magnetic lock

- Body size: 266 (L) × 73 (H) × 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 61 (W) × 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: surge absorber

- Tensile force: 1200 lbs (about 500kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200

- Single door magnetic lock

- Body size: 266 (L) × 73 (H) × 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 61 (W) × 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in surge absorber

- Tensile force: 1200 lbs (about 500kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600-W

- 600 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 203 (L) x 44 (W) x 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- four core wire

- Tensile force: 600 lbs (about 250kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600S-W

- 600 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 203 (L) x 44 (W) x 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Attachment signal (seven core wire)

- Tensile force: 600 lbs (about 250kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600LS-D

- 600 lb. tensile force, with lock signal and LED, exposed mounting, double

- Door magnetic lock

- Body size: 500 (L) × 42 (H) × 26 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Tensile force: 600 lbs (about 250KG)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600LS

- 600 lb. tensile force, with lock signal and LED, exposed mounting, single

- Door magnetic lock

- Body size: 250 (L) × 42 (H) × 26 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Tensile force: 600 lbs (about 250Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600

- 600 lb. tensile force, exposed mounting, single

- Door magnetic lock

- Body size: 250 (L) × 42 (H) × 26 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Tensile force: 600 lbs (about 250Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0300B

- 300 lb. tensile force, embedded mounting, magnetic lock

- Body size: 202 (L) x 34.5 (H) ​​x 21 (D) mm

- Iron plate size: 130 (L) x 32 (W) x 8 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 360mA/12VDC, 180mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Tensile force: 300 lbs (about 150Kg)

- Optional product model: none

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-B0200LS-24

- Anode lock, length 200mm, 24VDC power supply, with lock signal/ door

- Signal output

- Body size: 200L × 34W × 42D mm

- Body panel size: 200L × 34W × 3D mm

- Cover panel: 210L × 42W × 0.8D mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Starting voltage: 11~24VDC/0.9A

- Operating voltage: 11~24VDC/0.23~0.25A

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-B0200LS

- Anode lock, length 200mm, 12VDC power supply, with lock signal/ door

- Signal output

- Body size: 200L × 34W × 42D mm

- Body panel size: 200L × 34W × 3D mm

- Cover panel: 210L × 42W × 0.8D mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Starting voltage: 11~24VDC/0.9A

- Operating voltage: 11~24VDC/0.23~0.25A

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2210G

- There is an angle between the upper glass door.

- Body size: 135L × 50W × 38.5D mm.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2200G

- Góc giữa khung trên và khung dưới khóa cửa kính.

- Model này chỉ thích hợp với khóa anode dài 200mm của bảng điều khiển.

- Kích thước thân: 205 (L) × 59 (W) × 47 (D) mm.

Mua hàng

Kẹp cho khóa cửa điện từ Honeywell HL-A2185G

- Kẹp khóa cửa điện từ cho cửa kính 600 lb.

- Khi mở cửa 90 độ, nó được gắn trên cửa kính để cố định tấm sắt.

- Kích thước: 185mm.

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-A2185

- Khóa điện từ 600 lb với khe cắm phụ bằng sắt.

- Cửa đẩy và tấm sắt được lắp đặt mà không cần phải xuyên qua cánh cửa.

- Kích thước thân: 200 (L) x 55 (W) x 15 (D) mm.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012LZ

- Giá đỡ LZ để cài đặt khóa điện từ 1200lb.

- Lắp đặt cửa trượt bên trong, thân khóa chữ L cố định, khung Z cố định tấm sắt

- Kích thước giá đỡ L: 266 (L) x 76 (W) x 46 (D) mm

- Kích thước giá đỡ Z: 185 (L) x 63.5 (W) x 63.5 (D) mm.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2012L

- Giá đỡ cho khóa điện từ 1200 lb.

- Điều chỉnh gắn khóa điện từ L khung.

- Thích hợp cho khóa cửa bên ngoài với khung cửa hẹp (dưới 45mm).

- Kích thước: 266 (L) x 76 (W) x 38 (D) mm.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2006AC

- Giá đỡ cong LZ để cài đặt khóa điện từ 600 lb.

- Lắp đặt cửa trong, thân khóa chữ L cố định, khung Z cố định tấm sắt.

- Để lắp đặt cửa đẩy bên ngoài, khi khung cửa không đủ rộng (dưới 45mm).

- Giá đỡ sửa chữa thân khóa và các chức năng như một chiều rộng mở rộng.

- Giá đỡ cong bao phủ vít tiếp xúc với bên ngoài, đẹp hơn.

- Kích thước giá đỡ L: 250 (L) x 48 (W) x 30 (D) mm.

- Kích thước giá đỡ Z: 250 (L) x 50 (W) x 50 (D) mm.

- Kích thước khung cong: 250 (L) x 50 (W) x 32 (D) mm.

Mua hàng

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ Honeywell HL-A2003LZ

- Giá đỡ LZ để cài đặt khóa điện từ HL-M0300 300lb.

- Lắp đặt cửa trượt bên trong, thân khóa chữ L cố định, khung Z cố định tấm sắt.

- Kích thước giá đỡ L: 166 (L) x 42 (W) x 30 (D) mm.

- Kích thước giá đỡ Z: 166 (L) x 38 (W) x 38 (D) mm.

Mua hàng

Power supply 110V/220V HONEYWELL JT-PWDUEL

Giá :

1,587,500 vnđ

- Power supply 110V/220V IP-AK2 & PRO3000

Mua hàng

Cáp kết nối nguồn HONEYWELL PROE1PSCBL

Giá :

1,875,000 vnđ

- Cáp kết nối nguồn cho PRO22ENC1/2-PRO32E1PS

Mua hàng

Tủ nguồn dung lượng chứa 2 module HONEYWELL PRO22ENC3/220

Giá :

19,087,500 vnđ

- Tủ nguồn dung lượng chứa: 2 mô-đun. 

- Bao gồm nguồn điện và pin (Loại treo tường).

- Kích thước: 35.56 (H) x 40.64 (W) x 10.2 (D).

Mua hàng

Tủ nguồn dung lượng chứa 9 module HONEYWELL PRO22ENC2

Giá :

8,850,000 vnđ

- Tủ nguồn dung lượng chứa: 9 mô-đun. 

- Không bao gồm nguồn điện và pin (Loại 19 inch).

- Kích thước: 35.3 (H) x 48 (W) x 22.86 (D) cm.

Mua hàng

Tủ nguồn dung lượng chứa 9 module HONEYWELL PRO22ENC1

Giá :

8,312,500 vnđ

- Tủ nguồn dung lượng chứa: 9 mô-đun. 

- Không bao gồm nguồn điện và pin (Loại treo tường).

- Kích thước: 35.3 (H) x 43.18 (W) x 22.86 (D) cm.

Mua hàng

Board giao tiếp Ethernet TCP/IP HONEYWELL PRO22EN

Giá :

22,962,500 vnđ

- Board giao tiếp Ethernet TCP/IP cho bộ điều khiển PRO-2200 Series

Mua hàng

Cáp kết nối dùng cho PRO-Series HONEYWELL PRO22DCC

Giá :

6,737,500 vnđ

- The Honeywell Access PRO22DCC is a power/communication chain harness for the Pro2200 Access Control Panel. It is designed to daisy chain route power and RS485 communications across up to nine PRO2200 series panels located in the PRO22ENC1 or PRO22ENC2 enclosure.

Mua hàng

Nguồn cấp 4A HONEYWELL PRO32E1PS

Giá :

16,100,000 vnđ

- Nguồn cấp 4A cho PRO3200 sử dụng trong PRO22ENC1 và ENC2.

- Nguồn vào: 90-260 V AC 50/60 Hz.

- Điện áp cho tải: 4,75 A / 13,8V DC.

- Điện áp cho sạc: 0,25 A / 13,8V DC.

- Công suất: 100W.

- Bảo vệ quá tải: 105-150%.

- Kích thước: 130 x 85 x 37 mm.

Mua hàng

Module điều khiển cửa HONEYWELL NXD1

Giá :

14,100,000 vnđ

- Add-on board for extension (with 1 door, max. 2 readers IN/OUT) of single-door NetAXS-123 controllers - NX1P or NX1MPS.

-Inputs: 4

- Compatibility: NX1P, NX1MPS

- Outputs: 4 (2 × relay, 2 × transistor - LED, buzzer)

- Max. number of doors: 1

- Number of conectable readers: 2

Mua hàng

Tủ điều khiển trung tâm loại 1 cửa HONEYWELL NX1P

Giá :

35,287,500 vnđ

  • Single-door NetAXS-123 controller in small compact plastic enclosure.
  • Networkable on RS-485, Ethernet & USB port, max. 2 readers (IN/OUT), powered with 12 VDC or via PoE, incl. door strikes.
  • Managed via web browser or from WIN-PAK software. Expandable to 2-door controller with NXD1.
Mua hàng

Module 16 đầu ra PRO3200 HONEYWELL PRO32OUT

Giá :

26,500,000 vnđ

- Dung lượng kết nối tối đa 16 đầu vào

- Cổng kết nối: 

o 2-wire RS-485 (1,200m) maximum

o 16 tiếp điểm ra 0-15 outputs, chịu tải 2A @ 28VDC

- Nguồn cấp: 10 to 14VDC 385mA maximum, 12VDC @ 200mA nominal

- Kích thước: 140 (W) x 229 (L) x 25 (H) mm

Mua hàng

Module 16 đầu vào PRO3200 HONEYWELL PRO32IN

Giá :

21,887,500 vnđ

- Dung lượng kết nối tối đa 16 đầu vào

- Cổng kết nối: 2-wire RS-485 (1,200m) maximum, 16 tiếp điểm vào

- Nguồn cấp: 10 to 14VDC 250mA maximum, 12VDC @ 150mA nominal

- Kích thước: 140 (W) x 229 (L) x 25 (H) mm

Mua hàng

Module 2 đầu đọc thẻ PRO3200 HONEYWELL PRO32R2

Giá :

22,000,000 vnđ

- Dung lượng: Kết nối tối đa 2 đầu đọc thẻ, 8 đầu vào, 6 đầu ra

- Cổng kết nối: 

o 2-wire RS-485 (1,200m) maximum

o 8 tiếp điểm vào

o 6 tiếp điểm ra outputs (2 port chịu tải 5A@28VDC, 4 port 2A@28VDC)

- Nguồn cấp: 10 to 14VDC 650mA maximum, 12VDC @ 200mA nominal

- Kích thước: 140 (W) x 229 (L) x 25(H) mm

Mua hàng

Module 1 đầu đọc thẻ PRO2200 HONEYWELL PRO22R1

Giá :

21,675,000 vnđ

Module 1 đầu đọc thẻ PRO2200 HONEYWELL PRO22R1

Mua hàng

Bộ điều khiển thông minh HONEYWELL PRO32IC

Giá :

35,217,000 vnđ

Bộ điều khiển thông minh HONEYWELL PRO32IC

Mua hàng

Bộ điều khiển truy cập cửa NetAXS HONEYWELL NX4PCB

Giá :

51,000,000 vnđ

Bộ điều khiển truy cập cửa NetAXS HONEYWELL NX4PCB

Mua hàng

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL PRO3000

Giá :

12,583,000 vnđ

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL PRO3000

Mua hàng

Tủ nguồn dùng cho IPAK2/PRO3000 HONEYWELL JT-ENC1P

Giá :

2,886,000 vnđ

Tủ nguồn dùng cho IPAK2/PRO3000 HONEYWELL JT-ENC1P

Mua hàng

Tủ nguồn dùng cho IP-AK2 HONEYWELL IP-AK2ENC

Giá :

4,147,000 vnđ

Tủ nguồn dùng cho IP-AK2 HONEYWELL IP-AK2ENC

Mua hàng

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL IP-AK2

Giá :

5,512,000 vnđ

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL IP-AK2

Mua hàng