Kiểm soát cửa Honeywell

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-BIO-1000TA

Giá :

2,600,000 vnđ

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-BIO-1000TA

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OT36BHONCSQT

Giá :

16,695,000 vnđ

- Honeywell OmniAssure 2.0 XS MultiSmart readers support: (with keypad)

- ISO14443-3A: MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight®.

- ISO14443-4A: MIFARE DESFire® EV1, EV2 and V0.6, SmartMX.

- ISO14443-4B: Infineon, Atmel and STMicroelectronics.

- NFC: Peer-to-peer and support for passive credentials and devices.

- Low Frequency - LF Prox: EM4102 and credentials programmed for HID®, AWID®, QuadraKey and GE/CASI® ProxLite® LF Proximity credentials.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OT31BHONCSQT

Giá :

12,875,000 vnđ

- Honeywell OmniAssure 2.0 XS MultiSmart readers support: (no keypad).

- ISO14443-3A: MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight®.

- ISO14443-4A: MIFARE DESFire® EV1, EV2 and V0.6, SmartMX.

- ISO14443-4B: Infineon, Atmel and STMicroelectronics.

- NFC: Peer-to-peer and support for passive credentials and devices.

- Low Frequency - LF Prox: EM4102 and credentials programmed for HID®, AWID®, QuadraKey and GE/CASI® ProxLite® LF Proximity credentials.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP40HONS

Giá :

3,875,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 9.5 cm.

- Kích thước: 110 x 75 x 15 mm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP30HONS

Giá :

3,250,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 8.9 cm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OP10HONS

Giá :

2,249,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ gần tương thích EM + HID, kích thước nhỏ. 

- Kết nối Wiegand, logo Honeywell. 

- Tương thích với thẻ định dạng lên tới 85 bit trong chiều dài bao gồm 26-bit, 34-bit và 1000 định dạng. 

- Phạm vi đọc lên đến 7 cm.

- Nguồn cấp: 5.0 - 16 VDC, 60mA standby / 155 mA max.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM56BHOND

Giá :

17,498,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 95mA, Maximum 105mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM55BHONDT

Giá :

16,146,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM55BHOND

Giá :

10,048,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ có keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM41BHONDT

Giá :

10,647,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM Multi không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM41BHOND

Giá :

10,335,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 85mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM40BHONDT

Giá :

8,931,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ TRM không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 65mA, Maximum 90mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM33BHONDTSP

Giá :

8,489,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM33BHONDTSP

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHONDT

Giá :

6,383,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ Multi TRM không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 75mA, Maximum 100mA.

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHOND

Giá :

5,954,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM31BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHOND

Giá :

5,499,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM16BHOND

Giá :

10,335,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM16BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM15BHOND

Giá :

8,931,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM15BHOND

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-32 (MGL)

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-32 (MGL)

Mua hàng

Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mã số HONEYWELL HON-FIN4KMIK-100K

Giá :

51,675,000 vnđ

Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mã số HONEYWELL HON-FIN4KMIK-100K

Mua hàng

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-FIN4000EMK-20K

Đầu đọc vân tay HONEYWELL HON-FIN4000EMK-20K

Mua hàng

Đầu đọc vân tay, thẻ từ HONEYWELL HON-FIN4000AC-100K

Giá :

49,969,000 vnđ

Đầu đọc vân tay, thẻ từ HONEYWELL HON-FIN4000AC-100K

Mua hàng

Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S

Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S

Mua hàng

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM40BHOND

Giá :

8,931,000 vnđ

- Đầu đọc thẻ không keypad.

- Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

- Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

- Kích thước: 8.4 x 12.2 x 2.4 cm.

- Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 65mA, Maximum 90mA.

Mua hàng
HOT

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHONDT

Giá :

4,730,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM30BHONDT

Đầu đọc thẻ Multi không keypad.

Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn ISO: Cho phép OmniClass 2.0 để đọc hầu hết thẻ thông minh tiêu chuẩn ISO.

Tùy chỉnh MIFARE Classic và MIFARE DESFire EV1 tùy chọn có sẵn.

Kích thước: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm.

Nguồn cấp: 5 - 16 VDC, standby 60mA, Maximum 90mA.

Mua hàng
HOT

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-ID

Giá :

3,179,000 vnđ

Đầu đọc thẻ HONEYWELL JT-MCR30-ID

Đầu đọc thẻ của Honeywell chuẩn EM tần số 125 KHz.

Khoảng cách đọc từ 5~6 cm.

Chuẩn đầu ra 26 bit Wiegand.

Kích thước: 145 x 42.9 x 23.1 mm.

Đạt chứng nhận CE/FCC.

Mua hàng

Door strike - Fail safe 12VDC Honeywell HL-S0125R

- Loại cửa chốt/ tắt nguồn

- Vật liệu bảng: Nhôm

- Kích thước: 125 (L) × 32 (W) × 44 (D) mm.

- Chọn điện áp đầu vào: 12VDC

- Mức tiêu thụ dòng: 400mA/ 12VDC

Mua hàng

Door strike - Fail secure 12VDC Honeywell HL-S0125

- Bật nguồn/ tắt nguồn khóa loại cathode

- Vật liệu bảng: Nhôm

- Kích thước: 125 (L) × 32 (W) × 44 (D) mm.

- Chọn điện áp đầu vào: 12VDC

- Mức tiêu thụ dòng: 400mA/ 12VDC

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200-W

- 1200 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 220 (L) x 63.5 W x 41 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) x 61 (W) x 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: surge absorber

- Four core wire

- Tensile force: 1200 lbs (about 500Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200S-W

- 1200 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 220 (L) x 63.5 W x 41 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) x 61 (W) x 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Attachment signal (seven core wire)

- Tensile force: 1200 lbs (about 500Kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200LS

- 1200 lb. tension, with lock signal and LED, exposed mounting

- Single door magnetic lock

- Body size: 266 (L) × 73 (H) × 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 61 (W) × 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: surge absorber

- Tensile force: 1200 lbs (about 500kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M1200

- Single door magnetic lock

- Body size: 266 (L) × 73 (H) × 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 61 (W) × 16 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in surge absorber

- Tensile force: 1200 lbs (about 500kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600-W

- 600 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 203 (L) x 44 (W) x 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- four core wire

- Tensile force: 600 lbs (about 250kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600S-W

- 600 lb. tensile, exposed, single door waterproof magnetic lock

- Body size: 203 (L) x 44 (W) x 40 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V/ 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Attachment signal (seven core wire)

- Tensile force: 600 lbs (about 250kg)

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-M0600LS-D

- 600 lb. tensile force, with lock signal and LED, exposed mounting, double

- Door magnetic lock

- Body size: 500 (L) × 42 (H) × 26 (D) mm

- Iron plate size: 185 (L) × 38 (W) × 12.5 (T) mm

- Select input voltage: 12V / 24VDC

- Current consumption: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC

- Built-in: built-in surge absorber

- Tensile force: 600 lbs (about 250KG)

Mua hàng