Kiểm soát cửa SUPREMA

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation...

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation L2 BSL2-OE

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Mua hàng

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Mua hàng

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Mua hàng

Đầu đọc thẻ SUPREMA XPASS 2 XP2-GKDPB

Đầu đọc thẻ SUPREMA XPASS 2 XP2-GKDPB

Mua hàng

Đầu đọc vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry R2 BER2-OD

Đầu đọc vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry R2 BER2-OD

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB (REV 2)

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB (REV 2)

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB (REV 2)

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm SUPREMA CoreStation CS-40

Bộ điều khiển trung tâm SUPREMA CoreStation CS-40

Mua hàng

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Giá :

3,090,000 vnđ

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Mua hàng

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Mua hàng

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Giá :

3,860,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Mua hàng

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Giá :

4,960,000 vnđ

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Giá :

6,280,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Giá :

6,790,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Giá :

7,950,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM

Giá :

7,980,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay , thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

9,560,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPL-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

10,980,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPM-OC

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE...

Giá :

11,690,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

12,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPH-OC

Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Giá :

12,980,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry...

Giá :

13,380,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry W-BEWM-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

13,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSE

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

13,890,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPi-OC

Mua hàng

Thiết bị điều khiển thang máy SUPREMA Lift I/O

Giá :

13,980,000 vnđ

Thiết bị điều khiển thang máy SUPREMA Lift I/O

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

14,780,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSM

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào vân tay SUPREMA BioStation BST-OC

Giá :

15,980,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và vân tay SUPREMA BioStation BST-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

16,880,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSR-OC

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S

Giá :

17,990,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC

Giá :

18,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D

Giá :

18,990,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA...

Giá :

19,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless...

Giá :

20,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPREMA Biostation BSRW-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

21,690,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

29,980,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2R-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA...

Giá :

33,290,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA FaceStation FSM

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPREMA Biostation-T2 BST2RW-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2M-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

34,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA Biostation-T2 BST2MW-OC

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi...

Giá :

35,680,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA FaceStation FSMW

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

36,790,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-STATION

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA...

Giá :

37,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-Station DSM-OC

Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC

Giá :

39,880,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC

Mua hàng

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10

Giá :

108,900,000 vnđ

Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10

Mua hàng