Kiểm soát cửa ZKTECO

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WD/ ProID10BD

Giá :

715,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WD/ ProID10BD

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WM/ ProID30BM

Giá :

611,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WM/ ProID30BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WM/ ProID40BM

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WM/ ProID40BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WM/ ProID20BM

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WM/ ProID20BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WM/ ProID10BM

Giá :

468,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WM/ ProID10BM

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WE/ ProID30BE

Giá :

520,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID30WE/ ProID30BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WE/ ProID40BE

Giá :

429,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WE/ ProID40BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WE/ ProID20BE

Giá :

429,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID20WE/ ProID20BE

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WE/ ProID10BE

Giá :

377,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID10WE/ ProID10BE

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package...

Giá :

6,730,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package B

Mua hàng

Bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16

Giá :

2,639,000 vnđ

Bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package...

Giá :

4,173,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng mở rộng phân tầng thang máy ZKTeco EX16 Package A

Mua hàng

Hộp bảo vệ bảng điều khiển bảng phân tầng thang máy bằng...

Giá :

10,322,000 vnđ

Hộp bảo vệ bảng điều khiển bảng phân tầng thang máy bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco EC10 Package B

Mua hàng

Bảng điều khiển phân tầng thang máy ra vào bằng vân tay, thẻ...

Giá :

8,788,000 vnđ

Bảng điều khiển phân tầng thang máy ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco EC10

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco C3-400

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco C3-400

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco C3-200

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco C3-200

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco...

Giá :

8,333,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco InBio-460 Box

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco...

Giá :

6,708,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 2 cửa ZKTeco InBio-260 Box

Mua hàng

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

5,083,000 vnđ

Hộp bảo vệ bộ điều khiển kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco InBio-160 Box

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

4,225,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco inBio-160 Pro

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco...

Giá :

3,666,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 1 cửa ZKTeco InBio-160

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SC700

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SC700

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-H1-E

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-H1-E

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-V1-E

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco DF-V1-E

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SA33

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco SA33

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco Pro RF

Thiết bị kiểm soát ra vào RFID ZKTeco Pro RF

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát ra vào ZKTeco MK-H (ID)

Giá :

871,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát ra vào ZKTeco MK-H (ID)

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Mua hàng

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu...

Giá :

11,999,000 vnđ

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse+

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

19,656,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco PRO FACE X

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

9,737,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-FP

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

8,463,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-RFID

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,904,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

13,546,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7B

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

14,625,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7A

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP

Giá :

9,269,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP

Mua hàng

Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T

Giá :

8,437,000 vnđ

Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T

Mua hàng

Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T

Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC...

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC plus

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL

Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,865,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SmartAC1

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

5,291,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MultiBio 800-H

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco TF1700

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco TF1700

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco MA500

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco MA500

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay ZKTeco SF400

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay ZKTeco SF400

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G1

Giá :

5,291,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G1

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn...

Giá :

6,058,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SilkBio-101TC

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn...

Giá :

4,797,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB40-VL

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ cảm ứng...

Máy chấm công kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ cảm ứng ZKTeco R6

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Giá :

3,926,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Giá :

6,110,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F18

Giá :

4,264,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F18

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco - F16

Giá :

2,704,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F16

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco - SF300

Giá :

3,055,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco SF300

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ...

Giá :

12,194,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ dòng Green Label ZKTeco G3 Plus

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

13,741,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7B

Mua hàng

Nút Exit ZKTeco TLEB101

Giá :

260,000 vnđ

Nút Exit ZKTeco TLEB101

Mua hàng

Nút Exit ZKTeco TLEB102

Giá :

260,000 vnđ

Nút Exit ZKTeco TLEB102

Mua hàng

Nút nhấn khẩn ZKTeco ZKABK-900A

Giá :

190,000 vnđ

Nút nhấn khẩn ZKTeco ZKABK-900A (Green/Red)

Mua hàng

Nút nhấn khẩn Exit kim loại ZKTeco EX-800A

Giá :

180,000 vnđ

Nút nhấn khẩn Exit kim loại ZKTeco EX-800A

Mua hàng

ZKTeco DoorLoop

Giá :

360,000 vnđ

ZKTeco DoorLoop

Mua hàng

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Online ZKTeco...

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Online ZKTeco ZKBS-ELE-ONLINE-S1

Mua hàng

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Online ZKTeco...

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Online ZKTeco ZKBS-ELE-ONLINE-PRJ

Mua hàng

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Offline ZKBS-ELE-OFFLINE-S1

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Offline ZKBS-ELE-OFFLINE-S1

Mua hàng

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Offline...

Phần mềm điều khiển phân tầng thang máy Offline ZKBS-ELE-OFFLINE-PRJ

Mua hàng

Phần mềm chấm công 10 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (10 devices)

Giá :

6,605,000 vnđ

Phần mềm chấm công 10 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (10 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 20 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (20 devices)

Giá :

11,915,000 vnđ

Phần mềm chấm công 20 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (20 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 50 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (50 devices)

Giá :

26,390,000 vnđ

Phần mềm chấm công 50 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (50 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 100 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (100 devices)

Giá :

46,189,000 vnđ

Phần mềm chấm công 100 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (100 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 200 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (200 devices)

Giá :

79,185,000 vnđ

Phần mềm chấm công 200 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (200 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 500 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (500 devices)

Giá :

98,985,000 vnđ

Phần mềm chấm công 500 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (500 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công 1000 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (1000 devices)

Giá :

197,964,000 vnđ

Phần mềm chấm công 1000 thiết bị ZKTeco BioTime 8.0 (1000 devices)

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 10 thiết bị ZKTeco...

Giá :

988,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 10 thiết bị ZKTeco BioAccess 10 Devices

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 15 thiết bị ZKTeco...

Giá :

1,651,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 15 thiết bị ZKTeco BioAccess 15 Devices

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 25 thiết bị ZKTeco...

Giá :

8,216,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 25 thiết bị ZKTeco BioAccess 25 Devices

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 50 thiết bị ZKTeco...

Giá :

16,458,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 50 thiết bị ZKTeco BioAccess 50 Devices

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 10 Door ZKTeco Bio Security...

Giá :

5,212,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 10 Door ZKTeco Bio Security Access Module (10 Door)

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 25 Door ZKTeco Bio Security...

Giá :

13,169,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 25 Door ZKTeco Bio Security Access Module (25 Door)

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 50 Door ZKTeco Bio Security...

Giá :

26,364,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 50 Door ZKTeco Bio Security Access Module (50 Door)

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 75 Door ZKTeco Bio Security...

Giá :

39,559,000 vnđ

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 75 Door ZKTeco Bio Security Access Module (75 Door)

Mua hàng

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 100 Door ZKTeco Bio...

Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Online 100 Door ZKTeco Bio Security Access Module (100 Door)

Mua hàng

Phần mềm chấm công tập trung 10 thiết bị ZKTeco Bio Security...

Giá :

15,808,000 vnđ

Phần mềm chấm công tập trung 10 thiết bị ZKTeco Bio Security Attendance (10 Device)

Mua hàng

Phần mềm chấm công tập trung 20 thiết bị ZKTeco Bio Security...

Giá :

26,364,000 vnđ

Phần mềm chấm công tập trung 20 thiết bị ZKTeco Bio Security Attendance (20 Device)

Mua hàng

Phần mềm chấm công tập trung 50 thiết bị ZKTeco Bio Security...

Giá :

36,254,000 vnđ

Phần mềm chấm công tập trung 50 thiết bị ZKTeco Bio Security Attendance (50 Device)

Mua hàng

Phần mềm chấm công tập trung 75 thiết bị ZKTeco Bio Security...

Phần mềm chấm công tập trung 75 thiết bị ZKTeco Bio Security Attendance (75 Device)

Mua hàng

Phần mềm chấm công tập trung 100 thiết bị ZKTeco Bio Security...

Giá :

52,754,000 vnđ

Phần mềm chấm công tập trung 100 thiết bị ZKTeco Bio Security Attendance (100 Device)

Mua hàng

Pin lưu điện dùng cho máy chấm công ZKTeco ZK-I7

Giá :

585,000 vnđ

Pin lưu điện dùng cho máy chấm công ZKTeco ZK-I7

Mua hàng