Máy chấm công GIGATA

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Giá :

4,320,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA T9

Giá :

2,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T9

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào...

Giá :

11,475,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 900

Mua hàng

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P

Giá :

10,125,000 vnđ

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

2,970,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng GIGATA T8A

Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

Giá :

7,780,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

Giá :

5,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

Giá :

4,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909

Giá :

3,480,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

Giá :

2,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

Mua hàng