Máy chấm công ZKTeco

Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTeco MB10VL

Giá :

3,003,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTeco MB10VL

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco B3-C

Giá :

4,005,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco B3-C

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco U260-C

Giá :

3,796,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco U260-C

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và pin lưu điện ZKTeco...

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và pin lưu điện ZKTeco iCLOCK4000-G

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Giá :

5,460,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, bàn tay ZKTeco PA10

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Giá :

5,239,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, tĩnh mạch ZKTeco FV18

Mua hàng

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu...

Giá :

11,999,000 vnđ

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse+

Mua hàng

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse

Giá :

10,959,000 vnđ

Máy chấm công tĩnh mạch ngón tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco inPulse

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Giá :

29,705,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Giá :

26,208,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco ProFace X [TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

19,656,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco PRO FACE X

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

9,737,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-FP

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

8,463,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1-RFID

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,904,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco Horus E1

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

13,546,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7B

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

14,625,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7A

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Giá :

20,960,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco...

Giá :

18,785,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

9,500,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,605,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

11,843,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu...

Giá :

10,127,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProBio

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, thẻ và mật khẩu ZKTeco...

Giá :

7,592,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProFAC

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu không dây ZKTeco...

Giá :

9,269,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu không dây ZKTeco ProCapture-X

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP

Giá :

9,269,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP

Mua hàng

Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T

Giá :

8,437,000 vnđ

Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T

Mua hàng

Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T

Giá :

5,902,000 vnđ

Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T

Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA

Giá :

2,626,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC...

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC plus

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC

Giá :

3,276,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL

Giá :

5,460,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

7,865,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SmartAC1

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

5,291,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MultiBio 800-H

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco TF1700

Giá :

6,994,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco TF1700

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco MA500

Giá :

3,276,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ từ ZKTeco MA500

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay ZKTeco SF400

Giá :

2,626,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát ra vào bằng vân tay ZKTeco SF400

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ...

Giá :

19,500,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ dòng Green Label ZKTeco G4

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ...

Giá :

10,116,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ dòng Green Label ZKTeco G3

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G2

Giá :

8,554,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G2

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G1

Giá :

5,291,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu dòng Green Label ZKTeco G1

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn...

Giá :

4,797,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB40-VL

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco iClock9000-G

Giá :

3,055,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco iClock9000-G

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ cảm ứng...

Giá :

1,560,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ cảm ứng ZKTeco R6

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Giá :

3,926,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Giá :

6,110,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

Giá :

4,654,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F18

Giá :

4,264,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F18

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco - F16

Giá :

2,704,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco F16

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco WL10

Giá :

2,185,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco WL10

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

Giá :

1,965,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco H8

Giá :

1,754,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco H8

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco - IN05

Giá :

8,151,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco IN05

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco - SF300

Giá :

3,055,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco SF300

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco MB10

Giá :

2,626,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco MB10

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco-SCR100

Giá :

2,236,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco SCR100

Mua hàng

Máy chấm công vân tay không dây ZKTeco - WL30

Giá :

2,185,000 vnđ

Máy chấm công vân tay không dây ZKTeco WL30

Mua hàng

Máy chấm công vân tay ZKTeco-K60

Giá :

1,859,000 vnđ

Máy chấm công vân tay ZKTeco K60

Mua hàng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ...

Giá :

12,194,000 vnđ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu và thẻ dòng Green Label ZKTeco G3 Plus

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco...

Giá :

13,741,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco FaceDepot-7B

Mua hàng

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WD/ ProID40BD

Giá :

715,000 vnđ

Đầu đọc thẻ ZKTeco ProID40WD/ ProID40BD

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco...

Giá :

6,994,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm kiểm soát cửa ra vào 4 cửa ZKTeco InBio-460

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco X8-BT

Giá :

1,833,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco X8-BT

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco X8s

Giá :

1,485,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát ra vào ZKTeco X8s

Mua hàng