Máy đo

Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7FL

Giá :

6,180,000 vnđ

Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7FL

Mua hàng

Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7

Giá :

3,280,000 vnđ

Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7

Mua hàng

Máy đo tốc độ gió kỹ thuật số TOTAL TETAN01

Máy đo tốc độ gió kỹ thuật số TOTAL TETAN01

Mua hàng

Máy đo nhiệt kế hồng ngoại TOTAL THIT015501

Máy đo nhiệt kế hồng ngoại TOTAL THIT015501

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ cơ thể Sanitas SFT 77

Giá :

2,650,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ cơ thể Sanitas SFT 77

Mua hàng

Pocket Toner NX8 Cable Kit FLUKE networks

Giá :

3,450,000 vnđ

Pocket Toner NX8 Cable Kit FLUKE networks

Mua hàng

Bộ phát và dò tín hiệu PRO3000 Probe FLUKE networks

Bộ phát và dò tín hiệu PRO3000 Probe FLUKE networks

Mua hàng

Bộ phát và dò tín hiệu PRO3000 Tone & Probe FLUKE networks

Giá :

3,160,000 vnđ

Bộ phát và dò tín hiệu PRO3000 Tone & Probe FLUKE networks

Mua hàng

Telephone test set with ABN TS19 FLUKE networks

Giá :

4,530,000 vnđ

Telephone test set with ABN TS19 FLUKE networks

Mua hàng

Telephone test set with ABN TS22A FLUKE networks

Giá :

12,930,000 vnđ

Telephone test set with ABN TS22A FLUKE networks

Mua hàng

Telephone test set with ABN TS44 PRO FLUKE networks

Telephone test set with ABN TS44 PRO FLUKE networks

Mua hàng

Telephone test set with ABN TS52 PRO FLUKE networks

Telephone test set with ABN TS52 PRO FLUKE networks

Mua hàng

Máy dò lỗi TS90 FLUKE networks

Giá :

7,280,000 vnđ

Máy dò lỗi TS90 FLUKE networks

Mua hàng

IntelliTone Pro 200 Toner/Probe Kit FLUKE networks

Giá :

7,350,000 vnđ

IntelliTone Pro 200 Toner/Probe Kit FLUKE networks

Mua hàng

MicroScanner2 Cable Verifier FLUKE networks

Giá :

17,250,000 vnđ

MicroScanner2 Cable Verifier FLUKE networks

Mua hàng

Microscanner2 Termination Test Kit FLUKE networks

Giá :

34,800,000 vnđ

Microscanner2 Termination Test Kit FLUKE networks

Mua hàng

Micro Scanner 2 Professional Kit FLUKE networks

Giá :

34,800,000 vnđ

Micro Scanner 2 Professional Kit FLUKE networks

Mua hàng

Máy test cáp đồng CableIQ FLUKE networks

Giá :

49,470,000 vnđ

Máy test cáp đồng CableIQ FLUKE networks

Mua hàng

Bộ thiết bị test cáp đồng CableIQ Advanced IT Kit FLUKE networks

Bộ thiết bị test cáp đồng CableIQ Advanced IT Kit FLUKE networks

Mua hàng

Fiber Optic Cleaning Kit FLUKE networks

Giá :

6,710,000 vnđ

Fiber Optic Cleaning Kit FLUKE networks

Mua hàng

Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit FLUKE networks

Giá :

9,440,000 vnđ

Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit FLUKE networks

Mua hàng

Singlemode launch cable 9 µm SC/SC FLUKE networks

Giá :

11,800,000 vnđ

Singlemode launch cable 9 µm SC/SC FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Quad OTDR kit FLUKE networks

Giá :

546,670,000 vnđ

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Quad OTDR kit FLUKE networks

Mua hàng

Máy test cáp quang VisiFault FLUKE networks

Máy test cáp quang VisiFault FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo kiểm cáp quang FIBR-1-SHOTPRO FLUKE networks

Máy đo kiểm cáp quang FIBR-1-SHOTPRO FLUKE networks

Mua hàng

Bộ Kit đo kiểm cáp quang FIBR-1-KITPRO FLUKE networks

Bộ Kit đo kiểm cáp quang FIBR-1-KITPRO FLUKE networks

Mua hàng

FiberInspector Mini Video Microscope FLUKE networks

FiberInspector Mini Video Microscope FLUKE networks

Mua hàng

Fiber QuickMap Kit FQM-KIT FLUKE networks

Giá :

69,910,000 vnđ

Fiber QuickMap Kit FQM-KIT FLUKE networks

Mua hàng

Multimode Fiber Verification Kit FLUKE networks

Giá :

77,330,000 vnđ

Multimode Fiber Verification Kit FLUKE networks

Mua hàng

Singlemode Fiber Verification Kit FLUKE networks

Giá :

110,113,000 vnđ

Singlemode Fiber Verification Kit FLUKE networks

Mua hàng

Fiber Optic Cleaning Supplies FLUKE networks

Giá :

3,280,000 vnđ

Fiber Optic Cleaning Supplies FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit FLUKE networks

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Singlemode OTDR kit FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Multimode OTDR kit FLUKE networks

Giá :

360,000,000 vnđ

Máy đo cáp quang OptiFiber Pro Multimode OTDR kit FLUKE networks

Mua hàng

Fiber QuickMap Enterprise Fiber Troubleshooter FLUKE networks

Fiber QuickMap Enterprise Fiber Troubleshooter FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Quad OLTS FLUKE networks

Giá :

473,500,000 vnđ

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Quad OLTS FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Singlemode OLTS FLUKE networks

Giá :

381,330,000 vnđ

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Singlemode OLTS FLUKE networks

Mua hàng

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Multimode OLTS FLUKE networks

Máy đo suy hao cáp quang Certifiber Pro Multimode OLTS FLUKE networks

Mua hàng

DSX-5000 CableAnalyzer™ FLUKE networks

Giá :

354,840,000 vnđ

DSX-5000 CableAnalyzer™ FLUKE networks

Mua hàng

Nhiệt kế điện tử Flus IR-805B

Giá :

1,780,000 vnđ

Nhiệt kế điện tử Flus IR-805B

Mua hàng