Nguồn lưu điện-Ắc quy

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Giá :

13,455,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Giá :

17,595,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Giá :

18,745,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Giá :

26,450,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A06

Giá :

6,762,000 vnđ

- Cấu trúc: 02 tầng.

- Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 694 x 450 x 680 mm.

- Trọng lượng vỏ tủ: 31kg.

- Chất liệu: Thép.

- Công nghệ sơn: Tĩnh điện.

- Màu sắc: Đen.

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Giá :

20,412,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS EPI E1500

Bộ nguồn lưu điện 1500VA UPS EPI E1500

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS EPI E1000

Bộ nguồn lưu điện 1000VA UPS EPI E1000

Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRA

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRA
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRARK (with Rail Kit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRARK (with Rail Kit)
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KA-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC BV650I-MS

Bộ lưu điện UPS APC BV650I-MS
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

91,057,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,843,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

57,483,900 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Giá :

34,672,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Giá :

28,922,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI

Bộ lưu điện UPS APC SURT15KRMXLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Giá :

29,072,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Giá :

19,550,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Giá :

18,630,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Giá :

40,940,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Giá :

27,830,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Giá :

67,390,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Giá :

56,522,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện 2KVA UPS SANTAK BLAZER2000 PRO

Giá :

6,095,000 vnđ

-Công suất: 2000VA/ 1200W.

-Nguồn điện ngõ vào: 220VAC (1 pha).

-Nguồn điện ngõ ra: 220VAC (1 pha).

-Tần số ngõ vào: 50 Hz (46 ~ 54 Hz).

-Dạng sóng điện áp ngõ ra: Mô phỏng hình Sine.

Mua hàng

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1K (LCD)

Giá :

8,855,000 vnđ

-          Công nghệ True Online Double Conversion.

-          Công suất: 1KVA/900W.

-          Nguồn điện vào: 220VAC (100~300VAC)

-          Nguồn điện ra: 220VAC ± 1%

-          Thời gian lưu điện: 14 phút với 50% tải.

Mua hàng

Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2K (LCD)

Giá :

18,699,000 vnđ

-          Công nghệ True Online Double Conversion.

-          Công suất: 2KVA/1800W.

-          Nguồn điện vào: 220VAC (100~300VAC)

-          Nguồn điện ra: 220VAC ± 1%

-          Thời gian lưu điện: 21 phút với 50% tải.

Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS SANTAK BLAZER1000PRO

Giá :

4,465,000 vnđ

-       Bộ lưu điện Santak Offline BLAZER1000PRO  được thiết kế dùng để lưu điện dự phòng thích hợp dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông khác.

-       Sử dụng công nghệ linh kiện dán bề mặt (SMD) tạo nên sản phẩm UPS Santak Offline BLAZER1000PRO có kích thước nhỏ gọn và nhẹ.

-       Thời gian chuyển trạng thái hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lại tối đa 10ms.

-       Vận hành đơn giản, dễ dàng.

-       Cho phép khởi động nguội khi không có điện lưới.

-       Bộ nạp điện an toàn giúp kéo dài tuổi thọ của ắc quy.

-       Tuơng thích với máy phát điện.

-       Công suất: 1000VA/600W.

-       Nguồn điện vào: 220VAC (165 ~ 265 VAC).

-       Nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc quy).

-       Thời gian lưu điện: 40 phút với tải 100W.

Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG500

Giá :

1,050,000 vnđ

-       Bộ lưu điện Santak Offline TG500  được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ sử dụng được dùng để lưu điện dự phòng thích hợp dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông khác.

-       Sử dụng công nghệ linh kiện dán bề mặt (SMD) tạo nên sản phẩm UPS Santak Offline TG500 có kích thước nhỏ gọn và nhẹ.

-       Thời gian chuyển trạng thái hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lại tối đa 10ms.

-       Vận hành đơn giản, dễ dàng

-       Bảo vệ chống sét lan truyền ở ngõ vào.

-       Cho phép khởi động nguội khi không có điện lưới.

-       Bộ nạp điện an toàn giúp kéo dài tuổi thọ của ắc quy.

-       Tuơng thích với máy phát điện.

-       Công suất: 500VA/300W

-       Nguồn điện vào: 220VAC (165 ~ 265 VAC)

-       Nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc quy).

-       Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải

Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG1000

-         Bộ lưu điện Santak Offline TG1000  được thiết kế dùng để lưu điện dự phòng thích hợp dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông khác.

-         Sử dụng công nghệ linh kiện dán bề mặt (SMD) tạo nên sản phẩm UPS Santak Offline TG1000 có kích thước nhỏ gọn và nhẹ.

-         Thời gian chuyển trạng thái hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lại tối đa 10ms.

-         Vận hành đơn giản, dễ dàng.

-         Cho phép khởi động nguội khi không có điện lưới.

-         Bộ nạp điện an toàn giúp kéo dài tuổi thọ của ắc quy.

-         Tuơng thích với máy phát điện.

-         Công suất: 1000VA/600W

-         Nguồn điện vào: 220VAC (165 ~ 265 VAC)

-         Nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc quy)

-         Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải.

Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B30100

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B30100
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16150

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16150
Mua hàng