Nguồn lưu điện UPS EATON

SNMP Card cho UPS EATON Network-MS

Giá :

7,080,000 vnđ

SNMP Card cho UPS EATON Network-MS
Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT

Giá :

25,440,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT
Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT

Giá :

23,916,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Giá :

58,764,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT

Giá :

49,548,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT
Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U

Giá :

15,600,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U
Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT

Giá :

12,120,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U

Giá :

27,060,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT

Giá :

21,312,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT

Giá :

16,044,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT
Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Giá :

61,476,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480
Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Giá :

25,920,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240
Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Giá :

22,320,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki

Giá :

131,268,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki

Giá :

114,060,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Giá :

65,640,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC

Giá :

4,584,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC

Giá :

3,420,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Giá :

1,860,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Giá :

3,348,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Giá :

1,860,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Giá :

1,056,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI
Mua hàng