ONVIF trong camera quan sát là gì ?

ONVIF được thành lập năm 2008 bởi Axis Communications, Bosch Security Systems và Sony Corporation, là một diễn đàn công nghiệp mở toàn cầu được thông qua để chuẩn hóa việc kết nối thông tin giữa các thiết bị mạng và đảm bảo khả năng tương thích giữa các sản phẩm mạng cho thị trường an ninh.

 

Tiêu chuẩn quan trọng của ONVIF là:

– Tiêu chuẩn giao tiếp giữa các thiết bị an ninh trên nền IP.
– Khả năng tương thích giữa các thiết bị an ninh trên nền IP không phân biệt nhà sản xuất.
– Sử dụng được cho tất cả các công ty và các tổ chức.

 

ONVIF trong camera quan sát

 

Lợi ích từ ONVIF

Người sử dụng cuối cùng

Tăng tính linh hoạt và thoải mái hơn trong việc lựa chọn. Tiêu chuẩn này cho phép những người sử dụng cuối cùng có thể chọn lựa những sản phẩm tương thích từ nhiều nhãn hàng khác nhau tuân theo tiêu chuẩn ONVIF. Những hệ thống kiểm chứng của tương lai, đảm bảo hơn cho sự đầu tư. Tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng những sản phẩm tương thích có thể mua được từ một lượng lớn các nhà cung cấp khác nhau, không quan trọng đến việc thị trường phát triển như thế nào. Giảm bớt tổng chi phí quyền sở hữu, chi phí tích hợp và những người sử dụng cuối cùng có thể chọn lựa sự kết nối phù hợp nhất với những sản phẩm tương thích trên nền tảng IP cho những nhu cầu cụ thể của họ, không phân biệt nhà cung cấp.

 

Nhà tích hợp và tư vấn phần mềm

Khả năng tương thích giữa các sản phẩm của các nhà cung cấp khác nhau sẽ cung cấp những giải pháp linh hoạt với chi phí hiệu quả. Đơn giản hóa quá trình lắp đặt các sản phẩm an ninh trên nền IP không phân biệt nhãn hiệu. Thoải mái hơn để chỉ định một hệ thống với những sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, từ đó dễ dàng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cụ thể của các khách hàng khác nhau.

 

ONVIF trong camera quan sát

 

Nhà sản xuất và cung cấp phần mềm

Tăng mức độ quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm, giải pháp an ninh trên nền IP. Khả năng tương thích với các sản phẩm an ninh trên nền IP từ nhiều nhà sản xuất mà không làm mất đi khả năng phân biệt sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh. Cơ hội mở rộng thị trường vì các sản phẩm/phần mềm có thể được sử dụng một cách dễ dàng như một phần của một giải pháp an ninh toàn cầu. Giảm chi phí đầu tư trong tổ chức nhờ vào sự bổ sung của các tiêu chuẩn được thiết lập. ')}