Phụ kiện Camera

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

Giá :

12,285,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

Giá :

9,100,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

Giá :

6,656,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0003-520

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0003-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Giá :

4,095,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX000-520

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX000-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE SKYHAWK ST3000VX006-520

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE SKYHAWK ST3000VX006-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008

Giá :

2,223,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE SKYHAWK ST2000VX003-520

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE SKYHAWK ST2000VX003-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

Giá :

1,586,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001-520

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001-520

Mua hàng