Báo cháy cho nhà xưởng xí nghiệp nhỏ

Báo cháy cho nhà xưởng xí nghiệp nhỏ

Báo cháy cho nhà xưởng xí nghiệp nhỏ

Tháng Một, 01/01/2018 02:37

Loại báo cháy thông thường có tính năng đơn giản, giá thành không cao, hệ thống báo cháy thông thường chỉ thích hợp lắp đặt tại các khu vực có diện tích vừa hoặc nhỏ (khoảng vài ngàn m2), số lượng các phòng không nhiều (vài chục phòng); lắp đặt…