CÁC THÔNG SỐ KỶ THUẬT CỦA CAMERA CÔNG NGHỆ MỚI

CÁC THÔNG SỐ KỶ THUẬT CỦA CAMERA CÔNG NGHỆ MỚI

CÁC THÔNG SỐ KỶ THUẬT CỦA CAMERA CÔNG NGHỆ MỚI

Tháng Mười Hai, 03/12/2017 03:43

1. Wide Dynamic Ranger (WDR): Tính năng nhìn ngược sáng Camera vẫn cho hình ảnh rõ nét khi nhìn ngườc sáng (Trong môi trường ánh sáng không đồng chất). Khi camera nhìn từ trong môi trường ánh sáng yếu ra môi trường ánh sáng mạnh hoặc ngược lại, với chức…