camera IP?

Lựa chọn nhà đăng ký tên miền động nào cho đầu ghi hình, camera IP?

Lựa chọn nhà đăng ký tên miền động nào cho đầu ghi hình, camera IP?

Tháng Một, 01/01/2018 01:27

Hiện tại có rất nhiều nhà cung cấp tên miền động(DDNS) như No-IP, DynDns, Q-See,i-Dvr.net, NetNVR…Tuy nhiên ổn định và nổi tiếng nhất vẫn là No-IP và DynDns.     Do vậy việc lựa chọn nhà cung cấp DDNS có ảnh hưởng khá lớn đến tính ổn định của toàn…