Cáp HDMI 1.4 có gì mới?

Cáp HDMI 1.4 có gì mới?

Cáp HDMI 1.4 có gì mới?

Tháng Một, 01/01/2018 01:36

gày nay, HDMI đã trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu trên bất cứ một chiếc TV nào cho dù nó đang bị cạnh tranh rất gay gắt bởi những công nghệ khác như DisplayPort và DisplayLink.   Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ HDMI mới nhất…