Cấu hình chuẩn của camera IP

Cấu hình chuẩn của camera IP

Cấu hình chuẩn của camera IP

Tháng Một, 01/01/2018 01:23

Xét về mặt nguyên lý, camera IP có cấu tạo tương tự như camera analoge. Điểm khác biệt ở chỗ chúng truyền tín hiệu dưới dạng số hóa. Bạn có thể so sánh IP camera với webcam, tuy nhiên camera IP có thể hoạt động liên tục ổn định mà…