Chiều dài tối đa của cable đồng trục RG6 và RG59

Chiều dài tối đa của cable đồng trục RG6 và RG59

Chiều dài tối đa của cable đồng trục RG6 và RG59

Tháng Một, 01/01/2018 01:43

Chiều dài tối đa của cable đồng trục RG6 và RG59 Để đảm bảo tín hiệu và chất lượng hình ảnh trong Camera quan sát được tốt ,chúng ta nên tính toán kĩ chiều dài tối đa cable đồng trục có thể xa được bao nhiêu mét trong môi trường…