Giới thiệu giải pháp PoC/CoC

Giới thiệu giải pháp PoC/CoC

Giới thiệu giải pháp PoC/CoC

Tháng Một, 01/01/2018 01:00

Giải pháp PoC/CoC cho phép DVR cấp nguồn cho camera thông qua cáp đồng trục mà không cần lắp thêm bộ cung cấp nguồn cho camera. DVR cũng có thể điều khiển camera trên chính sợi cáp trồng trục đó, cho phép điều khiển OSD của camera. Đối với các camera…