Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS xem camera

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS xem camera

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS xem camera

Tháng Mười Hai, 31/12/2017 11:17

Hướng dẫn xem camera trực tiếp và xem lại video (Playback) từ đầu ghi hình camere bằng chương trình hỗ trợ CMS. – Tiến hành cài đặt chương trình Lựa chọn ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh(English) sau đó nhấn Next Tiếp tục Next. Để mặc định hoặc nhấn Change để thay đổi vị trí…