IP67…

Tìm hiểu các chuẩn ngoài trời IP66, IP65, IP67…

Tìm hiểu các chuẩn ngoài trời IP66, IP65, IP67…

Tháng Mười Hai, 03/12/2017 03:39

IP là tên viết tắt cho Ingress Protection (có nghĩa là chống lại các tác động, xâm nhập từ bên ngoài). Các chuẩn này thường được đặt tên dạng IPxx, trong đó x là các chữ số(như 0 1 2 3 4 5 6 …). Mỗi chữ số tương ứng…