Những ưu điểm của máy chấm công bằng vân tay

Những ưu điểm của máy chấm công bằng vân tay

Những ưu điểm của máy chấm công bằng vân tay

Tháng Một, 01/01/2018 02:01

Giám sát và quản lý thời gian làm việc của nhân viên là một trong các khâu quan trọng nhất của việc quản lý nhân sự tại bất kỳ doanh nghiệp nào. Vân tay là đặc điểm sinh trắc học đặc thù và luôn đi kèm với mỗi người. Vân…