ONVIF trong camera quan sát là gì ?

ONVIF trong camera quan sát là gì ?

ONVIF trong camera quan sát là gì ?

Tháng Một, 01/01/2018 01:03

ONVIF được thành lập năm 2008 bởi Axis Communications, Bosch Security Systems và Sony Corporation, là một diễn đàn công nghiệp mở toàn cầu được thông qua để chuẩn hóa việc kết nối thông tin giữa các thiết bị mạng và đảm bảo khả năng tương thích giữa các sản…