Phân loại camera quan sát

Phân loại camera quan sát

Phân loại camera quan sát

Tháng Mười Hai, 03/12/2017 04:53

1. Phân loại camera quan sát theo kỹ thuật hình ảnh Camera quan sát Analog: Ghi hình băng từ xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu màu vector màu Loại Camera này có chất lượng hình ảnh kém , và có rất ít khách hàng sử dụng Camera…