SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA CAMERA THÔNG THƯỜNG VÀ CAMERA IP

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA CAMERA THÔNG THƯỜNG VÀ CAMERA IP

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA CAMERA THÔNG THƯỜNG VÀ CAMERA IP

Tháng Một, 01/01/2018 01:35

1. Hệ thống camera quan sát thông thường bao gồm những gì: Một hệ thống camera quan sát thông thường bao gồm: camera + đầu ghi hình DVR độc lập (hoặc card DVR cắm máy tính) + màn hình để theo dõi Với hệ thống quan sát qua internet: (vẫn phải bao gồm những…