Tại sao camera IP tốt hơn camera Analog?

Tại sao camera IP tốt hơn camera Analog?

Tại sao camera IP tốt hơn camera Analog?

Tháng Một, 01/01/2018 01:15

Camera ip đang là xu hướng trong công nghệ giám sát. Vậy nó có gì vượt trội hơn so với camera analog trước đây.?   Tại sao camera IP tốt hơn camera Analog ? Hệ thống camera Analog đã được tồn tại trong rất nhiều năm, là những lựa chọn…