Tìm hiểu hệ thống báo cháy tự động

Tìm hiểu hệ thống báo cháy tự động

Tìm hiểu hệ thống báo cháy tự động

Tháng Một, 01/01/2018 02:31

Với sự phát triển khoa học công nghệ, hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ đã phát triển thành hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system). Đây là hệ thống báo cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thông thường theo địa chỉ, nó…