Tính năng nào quan trọng nhất của một camera IP?

Tính năng nào quan trọng nhất của một camera IP?

Tính năng nào quan trọng nhất của một camera IP?

Tháng Một, 01/01/2018 02:58

Camera ip và một số tính năng quan trọng bạn cần biết: Audio / video trực tiếp Bạn không chỉ xem máy ảnh trực tiếp bắng IP của bạn từ máy tính của bạn mà còn từ một thiết bị tương thích DLNA ( TV , máy nghe nhạc phương…